Novembar 2019

Post

Članci objavljeni u Novembar 2019

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić

  Na osnovu člana 167stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18 i 34/19) i člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Republike CG-opštinski propisi broj 29/05 i „Službeni list CG-opštinski propisi broj 39/14), Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo organizuje     […]

Comments Off on Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić

Odluka  

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU I NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU I NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI NIKŠIĆ

obavještenje za budžet 2020 Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Nikšić Poreska prijava za fizička lica Poreska prijava za pravna lica

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

Na osnovu člana 27 tačka 10 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br.2/18 i 34/19 ) i Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list RCG”- opštinski propisi, br.39/14 ), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine organizuje JAVNU RASPRAVU NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA […]

Comments Off on SPISAK DOBITNIKA STUDENTSKE STIPENDIJE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU   |   Opština Nikšić

SPISAK DOBITNIKA STUDENTSKE STIPENDIJE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

  I godina       Rb     Prezime i ime     Fakultet ili akademija umjetnosti 1. Bajović Milica Medicinski – Farmacija Podgorica 2. Bakić Časlav Prirodno-matematički Podgorica 3. Bakić Kristina Elektrotehnički Podgorica 4. Bakrač Sara Elektrotehnički Podgorica 5. Barović Ognjen Prirodno-matematički Podgorica 6. Barović Mia Farmaceutski Novi Sad 7. Blečić Milica Metalurško-tehnološki […]

Comments Off on PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA VI NOVOGODIŠNJEM SAJAMU LOKALNIH PROIZVODA   |   Opština Nikšić

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA VI NOVOGODIŠNJEM SAJAMU LOKALNIH PROIZVODA

O P Š T I N A   N I K Š I Ć Poziva poljoprivredne proizvođače i proizvođače suvenira, rukotvorina i umjetnina da uzmu učešće na   VI  NOVOGODIŠNJEM SAJMU LOKALNIH PROIZVODA   koji će se održati od 20. do 22. decembra 2019. godine, u Sportskom centru Nikšić. Učešće na Sajmu je besplatno, a za […]

Comments Off on PROGRAM JAVNE RASPRAVE   |   Opština Nikšić

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05, 39/14) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi   PROGRAM JAVNE RASPRAVE    I Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine […]

Comments Off on PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU   |   Opština Nikšić

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE NIKŠIĆ

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za jednog člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere iz reda građana   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za jednog člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere iz reda građana

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje: – radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini; – ima prebivalište na teritoriji Opštine. Za člana Etičke komisije lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.   Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je: – izabrani predstavnik ili funkcioner […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2020-2021   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2020-2021

I Javnu raspravu povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Nikšić za 2020-2021 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.   IIJavna rasprava će se održati od 12.11.2019.godine do 26.11.2019. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do […]