Asfaltiranje lokalnih puteva

Post

  |   Opština Nikšić

Nastavljeno asfaltiranje lokalnih puteva u Mjesnim zajednicama. Opširnije: