Decembar 2016

Post

Članci objavljeni u Decembar 2016

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

     Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ  SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE      Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA – Pomoćni i privremeni objekti   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA – Pomoćni i privremeni objekti

Na osnovu člana 6. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“,br.51/08, 40/10, 34/11,  35/13 i 33/14) i člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-opštinski propisi,br.29/05 i „Sl.list Crne Gore –opštinski propisi“ br.39/14)), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine , o r g […]

Comments Off on PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2017. GODINU   |   Opština Nikšić

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 51/08 , 40/10, 34/11,35/13 i 33/14), člana 45 stav 1 tačka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG”, br. 42/03,  28/04, 75/05 i 13/06 i “Službeni list Crne Gore”,broj 88/09 ,38/12 i 10/14) i člana 32 stav 1 […]