Novembar 2013

Post

Članci objavljeni u Novembar 2013

Comments Off on Poziv na javnu raspravu na temu Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Nikšić za 2014. godinu   |   Opština Nikšić

Poziv na javnu raspravu na temu Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Nikšić za 2014. godinu

             Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. list RCG“- broj 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i „Službeni list CG“ broj 88/09, 03/10 i 38/12) i člana 20 Odluke o načinu i postipku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG“ – opštinski propisi, broj 29/05), Služba […]

Comments Off on Posjeta ambasadora republike Turske opštini Nikšić   |   Opština Nikšić

Posjeta ambasadora republike Turske opštini Nikšić

Utorak, 19.11.2013. godine U utorak 19.11.2013. godine, u posjeti opštini Nikšić boravio je NJ.E. ambasador republike Turske u Crnoj Gori, Mehmet Nijazi Tanilir, koji je u razgovoru sa predsjednikom Opštine g-dinom Veselinom Grbovićem i saradnicima istakao da je po drugi put u našem gradu i da Nikšić smatra značajnim ne samo zbog njegove veličine, već […]

Comments Off on Posjeta v.d. šefa misije OEBS u Crnoj Gori, Waldemara Figaja   |   Opština Nikšić

Posjeta v.d. šefa misije OEBS u Crnoj Gori, Waldemara Figaja

Četvratak 14.11.2013.god. Posjeta v.d. šefa misije OEBS u Crnoj Gori opštini Nikšić   Predstavnici organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, posjetili su danas našu Opštinu, prvi put od konstituisanja nove lokalne vlasti. Predsjednik opštine Veselin Grbović i menadžer Živko Kecojević razgovarali su sa Valdemarom Figajem v.d. šefa misije OEBS. Razgovor je bio konstruktivan, kazao je […]

Comments Off on Posjeta predstavnika Svjetske banke opštini Nikšić   |   Opština Nikšić

Posjeta predstavnika Svjetske banke opštini Nikšić

Srijeda 13.11.2013.godine Danas su u posjeti opštini Nikšić boravili predtsavnici Svjetske banke, a tema je bila Izrada prostornog plana opštine Nikšić kao najbitnijeg prostornog dokumenta. Anđelo Durso, ekspert za planiranje i Tomo Huanaki , ekspert za socijalna pitanja u Svjetskoj banci koja beskamatnim kreditom učestvuje i finansiranju LAMP projekta u okviru kojeg se rade i […]

Comments Off on Javna rasprava o Elaboratu o parking zonama   |   Opština Nikšić

Javna rasprava o Elaboratu o parking zonama

Utorak, 12. novembar 2013. godine Danas je održana Javna rasprava o Elaboratu o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade parkiranja za opšta i posebna parkirališta u Nikšiću. Elaboratom se na osnovu Odluke o parkiralištima opštine Nikšić uređuju elementi infrastrukture za parkiranje i kategorije motornih vozila […]

Comments Off on Posjeta ambasadorke SAD i otvaranje Resursnog centra   |   Opština Nikšić

Posjeta ambasadorke SAD i otvaranje Resursnog centra

  U ponedjeljak 11.11.2013. god.  u zvaničnoj posjeti opštini Nikšić boravila je ambasadorka SAD u Crnoj Gori Nj.e. gospođa Sue K. Brown. Ambasadorku Brown primio je predsjednik opštine Nikšić gospodin Veselin Grbović sa saradnicima i upoznao ju je sa resursima, potencijalima i budućim strateškim razvojnim projektima lokalne zajednice. Takođe, predsjednik Grbović predstavio je gosci kulturno-istorijsku, […]

Comments Off on Intervju Potpredsjednika Milorada Jovanovića “Kultura se vraća u Nikšić”   |   Opština Nikšić

Intervju Potpredsjednika Milorada Jovanovića “Kultura se vraća u Nikšić”

U oktobru prošle godine na „Sceni 213“ počelo se sa prikazivanjem filmova a od oktobra ove godine krenuo je redovni pozorišni repertoar – jedna predstava nedjeljno U Nikšiću je srušeno pozorište, bioskopski život je stagnirao dvadesetak godina, ugašene su tribine „Rade Tomov“ i „Nikšićki književni susreti“ i Nikšićani su uglavnom, kada je o kulturi riječ, živjeli […]

Comments Off on Intervju “IMAMO VIZIJU MODERNOG NIKŠIĆA” (Predsjednik opštine)   |   Opština Nikšić

Intervju “IMAMO VIZIJU MODERNOG NIKŠIĆA” (Predsjednik opštine)

IMAMO VIZIJU MODERNOG NIKŠIĆA – Očekujemo povećanje učešća Elektroprivrede Crne Gore u finansiranju projekata u našoj opštini.- Opština Nikšić će dati puni doprinos realizaciji projekta prevođenja dijela vode Zete u hidroakumulacioni sistem „Perućica“. – Kontinuira- nim čišćenjem korita rijeke Zete dajemo, u velikoj mjeri, doprinos očuvanju životne sredine, ali i nesmetanom procesu proizvodnje električne energije.- […]

Comments Off on Riječ predsjednika opštine za “Novine Nikšića” 2   |   Opština Nikšić
Riječ predsjednika opštine za “Novine Nikšića”  2

Riječ predsjednika opštine za “Novine Nikšića” 2

Septembar je u Nikšiću tradicionalno vrijeme svečanog obilježavanja slobodarskih pregnuća naših predaka. I onih koji su septembra 1944. godine učinili kraj okupaciji grada od fašizma i onih koji su 1877. godine oslobodili Nikšić od turske vladavine. No, poštovanje predaka i njihovih djela nije i ne može biti samo u sjećanjima. Naša činjenja, doprinos da grad […]

Comments Off on Riječ Predsjednika opštine za “Novine Nikšića”   |   Opština Nikšić
Riječ Predsjednika opštine za “Novine Nikšića”

Riječ Predsjednika opštine za “Novine Nikšića”

Nikišić je grad koji mnogo pamti, a upravo je septembar mjesec koji našem gradu donosi brojna sjećanja iz prošlosti, na koja su Nikšićani istinski ponosni. Ponosni na svaki svoj korak unaprijed, ali svjesni da smo mnogo puta usporavani u tom hodu, usporavani bunama, ratovima, nemaštinom, a u novije vrijeme ekonomskim krizama, društveno-političkim zbivanjima i katkad […]