Jul 2017

Post

Članci objavljeni u Jul 2017

Comments Off on Učešće Opštine Nikšić u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom Balkanu   |   Opština Nikšić

Učešće Opštine Nikšić u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom Balkanu

Na nedavno objavljenom pozivu za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave  za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom  Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija a ko-finansira UNDP i jedinice lokalne samouprave, učestvovala je i Opština Nikšić. Nakon evaluacije pristiglih prijava konačnu odluku o izboru najboljih prijava donio je Partnerski odbor ReLOaD  projekta. Izabrano je […]

Comments Off on Održana sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave   |   Opština Nikšić

Održana sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave na sjednici održanoj 12.07.2017. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, sa akcentom, na pitanja od značaja za  rad i funkcionisanje lokalne samouprave. Savjet je između ostalog razmatrao Predlog odluke o Završnom računu Budžrta opštine Nikšić za 2016.godinu i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne […]

Comments Off on Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2017. godinu   |   Opština Nikšić

Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2017. godinu

  Odlukom o Nagradi oslobođenja Nikšića (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 13/07), propisano je da se Nagrada oslobođenja Nikšića, kao oblik javnog priznanja Opštine Nikšić, dodjeljuje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog  stvaralaštva kojima se doprinosi  razvoju Opštine Nikšić. Nagrada se dodjeljuje svake godine […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA PETOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINEP   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA PETOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINEP

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na petoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 21.07.2017.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

Comments Off on Održana 10. Sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija   |   Opština Nikšić

Održana 10. Sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Dana 7.07.2017.godine, održana je 10. Sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Sjednicom je, u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predsjedavao Radivoje – Lala Nikčević, predsjednik Savjeta. U skladu sa predlozima i sugestijama članova Savjeta, Savjet je, na sjednici, donio Plan rada […]

Comments Off on Počela izgradnja stanova za zdravstvene radnike   |   Opština Nikšić

Počela izgradnja stanova za zdravstvene radnike

Danas je zvanično obilježen početak radova na zgradi za zdravstvene radnike. Detaljnije u prilogu RT NK.