Jun 2019

Post

Članci objavljeni u Jun 2019

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za 12. 07. 2019.godinesa početkom u 10:00 časova. Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu […]

Comments Off on Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, u skladu sa čl. 7 i 10 Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, broj 12/07 i „Službeni list CG – Opštinski propisi“, broj 31/13)   O B A V J E Š T A V A   Da se […]

Comments Off on Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora   |   Opština Nikšić

Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora

Na osnovu člana 18 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 38/14), Odbor za izbor i imenovanja, na sjednici od 21.06.2019.godine, objavljuje         Listu kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora       Red. […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRTA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRTA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

N A C R T Odluke o lokalnim komunalnim taksama 2019 NACRT Odluke o loklnim ADMINISTRATIVNIM taksama Za javnu raspravu

Comments Off on O B A V J E Š T E NJ E   |   Opština Nikšić

O B A V J E Š T E NJ E

Na inicijativu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, povodom obilježavanja 5. juna, Svjetskog dana zaštite životne sredine, Opština Nikšić organizuje akciju čišćenja i uređenja dijela zaštićenog prirodnog predjela –  Park-šume Trebjesa. Akcija koja je bila predviđena da se održi 5. juna, odlaže se zbog vremenskih uslova za 7. jun sa početkom u 9:00 časova, a mjesto […]