Januar 2018

Post

Članci objavljeni u Januar 2018

Comments Off on LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2018. GODINU   |   Opština Nikšić

LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2018. GODINU

Na  osnovu  člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 3 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u t v r d i o  j e    LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE  […]

Comments Off on Emisija Radni dan iz Nikšića   |   Opština Nikšić

Emisija Radni dan iz Nikšića

U nastavku možete pogledati emisiju RTVCG Radni dan, snimljenu u Nikšiću:

Comments Off on Program javne rasprave – LPSS 2018   |   Opština Nikšić

Program javne rasprave – LPSS 2018

Povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2018. godinu, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05 ) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   I  Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja […]

Comments Off on Asfaltiranje lokalnih puteva   |   Opština Nikšić

Asfaltiranje lokalnih puteva

Nastavljeno asfaltiranje lokalnih puteva u Mjesnim zajednicama. Opširnije:

Comments Off on Ministar kulture u posjeti Opštini Nikšič   |   Opština Nikšić

Ministar kulture u posjeti Opštini Nikšič

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, posjetio je danas Opštinu Nikšić. Opširnije: