Oktobar 2019

Post

Članci objavljeni u Oktobar 2019

Comments Off on P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 17. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 17. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave  za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za  5.11. 2019.godine sa početkom u 10:00 časova . Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su […]

Comments Off on Obavještenje   |   Opština Nikšić

Obavještenje

Skupština opštine Nikšić je u obavezi da, saglasno članu 38 Statuta Opštine Nikšić („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 31/18) i članu 147 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 50/18), u redovnoj proceduri donese Program rada Skupštine opštine za 2020. godinu, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni […]