Oktobar 2015

Post

Članci objavljeni u Oktobar 2015

Comments Off on Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa   |   Opština Nikšić

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa

 U Strazburu se od 20-22. oktobra odrzava 29. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, cija je glavna tema ” Lokalni odgovor na izazove u oblasti ljudskih prava- migracije, diskriminacija i socijalna inkluzija”. Sjednici Kongresa su prisustvovali clanovi delegacije Crne Gore – Aleksandar Zuric, sef delegacije, predsjednik opstine Bijelo Polje i Sonja Nikcevic, predsjednica […]

Comments Off on JAVNI POZIV 22.10.15.   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV 22.10.15.

Ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave: stručnim institucijama, organizacijama, nevladinim organizacijama, stručnim udruženjima, mjesnim zajednicama, asocijacijama lokalnih vlasti i gradjanima da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, dostave Skupštini opštine Nikšić – Odboru za izbor i imenovanja, predlog kandidata za člana Savjeta […]

Comments Off on Unapređenje funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja   |   Opština Nikšić

Unapređenje funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja

U cilju blagovremenog odgovora na sve rizike i stvaranja uslova za efikasno upravljanje vanrednim situacijama, 2. oktobra 2015. otvoren je Operativno komunikacioni centar 112 MUP-a Crne Gore. Direktorat za vanredne situacije MUP-a, preko Operativno komunikacionog centra 112 (OKC 112), kao posebne organizacione jedinice, o hitnim situacijama obavještava nadležne organe i druge učesnike zaštite i spasavanja. […]

Comments Off on Dopis za predlaganje Tema za Program rada Skupštine Opštine Nikšić za 2016.god.   |   Opština Nikšić

Dopis za predlaganje Tema za Program rada Skupštine Opštine Nikšić za 2016.god.

Skupština opštine Nikšić je u obavezi da, saglasno Poslovniku o radu Skupštine opštine Nikšić (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), u redovnoj proceduri donese Program rada Skupštine opštine za 2016. godinu, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. U pripremi izrade Programa rada, […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt Odluke o stavljanju van snage odluka o donošenju planskih dokumenata na području Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt Odluke o stavljanju van snage odluka o donošenju planskih dokumenata na području Opštine Nikšić

Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i građani da uzmu učešće u razmatranju  Nacrta Odluke o stavljanju van snage odluka o donošenju planskih dokumenata na  području Opštine Nikšić. Javna rasprava će se održati u periodu od  15.10.2015. do  02.11.2015.godine. Javna tribina će se održati 30.10.2015. godine u zgradi Opštine Nikšić, […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata na području Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata na području Opštine Nikšić

Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i građani da uzmu učešće u razmatranju  Nacrta Plana  postavljanja privremenih  objekata na području Opštine Nikšić.                  Javna rasprava će se održati u periodu od  15.10.2015. do 02.11.2015.godine. Javna tribina će se održati 30.10.2015. godine u zgradi […]

Comments Off on Besplatni dvogodišnji program učenja engleskog jezika za učenike iz socijalno ugroženih porodica   |   Opština Nikšić

Besplatni dvogodišnji program učenja engleskog jezika za učenike iz socijalno ugroženih porodica

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM, uz podršku Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih američkih država i Američke ambasade u Podgorici, pruža sjajnu priliku učenicima uzrasta od 13 do 15 godina da se prijave za dobijanje stipendije za dvogodišnji program časova engleskog jezika pod nazivom English Access Microscholarship Program. Access Program je namijenjen isključivo učenicima iz […]

Comments Off on POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU NIKŠIĆA I CHIFENGA   |   Opština Nikšić

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU NIKŠIĆA I CHIFENGA

Predsjednik Opštine Nikšić, g-din Veselin Grbović, i predsjednik Vlade Chifenga (NR Kina) potpisali Sporazum o saradnji. U nastavku možete pogledati prilog Lokalnog javnog emitera.

Comments Off on PREDSJEDNIK OPŠTINE NIKŠIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA TIJANU BLAGOJEVIĆ   |   Opština Nikšić

PREDSJEDNIK OPŠTINE NIKŠIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA TIJANU BLAGOJEVIĆ

Predsjednik opštine Nikšić, g-din Veselin Grbović, upriličio je prijem za Tijanu Blagojević, koja je na Evropskom prvenstvu za mlade u šahu osvojila treće mjesto. Predsjednik Grbović istakao je zadovoljstvo zbog izuzetnog uspjeha mlade šahistkinje, naglašavajući da je to jedan od najvećih uspjeha nikšićkih, crnogorskih pa i šahista ovog regiona. Tijana Blagojević zahvalila je Opštini Nikšić […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA PETNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA PETNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na petnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 16.10.2015.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu.   Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]