Maj 2017

Post

Članci objavljeni u Maj 2017

Comments Off on LISTA ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2017. GODINU   |   Opština Nikšić

LISTA ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 3 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijata za lokalnu samoupravu     u t v r d i o     j e   LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE […]

Comments Off on Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. godinu   |   Opština Nikšić

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. godinu

Na osnovu člana 7 stav 1 i člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list CG – Opštinski propisi“, broj 39/14) Komisija za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija opštine Nikšić na sjednici održanoj 29.05.2017. godine, donijela je Odluku  o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. […]

Comments Off on Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište   |   Opština Nikšić

Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište

J A V N I    P O Z I V   za  javno nadmetanje za  prenos  prava  svojine  na građevinsko   zemljište     I Predmet javnog nadmetanja je:             Građevinsko zemlište namijenjeno za izgradnju poslovnog objekta u osnovi površine 640,00m2, spratnosti Vp+2+Pk u skladu sa Odlukom o Detaljnom urbanističkom planu Staro pazarište (” Sl. list […]

Comments Off on Potpisan Protokol o donaciji   |   Opština Nikšić

Potpisan Protokol o donaciji

Danas je u Nikšiću potpisan Protokol o saradnji na realizaciji projekta „Put do ravnopravnosti“ – izgradnja rampi za osobe sa invaliditetom, u skladu sa kojim  će Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) finansirati realizaciju pomenutog projekta. Protokol je u ime Opštine Nikšić potpisao predsjednik Veselin Grbović, au ime TIKA-e koordinator za Crnu Goru […]

Comments Off on Realizacija infrastrukturnih projekata   |   Opština Nikšić

Realizacija infrastrukturnih projekata

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, dao je izjavu Lokalnom javnom emiteru RTNK o realizaciji infrastrukturnih projekata u opštini. U nastavku pogledajte prilog RTNK:

Comments Off on Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda   |   Opština Nikšić

Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda

Predsjednik opštine Nikšić, Veselin Grbović, prisustvovao je godišnjoj  Konferenciji dunavskih voda, održanoj  u Beču od 17-19. maja, koja je okupila   gradonačelnike Jugoistočne Evrope. U fokusu Konferencije bile su teme  održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanje izazova u finansiranju usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera Mreže asocijacija loklanih vlasti […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e   P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE      Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na […]

Comments Off on Obilježavanje Dana Evrope u Nikšiću   |   Opština Nikšić

Obilježavanje Dana Evrope u Nikšiću

U organizaciji NVO “Evropski pokret u Crnoj Gori” i Opštine Nikšić, nizom manifestacija u našem gradu obilježen Dan Evrope. U nastavku pogledajte priloge Lokalnog javnog emitera:      

Comments Off on Saopštenje Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova   |   Opština Nikšić

Saopštenje Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Saopštenje Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Saopštenje

Comments Off on JAVNI POZIV – Direkcija za imovinu   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV – Direkcija za imovinu

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]