Decembar 2017

Post

Članci objavljeni u Decembar 2017

Comments Off on Novogodišnji koktel   |   Opština Nikšić

Novogodišnji koktel

Predsjednik Opštine, Veselin Grbović i Skupštine Opštine Nikšić Radivoje Nikčević, upriličili su novogodišnji koktel. Predsjednik Grbović je u obraćanju sumirao rezultate ostvarene u 2017.godini. Opširnije:

Comments Off on Intervju   |   Opština Nikšić

Intervju

Intervju – Predsjednik Grbović

Comments Off on JAVNI POZIV privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za člana Savjeta Radio-televizije Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za člana Savjeta Radio-televizije Nikšić

Na osnovu člana 29 stav 2 i člana 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić” (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 21/11 i 26/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić,  u postupku predlaganja kandidata za članove Savjeta Radio – televizije Nikšić, upućuje  p o n o […]

Comments Off on Poruke ljubavi, humanosti i suživota   |   Opština Nikšić

Poruke ljubavi, humanosti i suživota

Povodom obilježavanja katoličkog Božića, predstavnice Opštine Nikšić, posjetile su časne sestre Franjevačkog reda. Opštirnije:

Comments Off on Opština Nikšić osvojila nagradu za najbolju praksu   |   Opština Nikšić

Opština Nikšić osvojila nagradu za najbolju praksu

Danas je, u Podgorici, upriličena ceremonija dodjele nagrada za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2017.godinu. Opština Nikšić je dobila nagradu za najbolju praksu u 2017. godini na temu „Ostvarenje strateških vizija  kroz saradnju Opštine Nikšić i NVO sektora“ u oblasti „Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica“, koju je […]

Comments Off on Održana 7. sjednica SO Nikšić   |   Opština Nikšić

Održana 7. sjednica SO Nikšić

Danas je održana 7.sjednica SO Nikšić, na kojoj je između ostalog usvojena odluka o Budžetu za 2018.godinu. Opširnije:

Comments Off on JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2017.GODINI   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2017.GODINI

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća objavljuje                                            JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2017.GODINI     Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške […]

Comments Off on JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka

Na  osnovu  člana 90 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Službeni list RCG«, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i »Službeni list CG«, br. 88/09, 3/10 i 38/12), člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 6 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja Liste članova disciplinske komisije […]

Comments Off on Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora   |   Opština Nikšić

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“, br. 21/09 i 40/11), člana 29 stav  2, člana 30 stav 2 i  člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 3 Ugovora o davanju na upravljenje i korišćenje Mjesnoj […]

Comments Off on Orav u posjeti Nikšiću   |   Opština Nikšić

Orav u posjeti Nikšiću

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivi Orav, boravio je u posjeti Opštini Nikšić i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom Opštine, Veselinom Grbovićem i saradnicima. Opširnije u prilogu TVNK: