Maj 2019

Post

Članci objavljeni u Maj 2019

Comments Off on JAVNI POZIV MLADIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2019. GODINU   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV MLADIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2019. GODINU

U cilju realizacije Pograma podsticanja zapošljavanja mladih, Opština Nikšić poziva mlade iz Nikšića da prijave svoje učešće u realizaciji Programa. Pravo učešća imaju nezaposleni mladi visokoškolci sa teritorije opštine Nikšić, starosti do 30 godina. Prijava se vrši dostavljanjem sljedeće dokumentacije:   kopija diplome; kopija lične karte; uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih  Biroa […]

Comments Off on Lista projekata koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja (Konkurs RELOAD)   |   Opština Nikšić

Lista projekata koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja (Konkurs RELOAD)

NEDOSTAJUĆA DOKUMENTACIJA I DISKVALIFIKOVANI PROJEKTI NK

Comments Off on POSAO ZA OKO 100 VISOKOŠKOLACA IZ NIKŠIĆA   |   Opština Nikšić

POSAO ZA OKO 100 VISOKOŠKOLACA IZ NIKŠIĆA

Danas potpisani ugovori između Opštine Nikšić i poslodavaca koji su se prijavili za učešće u projektu zapošljavanja mladih visokoškolaca iz našeg grada. Nešto više od 100 mladih dobiće posao na godinu dana.     Program podsticanja zapošljavanja mladih koji realizuje Opština Nikšić prvi je te vrste u našoj državi. Na javni poziv Lokalne uprave prijavila […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

JAVNA RASPRAVA Program privremenih objekata opstine Niksic NACRT Zone privremenih objekata

Comments Off on MINISTARKA VUČINOVIĆ U POSJETI NIKŠIĆU   |   Opština Nikšić

MINISTARKA VUČINOVIĆ U POSJETI NIKŠIĆU

U radnoj posjeti Opštini Nikšić danas boravila ministarka bez portfelja Marija Vučinović. U razgovoru sa predsjednikom Veselinom Grbovićem i saradnicima  ministarka  se upoznala sa radom Lokalne uprave, a fokus razgovora  bila je saradnja Državne i Lokalne komisije za procjenu šteta usljed elementarnih nepogoda. Ministarka Vučinović, koja je inače i predsjednica Komisije za procjenu šteta od […]

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i  članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere   Za članove Etičke komisije biraju se: tri predstavnika iz reda građana; jedan predstavnik nevladinih organizacija i jedan predstavnik medija. Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje: radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini; […]

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Za članove Etičke komisije biraju se: jedan predstavnik iz reda građana; jedan predstavnik iz reda zaposlenih u organima uprave; jedan predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama (javnim preduzećima, javnim ustanovama […]

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave  i nevladinih organizacija   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave  i nevladinih organizacija

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članoveSavjeta za saradnju lokalne samouprave  i nevladinih organizacija Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik Savjeta je predsjednik Skupštine opštine Nikšić. Dva člana Savjeta su predstavnici Opštine, a dva člana su predstavnici nevladinih organizacija.   Kandidate za članove Savjeta koji su predstavnici […]

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, ovlašćenim predlagačima: stručnim institucijama, organizacijama, nevladinim organizacijama, stručnim udruženjima, mjesnim zajednicama, asocijacijama lokalnih vlasti i građanima.   Savjet ima predsjednika i šest članova. Za člana Savjeta, može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana Opštine i stručnjaka […]

Comments Off on Lokalni javni rad – maj 2019. godine   |   Opština Nikšić

Lokalni javni rad – maj 2019. godine

JKP Komunalno Nikšić i Opština Nikšić, kao partneri, su sa ZZZCG potpisali ugovor o realizaciji Lokalnog javnog rada ˝Čišćenje i održavanje opštinskih puteva, drugih  javnih površina, obala i korita vodotoka na teritoriji opštine Nikšić˝. Za realizaciju programa ovog javnog rada biće angažovano 6 lica sa ZZZCG koji će kroz sufinansiranje obezbijediti bruto plate zaposlenima. JKP […]