BIRAČKA MJESTA ZA GLASANJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list CG”, br. 17/07, 08/09 i 12/16) a u vezi sa članom 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija Nikšić

OGLAŠAVA

BIRAČKA MJESTA ZA GLASANJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE

 

U opštini Nikšić za glasanje na izborima za predsjednika Crne Gore, koji će se održati 15. aprila 2018.godine, određena su sljedeća biračka mjesta:

 1. Biračko mjesto broj 1 – koje se nalazi u zgradi Elektroprivrede, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I, ulice: Ivana Milutinovića, Njegoševa neparni brojevi od 3 do 7, 13 do 15, 21 do 27, Vučedolska, Đura Salaja, Marka Miljanova, Trg Šaka Petrovića, Trg Save Kovačevića (parni brojevi i BB), Lazara Sočice, Manastirska, i Vuka Karadžića brojevi od 1 do 10, BB, parni brojevi od 12 do 16, naselje Nikšić, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 2 – koje se nalazi u zgradi Doma planinara, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I, ulice: Vuka Karadžića neparni brojevi od 11 do 19, 27 do 29 i broj 18, Vuka Karadžića I, Voja Deretića, Trebjesa I, Novice Cerovića, V Proleterske Brigade, Jovana Cvijića, Danila Bojovića, Njegoševa broj 16, Trg Slobode parni brojevi i BB, Narodnog fronta, Narodnog fronta I, Živka Nikolića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 3 – koje se nalazi u holu zgrade bivše SDK, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar II, ulice: Novaka Ramova, Vardarska, Narodnih heroja, Skadarska, Karađorđeva, Njegoševa bb i neparni brojevi od 17 do 19 , broj 2 I broj 14, Vuka Mićunovića parni brojevi do 50, Radoja Dakića, Ljuba Nenadovića, Trg Slobode (neparni brojevi), dr Josipa Sladea i Trg Save Kovačevića (neparni brojevi), svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 4 – koje se nalazi u zgradi Opštine Nikšić, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Alekse Backovića (broj 115, brojevi do 15 i BB), Nikole Tesle od broja 2, Crnogorsko-Mađarskog prijateljstva, Boška Jankovića, Velimira Jakića, Braće Radulović, Braće Lješković, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 5 – koje se nalazi u OŠ „Ratko Žarić“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Serdara Šćepana, Petra Lubarde, Serdara Jola Piletića, Kosovska, Nikole Tesle broj 1, Njegoševa parni brojevi od 4 do 12, Rudo Polje, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 6 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Luka Simonović“, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Alekse Backovića br. preko 15 osim broja 115, Alekse Backovića I, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi i BB), Jele Andrijašević, VI crnogorske brigade sa predznakom u broju T, Nikole Tesle bb, Marka Vujovića, Obrena Perišića, Svještenika – partizana i VI crnogorske brigade I, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom E.

 

 1. Biračko mjesto broj 7– koje se nalazi u zgradi Doma planinara, ulaz br. II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Alekse Backovića br. preko 15 osim broja 115, Alekse Backovića I, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi i BB), Jele Andrijašević, VI crnogorske brigade sa predznakom u broju T, Nikole Tesle bb, Marka Vujovića, Obrena Perišića, Svještenika – partizana i VI crnogorske brigade I, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom P.

 

 1. Biračko mjesto broj 8 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Olga Golović“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala, ulice: IV proleterske brigade broj 5, Nikca od Rovina brojevi od 1 do 21 , BB i brojevi od 40 , Nikca od Rovina I, Nikca od Rovina II, Nikca od Rovina III, Džavida Tuzovića, Trg Nikca od Rovina, Peka Pavlovića, Mirka Banjevića i Baja Pivljanina neparni od broja 1 do 7, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 9 – koje se nalazi u zgradi Komunalnog preduzeća, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala, ulice: Baja Pivljanina parni brojevi od 2 do 16, BB i svi brojevi od broja 110, Dragice Pravice, Stanislava Ćana Koprivice, Baja Pivljanina I i dr Nika Miljanića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 10 – koje se nalazi u zgradi Sportskog Centra, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala, ulice: Baja Pivljanina neparni brojevi od 9 do 15 i brojevi od 17 do 109, II Dalmatinske brigade, Njegoševa broj 1 neparni brojevi od 9 do 11, neparni brojevi od 29 do 35, parni brojevi od 18 do 34 i brojevi od 36, Dimitrija Bulajića, Boška Martinovića, Marka Biljurića, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, Put pored Bistrice I, Put pored Bistrice III, Put pored Bistrice V, Put pored Bistrice VII, Put pored Bistrice BB, brojevi od 1 do 4 I od broja 14, Crnogorskih komita, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 11 – koje se nalazi u Domu MZ Stara Varoš, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Stara Varoš, ulice: Vuka Mićunovića bb i neparni brojevi do br. 49, Meander I, Meander II, Stojana Kovačevića, Mostainjska I, Mostainjska II, Stara Varoš, Stara Varoš II, Stara Varoš III, Vojvode Mirka Petrovića – Njegoša, Gavrila Principa, Brlja, Gojka Garčevića, Štrosmajerova, Studenca, Studenca I, Studenačka, Studenačka II, Mušovina i Vuka Lopušine, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 12 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Mileva Lajović-Lalatović“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa, ulice: Vuka Karadžića brojevi od 20 do 26, parni brojevi od 28 do 30 i brojevi od 31 do 109 , Milice Vučinić, Milovana Pekovića, Baja Sekulića, Nikole Đurkovića, Branka Deletića, Vasilija Pejovića, Maša Jelića, Andrije Kovačevića, Sima Šobajića, Voja Samardžića Crnog, Akademika Branka Pavićevića, Vojvode Grdana, Vojvode Maksima Baćovića, Joke Baletić, Ljuba Čupića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 13 – koje se nalazi u zgradi Školskog centra – stara zgrada, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa, ulice: VI crnogorske brigade sa oznakom P, Ulica 49, Ulica 79.

 

 1. Biračko mjesto broj 14– koje se nalazi u prostorijama Dnevnog Centra za djecu sa smetnjama u razvoju, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa, ulice: VI crnogorska sa oznakom S u kućnom broju, VI crnogorske brigade bez oznake T i P u kućnom broju, Beogradska, Braće Vušović, Žrtava bombardovanja 1944 godine, Integralovo naselje I, Integralovo naselje II i Šetalište Integralovo naselje, VI crnogorske brigade II, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom Ž.

 

 1. Biračko mjesto broj 15 – koje se nalazi u Domu MZ Mrkošnica, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Mrkošnica, ulice: Ulica 13. jul od broja 1 do 30, Mrkošnica, Mrkošnica II, Mrkošnica III, Mostainjska, Šetalište Vita Nikolića, Podgorički put.

 

 1. Biračko mjesto broj 16 – koje se nalazi u Domu MZ Bistrica, ulaz broj 1, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bistrica, ulice: Narodne omladine (neparni brojevi), Vojvode Ilije, Sava Burića, Mila Kilibarde, Ratka Vujovića Čoče, Ulica 21, Rada Š. Kneževića, Borislava Pekića, Mojkovačkih ratnika, Žarka Zrenjanina, Braće Samardžić, Bistrica I, Bistrica IV, Mata Antunovića, Ilije Milovića BB i od broja 1 do 29, Jovana Kovačevića, Ulica 46, Milana Papića, Mirka Bulajića, Ulica 1877. godine, Đoka Banjanina, Ulica 45, Bistričko naselje, Ulica 43, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjestobroj 17– koje se nalazi u zgradi Doma MZ Dragova Luka, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka, naselje: Dragova Luka i ulice: Relejska, Relejska I, Relejska II, Relejska III, Dragovolučka, Dragovolučka II, Dragovolučka III, Dragovolučka IV, Dragovolučka V, Dragovolučka VI, Dragovolučka VIII, Dragovolučka X, Dragovolučka XII, Dragovolučka XIV, Dragovolučka XVI, Dragovolučka XVIII, Dragovolučka XX, Bistrička , Bistrička II, Bistrička IV, Bistrička VI, Bistrička VIII, Bistrička X, Bistrička XII, Bistrička XV, Bistrička XVII, Bistrička XXII, Široka, Lovćenska, Lovćenska I, Durmitorska, Durmitorska II, Tovićka, Hajdučka, Hajdučka I, Hajdučka III, Hajdučka V i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom G.

 

 1. Biračko mjesto broj 18 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Braća Labudović“ – ulaz I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka, naselje: Dragova Luka i ulice: Relejska, Relejska I, Relejska II, Relejska III, Dragovolučka, Dragovolučka II, Dragovolučka III, Dragovolučka IV, Dragovolučka V, Dragovolučka VI, Dragovolučka VIII, Dragovolučka X, Dragovolučka XII, Dragovolučka XIV, Dragovolučka XVI, Dragovolučka XVIII, Dragovolučka XX, Bistrička , Bistrička II, Bistrička IV, Bistrička VI, Bistrička VIII, Bistrička X, Bistrička XII, Bistrička XV, Bistrička XVII, Bistrička XXII, Široka, Lovćenska, Lovćenska I, Durmitorska, Durmitorska II, Tovićka, Hajdučka, Hajdučka I, Hajdučka III, Hajdučka V i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom P.

 

 1. Biračko mjesto broj 19 – koje se nalazi u Domu Brezovik, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Tović – naselja: Glibavac i Brezovik.

 

 1. Biračko mjesto broj 20 – koje se nalazi u dječjem vrtiću Ćemenca, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ćemenca: naselje Ćemenca, ulice: Glibavačka, Glibavačka I, Glibavačka II, Glibavačka III, Glibavačka IV, Glibavačka VI, Zetska, Zetska I, Obala Bistrice, Obala Bistrice I, Obala Bistrice II, Obala Bistrice III, Obala Bistrice IV, Obala Bistrice V, Obala Bistrice VI, Obala Bistrice VII, Centralna, Centralna I, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 21 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Braća Ribar“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci, ulice: IV proleterske brigade (svi brojevi, osim broja 5), Vuka Mićunovića brojevi od 51, Nikca od Rovina brojevi od 22 do 39, Put pored Bistrice brojevi od 5 do 13 , Krsta Kostića, Put pored Bistrice II, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom J.

 

 1. Biračko mjesto broj 22 – koje se nalazi u Domu MZ Rastoci, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci, ulice: Đura Roganovića, Hercegovački put, Hercegovački put I, Partizanski put, Janka Vukotića, Alekse Popovića, Nikšićki partizanski odred, Radosava Milića, Braće Magovčević, Akademika Jevta Milovića, Danila Perovića, Rastoci I i Braće Maksimović, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom M.

 

 1. Biračko mjesto broj 23 – koje se nalazi u Domu MZ Kličevo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, ulice: 13. jul BB i od broja 31, 13. jul I, 13. jul II, 13. jul III, 13. jul IV, 13. jul V, 13. jul VI, 13. jul VIII, 13. jul X, 13. jul XII, 13. jul XIV, 13. jul XVI, 13. jul XVIII, Straševska, Straševska I, Straševska II, Straševska III, Straševska IV, Straševska V, Straševska VI, Željeznička, Željeznička I, Željeznička II, Željeznička III, Željeznička IV, Željeznička V, Stubička, Stubička I, Stubička II, Stubička II/1, Stubička III, Stubička IV, Stubička V, Stubička VI, Stubička VII, Stubička VIII, Stubička X, Stubička XI, Stubička XII/1, Stubička XII/2, Stubička XIII, Šavnička, Školska I, Školska II, Školska III, Školska IV, Školska V, Školska VI, Školska VII, Školska VIII, Školska IX i naselje Stubički kraj, svi birači sa početnim slovom prezimena D do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 24 – koje se nalazi u OŠ „Milija Nikčević“, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, naselje: Kličevo, ulice: Školska, Školska X, Školska XI, Školska XII, Školska XIII, Školska XIV, Trebješka, Trebješka I, Trebješka II, Trebješka III, Trebješka IV, Trebješka V, Trebješka VI, Trebješka VII, Rudarska, Rudarska I, Rudarska II, Gračanička, Gračanička I, Gračanička I/1, Gračanička II, Gračanička III, Gračanička IV, Gračanička V, Put pored Gračanice , Trgovačka, Popa Mašana Nikčevića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom D.

 

 1. Biračko mjesto broj 25– koje se nalazi u dječjem vrtiću Straševina, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Straševina, ulice: Gudeljska, Gudeljska I, Gudeljska II, Gudeljska III, Vrtačka, Budoška, Budoška I, Budoška II, Budoška III, Budoška IV, Budoška V, Budoška VI, Budoška VIII, Budoška X, Budoška XII, Straševinska, Straševinska I, Straševinska II, Straševinska IV, Čađalička, Obreška, Obreška II, Obreška III i naselje Straševina, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 26 – koje se nalazi u zgradi PTT-a Ozrinići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići, naselja Ozrinići i Kunak, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 27 – koje se nalazi u Domu Bršno, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići, naselja: Bršno i Međeđe.

 

 1. Biračko mjesto broj 28 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Lazu, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići, naselje: Laz.

 

 1. Biračko mjesto broj 29 – koje se nalazi u zgradi OŠ Bogetići ulaz I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići, naselja: Cerovo, Bogetići i Stubica.

 

 1. Biračko mjesto broj 30 – koje se nalazi u kući Svetislava-Bata Miloševića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići, naselja: Vitasojevići, Milojevići i Bogmilovići.

 

 1. Biračko mjesto broj 31 – koje se nalazi u Domu Tunjevo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići, naselje: Tunjevo.

 

 1. Biračko mjesto broj 32 – koje se nalazi u Domu Povija, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići, naselje: Povija.

 

 1. Biračko mjesto broj 33 – koje se nalazi u zgradi OŠ Bogetići, ulaz II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići, naselje: Drenovštica.

 

 1. Biračko mjesto broj 34 – koje se nalazi u prostorijama Kluba penzionera – Rubeža, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, naselje: Rubeža i ulice: Rubeža I, Rubeža II, Rubeža III, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 35 – koje se nalazi u zgradi dječjeg vrtića „Sunce“, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, ulice: Humci, Rifata Burdževića, Pavla Kovačevića, Ulica 141, Ulica 144, 18. septembar, Ilije Milovića od broja 30, Jakova Ostojića, Jakova Ostojića I, Baja Raičevića, Žikice Jovanovića Španca, Sedme crnogorske brigade, Ulica 143 i Petra Komnenića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom I.

 

 1. Biračko mjesto broj 36 – koje se nalazi u zgradi „KONI“, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, ulice: Vuka Karadžića od broja 110, Buda Tomovića, Buda Tomovića II, Buda Tomovića III, Buda Tomovića IV i Naselje Željezare I, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 37– koje se nalazi u Domu MZ Kočani, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kočani, naselje: Kočani, ulice: Autobaza I, Čevska, Jezerski put, Jezerski put I, Jezerski put II, Jezerski put III, Jezerski put IV, Kej Đorđija Bata Grujičića, Kočanska, Krupačka, Krupačka I, Krupačka III, Obala Zete, Obala Zete I, Ribnjačka, Ribnjačka I, Školski put, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 38 – koje se nalazi u Domu Grebice, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Uzdomir, naselja: Mokra Njiva i Grebice, ulice: Mokra Njiva I, Prvi maj (nekad Naselje Pilane), Sava Stanojevića i Duklo, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 39 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Špiro Vidović“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela, naselje: Rudine.

 

 1. Biračko mjesto broj 40 – koje se nalazi u kući Momčila Mićunovića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela, naselje: Smrduša.

 

 1. Biračko mjesto broj 41 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Trepčima, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela, naselja: Gornja Trepča, Donja Trepča i Busak.

 

 1. Biračko mjesto broj 42 – koje se nalazi u Domu MZ Trubjela, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela, naselja: Trubjela i Ponikvice.

 

 1. Biračko mjesto broj 43 – koje se nalazi u kući Nikole Mićunovića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela, naselje: Kamensko.

 

 1. Biračko mjesto broj 44 – koje se nalazi u kući Živka Perovića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela, naselje: Brestice.

 

 1. Biračko mjesto broj 45 – koje se nalazi u Domu MZ Poljica, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Poljica, naselja: Poljica, Vitalac, Bubrežak, Riđani, Štedim, Crnodoli, Kuside, Kapino Polje, Stuba i ulica Nikšićkih pilota.

 

 1. Biračko mjesto broj 46 – koje se nalazi u Domu Broćanac, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Poljica, naselja: Broćanac i Orlina.

 

 1. Biračko mjesto broj 47 – koje se nalazi u Domu Rastovac, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselja: Rastovac, Mali Brezovik i Brod.

 

 1. Biračko mjesto broj 48 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Ivan Vušović“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselje: Vidrovan.

 

 1. Biračko mjesto broj 49 – koje se nalazi u Domu na Viru, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselje: Vir.

 

 1. Biračko mjesto broj 50 – koje se nalazi u Domu Duga, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselja: Duga i Srijede.

 

 1. Biračko mjesto broj 51 – koje se nalazi u Domu Jasenovo Polje, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselja: Jasenovo Polje i Praga.

 

 1. Biračko mjesto broj 52 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Miločanima, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselja: Miločani i Sjenokosi.

 

 1. Biračko mjesto broj 53 – koje se nalazi u Domu Orah, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselje: Orah.

 

 1. Biračko mjesto broj 54 – koje se nalazi u kući Tripka Mijatovića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselje: Pišteta.

 

 1. Biračko mjesto broj 55 – koje se nalazi u zgradi OŠ Šipačno, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan, naselje: Šipačno.

 

 1. Biračko mjesto broj 56 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Miljanićima, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje, naselje: Miljanići.

 

 1. Biračko mjesto broj 57 – koje se nalazi u Domu Macavare, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje, naselje: Macavare.

 

 1. Biračko mjesto broj 58 – koje se nalazi u MZ Velimlje – biblioteka, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje, naselja: Velimlje, Prigradina i Podljut.

 

 1. Biračko mjesto broj 59 – koje se nalazi u Domu Tupan, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje, naselja: Štrpca i Tupan.

 

 1. Biračko mjesto broj 60 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Klenku, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje, naselje: Klenak.

 

 1. Biračko mjesto broj 61 – koje se nalazi u domu MZ Petrovići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Petrovići, naselje: Petrovići.

 

 1. Biračko mjesto broj 62 – koje se nalazi u Domu Koravlica, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići, naselje: Koravlica.

 

 1. Biračko mjesto broj 63 – koje se nalazi u Domu Pilatovci, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići, naselja: Pilatovci i Vučji Do.

 

 1. Biračko mjesto broj 64 – koje se nalazi u Domu MZ Vraćenovići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići, naselja: Vraćenovići, Mokri Do i Podvrš.

 

 1. Biračko mjesto broj 65 – koje se nalazi u Domu Počekovići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići, naselja: Počekovići, Vidne, Kljakovica i Miruše.

 

 1. Biračko mjesto broj 66 – koje se nalazi u zgradi OŠ Koprivice, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crni Kuk, naselje: Koprivice .

 

 1. Biračko mjesto broj 67 – koje se nalazi u zgradi OŠ Somina, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crni Kuk, naselje: Somina.

 

 1. Biračko mjesto broj 68– koje se nalazi u zgradi OŠ Dubočke, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crni Kuk, naselja: Dubočke, Crni Kuk i Muževice.

 

 1. Biračko mjesto broj 69 – koje se nalazi u Domu Grahovo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo, naselja: Grahovo, Bare, Gornje Polje i Prisoje.

 

 1. Biračko mjesto broj 70 – koje se nalazi u zgradi OŠ Nudo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo, naselje: Nudo.

 

 1. Biračko mjesto broj 71 – koje se nalazi u zgradi OŠ Osječenica, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo, naselja: Grahovac i Zagora.

 

 1. Biračko mjesto broj 72 – koje se nalazi u zgradi OŠ Jabuke, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo, naselje: Jabuke.

 

 1. Biračko mjesto broj 73 – koje se nalazi u kući Boriše Kovačevića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo, naselje: Zaslap.

 

 1. Biračko mjesto broj 74 – koje se nalazi u Domu Vilusi, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselja: Vilusi i Dolovi.

 

 1. Biračko mjesto broj 75 – koje se nalazi u zgradi OŠ Okolišta, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselje: Okolišta.

 

 1. Biračko mjesto broj 76 – koje se nalazi u zgradi OŠ Broćanac, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselje: Broćanac Viluški.

 

 1. Biračko mjesto broj 77 – koje se nalazi u zgradi OŠ Podbožur, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselje: Podbožur.

 

 1. Biračko mjesto broj 78 – koje se nalazi u zgradi OŠ Riječani, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselja: Riječani i Maočići.

 

 1. Biračko mjesto broj 79 – koje se nalazi u zgradi OŠ Spila, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselja: Spila i Osječenica.

 

 1. Biračko mjesto broj 80 – koje se nalazi u kući Vasilja Andrijaševića u Balosavima, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi, naselje: Balosave.

 

 1. Biračko mjesto broj 81 – koje se nalazi u zgradi OŠ Krstac, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac, naselja: Bobotovo Groblje, Donje Čarađe, Gornje Čarađe i Krstac.

 

 1. Biračko mjesto broj 82 – koje se nalazi u kući Vesa Kankaraša, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac, naselje: Goslić .

 

 1. Biračko mjesto broj 83 – koje se nalazi u zgradi OŠ Javljen, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac, naselja: Javljen, Zlostup i Zaljutnica.

 

 1. Biračko mjesto broj 84 – koje se nalazi u kući Sima Miloševića u Višnjića Dolu, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac, naselja: Višnjića Do i Štitari.

 

 1. Biračko mjesto broj 85 – koje se nalazi u kući Veliše Perišića u Kazancima, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac, naselje: Kazanci.

 

 1. Biračko mjesto broj 86 – koje se nalazi u Domu Donje Crkvice, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crkvice, naselja: Ubli, Donje Crkvice, Vrbica i Crkvice.

 

 1. Biračko mjesto broj 87 – koje se nalazi u zgradi OŠ Crkvice – Kovači, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crkvice, naselje: Kovači.

 

 1. Biračko mjesto broj 88 – koje se nalazi u kući Zorana Đedovića – Gornje Crkvice, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crkvice, naselje: Gornje Crkvice .

 

 1. Biračko mjesto broj 89 – koje se nalazi u zgradi Područnog odjeljenja OŠ „Dušan Bojović“ Morakovo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Morakovo.

 

 1. Biračko mjesto broj 90 – koje se nalazi u Domu Bjeloševina, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Bjeloševina.

 

 1. Biračko mjesto broj 91 – koje se nalazi u prostorijama MZ Župa Nikšićka, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Vasiljevići.

 

 1. Biračko mjesto broj 92 – koje se nalazi u Domu Kuta, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Kuta.

 

 1. Biračko mjesto broj 93 – koje se nalazi u zgradi OŠ Zagrad, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselja: Zagrad i Oblatno.

 

 1. Biračko mjesto broj 94 – koje se nalazi u Domu Liverovići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Liverovići.

 

 1. Biračko mjesto broj 95 – koje se nalazi u Domu Carine, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselja: Carine i Bastaji.

 

 1. Biračko mjesto broj 96 – koje se nalazi u Domu Jugovići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Jugovići.

 

 1. Biračko mjesto broj 97 – koje se nalazi u Domu Staro Selo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselje: Staro Selo.

 

 1. Biračko mjesto broj 98 – koje se nalazi u Domu Dučice, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka, naselja: Dučice, Gradačka Poljana i Miolje Polje.

 

 1. Biračko mjesto broj 99 – koje se nalazi u zgradi Mjesne kancelarije Lukovo, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Lukovo, naselja: Ivanje, Lukovo i Granice.

 

 1. Biračko mjesto broj 100 – koje se nalazi u Domu Dragovoljići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Lukovo, naselje: Dragovoljići.

 

 1. Biračko mjesto broj 101 –koje se nalazi u zgradi Elektroprivrede, ulaz br. II na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I, ulice: Ivana Milutinovića, Njegoševa neparni brojevi od 3 do 7, 13 do 15, 21 do 27, Vučedolska, Đura Salaja, Marka Miljanova, Trg Šaka Petrovića, Trg Save Kovačevića (parni brojevi i BB), Lazara Sočice, Manastirska, i Vuka Karadžića brojevi od 1 do 10, BB, parni brojevi od 12 do 16, naselje Nikšić, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 102 – koje se nalazi u zgradi Zahumlja, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I, ulice: Vuka Karadžića neparni brojevi od 11 do 19, 27 do 29 i broj 18, Vuka Karadžića I, Voja Deretića, Trebjesa I, Novice Cerovića, V Proleterske Brigade, Jovana Cvijića, Danila Bojovića, Njegoševa broj 16, Trg Slobode parni brojevi i BB, Narodnog fronta, Narodnog fronta I, Živka Nikolića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 103 – koje se nalazi u zgradi Opštine Nikšić – prijemna kancelarija, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar II, ulice: Novaka Ramova, Vardarska, Narodnih heroja, Skadarska, Karađorđeva, Njegoševa bb i neparni brojevi od 17 do 19 , broj 2 I broj 14, Vuka Mićunovića parni brojevi do 50, Radoja Dakića, Ljuba Nenadovića, Trg Slobode (neparni brojevi), dr Josipa Sladea i Trg Save Kovačevića (neparni brojevi), svi birači sa početnim slovima prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 104 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Luka Simonović“, ulaz br. III, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Alekse Backovića (broj 115, brojevi do 15 i BB), Nikole Tesle od broja 2, Crnogorsko-Mađarskog prijateljstva, Boška Jankovića, Velimira Jakića, Braće Radulović, Braće Lješković, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 105 – koje se nalazi u prostorijama Centralnog vrtića, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Serdara Šćepana, Petra Lubarde, Serdara Jola Piletića, Kosovska, Nikole Tesle broj 1, Njegoševa parni brojevi od 4 do 12, Rudo Polje, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 106 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Luka Simonović“, ulaz br. II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Alekse Backovića br. preko 15 osim broja 115, Alekse Backovića I, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi i BB), Jele Andrijašević, VI crnogorske brigade sa predznakom u broju T, Nikole Tesle bb, Marka Vujovića, Obrena Perišića, Svještenika – partizana i VI crnogorske brigade I, svi birači sa početnim slovom prezimena Ž do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 107 – koje se nalazi u holu zgrade Filozofskog fakulteta, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje, ulice: Alekse Backovića br. preko 15 osim broja 115, Alekse Backovića I, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi i BB), Jele Andrijašević, VI crnogorske brigade sa predznakom u broju T, Nikole Tesle bb, Marka Vujovića, Obrena Perišića, Svještenika – partizana i VI crnogorske brigade I, svi birači sa početnim slovom prezimena R do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 108 – koje se nalazi u prostorijama Ribolovnog društva, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala, ulice: IV proleterske brigade broj 5, Nikca od Rovina brojevi od 1 do 21 , BB i brojevi od 40 , Nikca od Rovina I, Nikca od Rovina II, Nikca od Rovina III, Džavida Tuzovića, Trg Nikca od Rovina, Peka Pavlovića, Mirka Banjevića i Baja Pivljanina neparni brojevi od broja 1 do 7, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 109 – koje se nalazi u zgradi dječjeg vrtića „Lastavica“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala, ulice: Baja Pivljanina parni brojevi od 2 do 16, BB i svi brojevi od broja 110, Dragice Pravice, Stanislava Ćana Koprivice, Baja Pivljanina I i dr Nika Miljanića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 110 – koje se nalazi u zgradi Sportskog Centra, ulaz br. II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala, ulice: Baja Pivljanina neparni brojevi od 9 do 15 i brojevi od 17 do 109, II Dalmatinske brigade, Njegoševa broj 1 neparni brojevi od 9 do 11, neparni brojevi od 29 do 35, parni brojevi od 18 do 34 i brojevi od 36, Dimitrija Bulajića, Boška Martinovića, Marka Biljurića, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, Put pored Bistrice I, Put pored Bistrice III, Put pored Bistrice V, Put pored Bistrice VII, Put pored Bistrice BB, brojevi od 1 do 4 I od broja 14, Crnogorskih komita, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 111 – koje se nalazi u sali „18 septembar“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Stara Varoš, ulice: Vuka Mićunovića bb i neparni brojevi do br. 49, Meander I, Meander II, Stojana Kovačevića, Mostainjska I, Mostainjska II, Stara Varoš, Stara Varoš II, Stara Varoš III, Vojvode Mirka Petrovića – Njegoša, Gavrila Principa, Brlja, Gojka Garčevića, Štrosmajerova, Studenca, Studenca I, Studenačka, Studenačka II, Mušovina i Vuka Lopušine, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 112 – koje se nalazi u zgradi Elektro škole, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa, ulice: Vuka Karadžića brojevi od 20 do 26, parni brojevi od 28 do 30 i brojevi od 31 do 109 , Milice Vučinić, Milovana Pekovića, Baja Sekulića, Nikole Đurkovića, Branka Deletića, Vasilija Pejovića, Maša Jelića, Andrije Kovačevića, Sima Šobajića, Voja Samardžića Crnog, Akademika Branka Pavićevića, Vojvode Grdana, Vojvode Maksima Baćovića, Joke Baletić, Ljuba Čupića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 113 – koje se nalazi u prostorijama bivše samoposluge „Dalidej“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa, ulice: VI crnogorska sa oznakom S u kućnom broju, VI crnogorske brigade bez oznake T i P u kućnom broju, Beogradska, Braće Vušović, Žrtava bombardovanja 1944. godine, Integralovo naselje I, Integralovo naselje II i Šetalište Integralovo naselje, VI crnogorske brigade II, svi birači sa početnim slovom prezimena od Z do i zaključno sa slovom NJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 114 – koje se nalazi u novoj zgradi Školskog centra, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa, ulice: VI crnogorska sa oznakom S u kućnom broju, VI crnogorske brigade bez oznake T i P u kućnom broju, Beogradska, Braće Vušović, Žrtava bombardovanja 1944 godine, Integralovo naselje I, Integralovo naselje II i Šetalište Integralovo naselje, VI crnogorske brigade II, svi birači sa početnim slovom prezimena O do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 115 – koje se nalazi u Domu MZ Bistrica, ulaz broj 2, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bistrica, ulice: Narodne omladine (neparni brojevi), Vojvode Ilije, Sava Burića, Mila Kilibarde, Ratka Vujovića Čoče, Ulica 21, Rada Š. Kneževića, Borislava Pekića, Mojkovačkih ratnika, Žarka Zrenjanina, Braće Samardžić, Bistrica I, Bistrica IV, Mata Antunovića, Ilije Milovića BB i od broja 1 do 29, Jovana Kovačevića, Ulica 46, Milana Papića, Mirka Bulajića, Ulica 1877. godine, Đoka Banjanina, Ulica 45, Bistričko naselje, Ulica 43, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 116 – koje se nalazi u prostorijama kluba MZ Dragova Luka, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka, naselje: Dragova Luka i ulice: Relejska, Relejska I, Relejska II, Relejska III, Dragovolučka, Dragovolučka II, Dragovolučka III, Dragovolučka IV, Dragovolučka V, Dragovolučka VI, Dragovolučka VIII, Dragovolučka X, Dragovolučka XII, Dragovolučka XIV, Dragovolučka XVI, Dragovolučka XVIII, Dragovolučka XX, Bistrička , Bistrička II, Bistrička IV, Bistrička VI, Bistrička VIII, Bistrička X, Bistrička XII, Bistrička XV, Bistrička XVII, Bistrička XXII, Široka, Lovćenska, Lovćenska I, Durmitorska, Durmitorska II, Tovićka, Hajdučka, Hajdučka I, Hajdučka III, Hajdučka V i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena D do i zaključno sa slovom J.

 

 1. Biračko mjesto broj 117 – koje se nalazi u prostorijama dječjeg vrtića Dragova Luka, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka, naselje: Dragova Luka i ulice: Relejska, Relejska I, Relejska II, Relejska III, Dragovolučka, Dragovolučka II, Dragovolučka III, Dragovolučka IV, Dragovolučka V, Dragovolučka VI, Dragovolučka VIII, Dragovolučka X, Dragovolučka XII, Dragovolučka XIV, Dragovolučka XVI, Dragovolučka XVIII, Dragovolučka XX, Bistrička , Bistrička II, Bistrička IV, Bistrička VI, Bistrička VIII, Bistrička X, Bistrička XII, Bistrička XV, Bistrička XVII, Bistrička XXII, Široka, Lovćenska, Lovćenska I, Durmitorska, Durmitorska II, Tovićka, Hajdučka, Hajdučka I, Hajdučka III, Hajdučka V i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena K do i zaključno sa slovom LJ.

 

 1. Biračko mjesto broj 118 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Braća Labudović“, ulaz II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka, naselje: Dragova Luka i ulice: Relejska, Relejska I, Relejska II, Relejska III, Dragovolučka, Dragovolučka II, Dragovolučka III, Dragovolučka IV, Dragovolučka V, Dragovolučka VI, Dragovolučka VIII, Dragovolučka X, Dragovolučka XII, Dragovolučka XIV, Dragovolučka XVI, Dragovolučka XVIII, Dragovolučka XX, Bistrička , Bistrička II, Bistrička IV, Bistrička VI, Bistrička VIII, Bistrička X, Bistrička XII, Bistrička XV, Bistrička XVII, Bistrička XXII, Široka, Lovćenska, Lovćenska I, Durmitorska, Durmitorska II, Tovićka, Hajdučka, Hajdučka I, Hajdučka III, Hajdučka V i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena R do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 119 – koje se nalazi u Domu MZ Ćemenca, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ćemenca: naselje Ćemenca, ulice: Glibavačka, Glibavačka I, Glibavačka II, Glibavačka III, Glibavačka IV, Glibavačka VI, Zetska, Zetska I, Obala Bistrice, Obala Bistrice I, Obala Bistrice II, Obala Bistrice III, Obala Bistrice IV, Obala Bistrice V, Obala Bistrice VI, Obala Bistrice VII, Centralna, Centralna I, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 120 – koje se nalazi u zgradi Gimnazije, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci, ulice: IV proleterske brigade (svi brojevi, osim broja 5), Vuka Mićunovića brojevi od 51, Nikca od Rovina brojevi od 22 do 39, Put pored Bistrice brojevi od 5 do 13 , Krsta Kostića, Put pored Bistrice II, svi birači sa početnim slovom prezimena K do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 121 –koje se nalazi u prostorijama dječjeg vrtića MZ Rastoci, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci, ulice: Đura Roganovića, Hercegovački put, Hercegovački put I, Partizanski put, Janka Vukotića, Alekse Popovića, Nikšićki partizanski odred, Radosava Milića, Braće Magovčević, Akademika Jevta Milovića, Danila Perovića, Rastoci I i Braće Maksimović, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 122 – koje se nalazi u prostorijama „Nikšić komerca“ – upravna zgrada, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, ulice: 13. jul BB i od broja 31, 13. jul I, 13. jul II, 13. jul III, 13. jul IV, 13. jul V, 13. jul VI, 13. jul VIII, 13. jul X, 13. jul XII, 13. jul XIV, 13. jul XVI, 13. jul XVIII, Straševska, Straševska I, Straševska II, Straševska III, Straševska IV, Straševska V, Straševska VI, Željeznička, Željeznička I, Željeznička II, Željeznička III, Željeznička IV, Željeznička V, Stubička, Stubička I, Stubička II, Stubička II/1, Stubička III, Stubička IV, Stubička V, Stubička VI, Stubička VII, Stubička VIII, Stubička X, Stubička XI, Stubička XII/1, Stubička XII/2, Stubička XIII, Šavnička, Školska I, Školska II, Školska III, Školska IV, Školska V, Školska VI, Školska VII, Školska VIII, Školska IX i naselje Stubički kraj, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom O.

 

 1. Biračko mjesto broj 123 – koje se nalazi u prostorijama „MIG komerca“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, ulice: 13. jul BB i od broja 31, 13. jul I, 13. jul II, 13. jul III, 13. jul IV, 13. jul V, 13. jul VI, 13. jul VIII, 13. jul X, 13. jul XII, 13. jul XIV, 13. jul XVI, 13. jul XVIII, Straševska, Straševska I, Straševska II, Straševska III, Straševska IV, Straševska V, Straševska VI, Željeznička, Željeznička I, Željeznička II, Željeznička III, Željeznička IV, Željeznička V, Stubička, Stubička I, Stubička II, Stubička II/1, Stubička III, Stubička IV, Stubička V, Stubička VI, Stubička VII, Stubička VIII, Stubička X, Stubička XI, Stubička XII/1, Stubička XII/2, Stubička XIII, Šavnička, Školska I, Školska II, Školska III, Školska IV, Školska V, Školska VI, Školska VII, Školska VIII, Školska IX i naselje Stubički kraj, svi birači sa početnim slovom prezimena P do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 124 – koje se nalazi u OŠ „Milija Nikčević“, ulaz br. II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, naselje: Kličevo, ulice: Školska, Školska X, Školska XI, Školska XII, Školska XIII, Školska XIV, Trebješka, Trebješka I, Trebješka II, Trebješka III, Trebješka IV, Trebješka V, Trebješka VI, Trebješka VII, Rudarska, Rudarska I, Rudarska II, Gračanička, Gračanička I, Gračanička I/1, Gračanička II, Gračanička III, Gračanička IV, Gračanička V, Put pored Gračanice , Trgovačka, Popa Mašana Nikčevića, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom O.

 

 1. Biračko mjesto broj 125 – koje se nalazi u prostorijama Lutrije Crne Gore, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, naselje: Kličevo, ulice: Školska, Školska X, Školska XI, Školska XII, Školska XIII, Školska XIV, Trebješka, Trebješka I, Trebješka II, Trebješka III, Trebješka IV, Trebješka V, Trebješka VI, Trebješka VII, Rudarska, Rudarska I, Rudarska II, Gračanička, Gračanička I, Gračanička I/1, Gračanička II, Gračanička III, Gračanička IV, Gračanička V, Put pored Gračanice , Trgovačka, Popa Mašana Nikčevića, svi birači sa početnim slovom prezimena P do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 126 – koje se nalazi u prostorijama OŠ „Jagoš Kontić“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Straševina, ulice: Gudeljska, Gudeljska I, Gudeljska II, Gudeljska III, Vrtačka, Budoška, Budoška I, Budoška II, Budoška III, Budoška IV, Budoška V, Budoška VI, Budoška VIII, Budoška X, Budoška XII, Straševinska, Straševinska I, Straševinska II, Straševinska IV, Čađalička, Obreška, Obreška II, Obreška III i naselje Straševina, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 127– koje se nalazi u zgradi OŠ Ozrinići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići, naselja: Ozrinići i Kunak, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š .

 

 1. Biračko mjesto broj 128 – koje se nalazi u prostorijama kluba „Oštrovac“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, ulice: Oštrovac, Gvozd, Bistrička I, Bistrička III, Bistrička V, Bistrička VII, Bistrička IX, Bistrička XI, Bistrička XIII, Bistrička XIII/1, Bistrička XIII/2, Bistrička XIII/3, Bistrička XIII/4, Bistrička XIII/5, Bistrička XIV, Bistrička XVI, Bistrička XX, Put Humci Rubeža.

 

 1. Biračko mjesto broj 129 – koje se nalazi u Domu Rubeža, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, ulice: Humci, Rifata Burdževića, Pavla Kovačevića, Ulica 141, Ulica 144, 18. septembar, Ilije Milovića od broja 30, Jakova Ostojića, Jakova Ostojića I, Baja Raičevića, Žikice Jovanovića Španca, Sedme crnogorske brigade, Ulica 143 i Petra Komnenića, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 130– koje se nalazi u zgradi „KONI“, ulaz br. II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, ulice: Vuka Karadžića od broja 110, Buda Tomovića, Buda Tomovića II, Buda Tomovića III, Buda Tomovića IV i Naselje Željezare I, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 131 – koje se nalazi u PTT Kočani, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kočani, naselje: Kočani, ulice: Autobaza I, Čevska, Jezerski put, Jezerski put I, Jezerski put II, Jezerski put III, Jezerski put IV, Kej Đorđija Bata Grujičića, Kočanska, Krupačka, Krupačka I, Krupačka III, Obala Zete, Obala Zete I, Ribnjačka, Ribnjačka I, Školski put, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 132 – koje se nalazi u OŠ Grebice, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Uzdomir, naselja: Mokra Njiva i Grebice, ulice: Mokra Njiva I, Prvi maj (nekad Naselje Pilane), Sava Stanojevića i Duklo, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

 

 1. Biračko mjesto broj 133 – koje se nalazi u zgradi OŠ Zavrh, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Tović, naselje: Zavrh.

 

 1. Biračko mjesto broj 134 – koje se nalazi u Domu MZ Kličevo- A, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, ulice: 13. jul BB i od broja 31, 13. jul I, 13. jul II, 13. jul III, 13. jul IV, 13. jul V, 13. jul VI, 13. jul VIII, 13. jul X, 13. jul XII, 13. jul XIV, 13. jul XVI, 13. jul XVIII, Straševska, Straševska I, Straševska II, Straševska III, Straševska IV, Straševska V, Straševska VI, Željeznička, Željeznička I, Željeznička II, Željeznička III, Željeznička IV, Željeznička V, Stubička, Stubička I, Stubička II, Stubička II/1, Stubička III, Stubička IV, Stubička V, Stubička VI, Stubička VII, Stubička VIII, Stubička X, Stubička XI, Stubička XII/1, Stubička XII/2, Stubička XIII, Šavnička, Školska I, Školska II, Školska III, Školska IV, Školska V, Školska VI, Školska VII, Školska VIII, Školska IX i naselje Stubički kraj, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom G.

 

 1. Biračko mjesto broj 135 – koje se nalazi u OŠ „Milija Nikčević“ – A, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo, naselje: Kličevo, ulice: Školska, Školska X, Školska XI, Školska XII, Školska XIII, Školska XIV, Trebješka, Trebješka I, Trebješka II, Trebješka III, Trebješka IV, Trebješka V, Trebješka VI, Trebješka VII, Rudarska, Rudarska I, Rudarska II, Gračanička, Gračanička I, Gračanička I/1, Gračanička II, Gračanička III, Gračanička IV, Gračanička V, Put pored Gračanice , Trgovačka, Popa Mašana Nikčevića, svi birači sa početnim slovom prezimena Đ do i zaključno sa slovom K.

 

 1. Biračko mjesto broj 136 –koje se nalazi u zgradi dječjeg vrtića „Sunce“, ulaz br. II, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, ulice: Humci, Rifata Burdževića, Pavla Kovačevića, Ulica 141, Ulica 144, 18. septembar, Ilije Milovića od broja 30, Jakova Ostojića, Jakova Ostojića I, Baja Raičevića, Žikice Jovanovića Španca, Sedme crnogorske brigade, Ulica 143 i Petra Komnenića, svi birači sa početnim slovom prezimena J do i zaključno sa slovom M.

 

 • Biračko mjesto broj 137 – koje se nalazi u prostorijama Područnog odjeljenja škole „Mileva Lajović-Lalatović“, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci, naselje: Rubeža i ulice: Rubeža I, Rubeža II, Rubeža III, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š

 

 1. Biračko mjesto broj 138 – koje se nalazi u zgradi OŠ „Braća Labudović“, ulaz III, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka, naselje: Dragova Luka i ulice: Relejska, Relejska I, Relejska II, Relejska III, Dragovolučka, Dragovolučka II, Dragovolučka III, Dragovolučka IV, Dragovolučka V, Dragovolučka VI, Dragovolučka VIII, Dragovolučka X, Dragovolučka XII, Dragovolučka XIV, Dragovolučka XVI, Dragovolučka XVIII, Dragovolučka XX, Bistrička , Bistrička II, Bistrička IV, Bistrička VI, Bistrička VIII, Bistrička X, Bistrička XII, Bistrička XV, Bistrička XVII, Bistrička XXII, Široka, Lovćenska, Lovćenska I, Durmitorska, Durmitorska II, Tovićka, Hajdučka, Hajdučka I, Hajdučka III, Hajdučka V i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena M.

 

 

Broj: 57

Nikšić, 29.03.2018. godine

 

 

 

S e k r e t a r                                                                                  P r e d s j e d n i k

 

Nataša Nilović, s.r.                                                                          Rade Perišić, s.r.