Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija

Na osnovu člana 23 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (“Službeni listCG-Opštinskipropisi”, br. 17/10 i 39/14), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, upućuje   J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija   […]

Comments Off on Čestitka potpredsjednika Vlade Crne Gore rukovodstvu Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Čestitka potpredsjednika Vlade Crne Gore rukovodstvu Opštine Nikšić

Cestitka Niksic PPV Simovic

Comments Off on JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU   |   Opština Nikšić

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o finansiranju sporta („Službeni list CG“ – Opštinski propisi“, broj 38/14) i člana 5 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić,                  br. 02-031-2312, od 28.12.2018. godine,  Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, raspisuje     […]

Comments Off on Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.   |   Opština Nikšić

Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.

ODLUKA o budžetu za 2020.god. Obrazloženje za budžet 2020

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

OPŠTINA  NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakonaoodržavanjustambenihzgrada(“Sl. list Crne Gore”, br.41/16 i 84/18), člana 4 stav 2 i 3 Odluke onačinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za 24.12. 2019.godinesa početkom u 10:00 časova. Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačke […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić

  Na osnovu člana 167stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18 i 34/19) i člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Republike CG-opštinski propisi broj 29/05 i „Službeni list CG-opštinski propisi broj 39/14), Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo organizuje     […]

Comments Off on Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić

Odluka  

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU I NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU I NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI NIKŠIĆ

obavještenje za budžet 2020 Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Nikšić Poreska prijava za fizička lica Poreska prijava za pravna lica

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

Na osnovu člana 27 tačka 10 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br.2/18 i 34/19 ) i Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list RCG”- opštinski propisi, br.39/14 ), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine organizuje JAVNU RASPRAVU NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA […]