Januar 2017

Post

Članci objavljeni u Januar 2017

Comments Off on Odluka o finansiranju političkih subjekata   |   Opština Nikšić

Odluka o finansiranju političkih subjekata

Odluka o finansiranju političkih subjekata

Comments Off on Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]

Comments Off on Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić ,  na osnovu člana 29 stav 1 i 2, člana 30 stav 2 i  člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2. Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine […]