PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA VI NOVOGODIŠNJEM SAJAMU LOKALNIH PROIZVODA

Post

Comments   |   Opština Nikšić

O P Š T I N A   N I K Š I Ć

Poziva poljoprivredne proizvođače i proizvođače suvenira, rukotvorina i umjetnina da uzmu učešće na

 

VI  NOVOGODIŠNJEM SAJMU LOKALNIH PROIZVODA

 

koji će se održati od 20. do 22. decembra 2019. godine, u Sportskom centru Nikšić.

Učešće na Sajmu je besplatno, a za izlagače su obezbijeđeni štandovi.

Izlagači hrane i pića na Sajmu mogu biti samo proizvođači koji su upisani  u nekom od registara Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Rok za prijavu učešća na Sajmu traje do 13. decembar 2019. godine u 15 časova.

Prijava za učešće na Sajmu može se predati u Sekretarijatu za finansije, razvoj i preduzetništvo, kancelarija broj 3, IV sprat, Opština Nikšić, ulica Njegoševa 18, 81400 Nikšić.

Uz prijavu za učešće na Sajmu neophodno je dostaviti i dokaz o registraciji poljoprivrednog proizvođača.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 068/847-017, 068/900-900 i 040-220-061.

Organizator Sajma je Opština Nikšić, uz podršku IPC “Tehnopolis”, Turističke organizacije Nikšić, Sportskog centra Nikšić, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Mreže za ruralni razvoj Crne Gore,  a medijski sponzor je Radio televizija Nikšić.