April 2017

Post

Članci objavljeni u April 2017

Comments Off on Posjeta Ambasadora Republike Turske   |   Opština Nikšić

Posjeta Ambasadora Republike Turske

Delegacija Ambasade Republike Turske u Crnoj Gori posjetila je danas opštinu Nikšić i tom prilikom sastala se sa predsjednikom Veselinom Grbovićem. U nastavku možete pogledati prilog Lokalnog javnog emitera:  

Comments Off on JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]

Comments Off on Saziv za treću sjednicu Skupštine Opštine Nikšić 20.04.2017.   |   Opština Nikšić

Saziv za treću sjednicu Skupštine Opštine Nikšić 20.04.2017.

Saziv za treću sjednicu Skupštine Opštine Nikšić 20.04.2017. Materijal

Comments Off on JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić objavljuje   JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE DVA KANDIDATA/TKINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA PERIOD 2018-2022.GODINE     Pravo predlaganja kandidata/tkinje za člana/icu Radne grupe imaju isključivo […]

Comments Off on Novo radno vrijeme u organima uprave Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Novo radno vrijeme u organima uprave Opštine Nikšić

Na osnovu Odluke o radnom vremenu u lokalnoj upravi opštine Nikšić, donesene 5.04.2017. godine, utvrđuje se da će se rad zaposlenih u ovim organima obavljati u vremenu od 7,00 do 15,00 časova, umjesto od 8,00 do 16,00 kako je bilo do sada. Predviđeno je da se pauza od 30 minuta, koristi u vremenu od 11,00 […]

Comments Off on Veselin Grbović Predsjednik Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Veselin Grbović Predsjednik Opštine Nikšić

Na sjednici Skupštine opštine Nikšić, održanoj 03.04.2017. godine, Veselin Grbović ponovo je izabran za predsjednika Opštine.  Prilog sa sjednice Skupštine opštine, koji je pripremio Lokalni javni emiter RTVNK, pogledajte u nastavku.