Decembar 2015

Post

Članci objavljeni u Decembar 2015

Comments Off on JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “GRAHOVO”   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “GRAHOVO”

Navedeni planski dokument obuhvata  područje koje  se nalazi  u centralnom dijelu Grahovskog polja i obuhvata centar naselja Grahovo ,sa  površinom obuhvata plana   178,00ha. Javna rasprava će trajati od 22.12.2015. godine do 22.01.2016. godine. U vrijeme trajanja javne rasprave planski dokument će biti izložen u holu zgrade Skupštine opštine Nikšić. Centralna javna rasprava održaće se 21.01.2016.godine, […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”

Navedeni planski dokument obuhvata  područje  ograničeno ulicom čiji je parcelarni broj 1111,starom prugom Nikšić –Bileća do sjeverozapadne parcele zgrade Željezničke stanice ,ulicom Stojana Kovačevića  i ulicom Štrosmajerova  i Bulevarom Vuka Mićunovića, sa  površinom obuhvata plana   13,00ha. Javna rasprava će trajati od 17.12.2015. godine do 15.01.2016. godine. U vrijeme trajanja javne rasprave planski dokument će biti […]

Comments Off on J A V N A R A S P R A V A – Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”   |   Opština Nikšić

J A V N A R A S P R A V A – Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”

OPŠTINA NIKŠIĆ PREDSJEDNIK   o g l a š a v a                             J A V N U   R A S P R A V U    Nacrta  Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”     Navedeni planski dokument obuhvata  područje  ograničeno ulicom čiji je parcelarni broj 1111,starom prugom Nikšić –Bileća do sjeverozapadne parcele […]

Comments Off on II NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA   |   Opština Nikšić
II NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA

II NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA

Uvaženi,   U namjeri da podržimo lokalne preduzetnike u promociji svojih proizvoda, kao i to da im omogućimo jednu besplatnu platformu za komunikaciju sa potrošačima u trajanju od dva dana, organizujemo dvodnevnu sajamsku manifestaciju. Nošeni iskustvom od prošle godine, uvjereni smo da će jedan ovakav događaj pomoći unaprijeđenju ambijenta za razvoj lokalne ekonomije i preduzetništva […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na šesnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 18.12.2015.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me […]

Comments Off on Misija OEBS-a u Crnoj Gori finansirala obuku za inženjere iz Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić
Misija OEBS-a u Crnoj Gori finansirala obuku za inženjere iz Opštine Nikšić

Misija OEBS-a u Crnoj Gori finansirala obuku za inženjere iz Opštine Nikšić

Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovala je i finansirala obuku za 20 zaposlenih inženjera iz Opštine Nikšić za korišćenje AutoCAD-a- sofisticiranog projektantskog alata univerzalne namjene koji podržava dvodimenzionalno projektovanje kao i trodimenzionalno modeliranje kompleksnih objekata. Obuku u trajanju od mjesec dana prošlo je 20 zaposlenih. Za potrebe održavanja predavanja, JU Prva srednja stručna škola Nikšić […]