Avgust 2018

Post

Članci objavljeni u Avgust 2018

Comments Off on JAVNA  RASPRAVA na temu formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“   |   Opština Nikšić

JAVNA  RASPRAVA na temu formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“

Na osnovu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-Opštinski propisi br.29/05 i „Sl.list CG–Opštinski propisi br.39/14), Služba glavnog gradskog arhitekte, o r g a n i z u j e:   JAVNU  RASPRAVU   Na temu: Formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“ […]

Comments Off on Održana jedanaesta Sjednica Skupštine Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Održana jedanaesta Sjednica Skupštine Opštine Nikšić

Opština Nikšić je do sad na rekonsturkciji Doma revolucije, raspolažući sa oko 800 hiljada eura izvršila radove na dijelu objekta, koji su obuhvatali pripremu prostora kafeterije preko puta Hotela, sanaciju 2000 metara kvadratnih krovne konstrukcije, sanaciju metalnih elemenata i uređenje platoa. Prbobitnim rješenjem za prvu fazu koja bi obuhvatala rekonstrukciju 10 % objekta planirana je […]

Comments Off on KORAVLICA DOBILA VODU   |   Opština Nikšić

KORAVLICA DOBILA VODU

Specifičnost sela Koravlica je u tome što ono pripada opštini Nikšić od koje je udaljeno četerdesetak kilometara, a od granice sa Hercegovinom i susjedne Bileće dijeli ga svega sedam kilometara. Tako da je zajednički jezik dvije opštine bilo najizglednije rješenje da ovo selo dobije vodosnabdijevanje, što je danas i ozvaničeno. Predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović ističe da […]

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić

                               Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade “UL.VI CRNOGORSKE P+4/IV- 1 ” NIKŠIĆ, Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade).   Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće uslove u pogledu […]

Comments Off on JAVNI POZIV –  Dodjela termina za sportske organizacije    |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV –  Dodjela termina za sportske organizacije 

Pozivaju se sportske organizacije sa teritorije opštine Nikšić, a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18) da dostave zahtjeve za dodjelu termina radi održavanja trenažnog procesa. Zahtjeve dostavljati na adresu Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, sa naznakom „Dodjela termina za sportske organizacije“. […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA JEDANAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA JEDANAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na jedanaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 29.08.2018.godine sa početkom u 10:00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Građanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade ” UL. DRAGICE PRAVICE BROJ 10 i 12 ”  NIKŠIĆ, Ul. Dragice Pravice broj 10 i 12 Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade). Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće […]

Comments Off on JAVNI  OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. Dragice Pravice broj 6 i 8 Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI  OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. Dragice Pravice broj 6 i 8 Nikšić

 Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Sl. list Crne Gore”, br. 41/16), člana 4 stav 2 i 3 Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja (“Službeni list Crne […]

Comments Off on OPŠTINA NIKŠIĆ OBEZBIJEDILA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA SVE PRVAKE   |   Opština Nikšić

OPŠTINA NIKŠIĆ OBEZBIJEDILA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA SVE PRVAKE

Lokalna uprava Nikšića donijela je odluku da i ove godine za sve prvake sa teritorije opštine Nikšić obezbijedi besplatne udžbenike. Prema podacima o upisanom broju prvaka, riječ je o oko 750 onih koji će prvi put sjesti u školske klupe. Za ovu namjenu Opština Nikšić će izdvojiti oko 35.000,00 €. Na ovaj način Opština Nikšić […]