April 2016

Post

Članci objavljeni u April 2016

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e s e P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na sedamnaestoj sjednici […]

Comments Off on J A V N I P O Z I V ovlašćenim predlagačima za predlaganje tri kandidata za članove Savjeta Radio-televizije Nikšić   |   Opština Nikšić

J A V N I P O Z I V ovlašćenim predlagačima za predlaganje tri kandidata za članove Savjeta Radio-televizije Nikšić

Na osnovu čl. 29 i 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić” (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 21/11 i 26/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, u postupku predlaganja kandidata za članove Savjeta Radio – televizije Nikšić, u p u ć u j e J […]