Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

Comments Off on Saopštenje sa sastanka Opštinskog operativnog staba za zarazne bolesti   |   Opština Nikšić

Saopštenje sa sastanka Opštinskog operativnog staba za zarazne bolesti

Na danas održanoj sjednici Opštinskog operativnog tima za zarazne bolesti, analizirana je trenutna epidemiološka i socijalna situacija u našem gradu. Konstatovano je da u Nikšiću nije registrovan nijedan oboljeli od Korona virusa, a  da je trenutno pod nadzorom 820 lica, od čega je 590 došlo iz inostranstva. Svi navedeni slučajevi su u samoizolaciji, a Centar […]

Comments Off on Obavještenje   |   Opština Nikšić

Obavještenje

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Nikšić obavještava NVO, sa sjedištem u opštini Nikšić, o sljedećem: Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO Opštine Nikšić, između ostalog predviđeno je da se javni poziv za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje, shodno navedenoj Odluci, najkasnije do kraja I kvartala tekuće godine za godinu u […]

Comments Off on MJERA ZABRANE BORAVKA U PARKOVIMA I JAVNIM POVRŠINAMA ZA REKREACIJU I SPORT   |   Opština Nikšić

MJERA ZABRANE BORAVKA U PARKOVIMA I JAVNIM POVRŠINAMA ZA REKREACIJU I SPORT

Opština Nikšić donijela je mjeru zabrane boravka u svim parkovima i javnim površinama namjenjenim za rekreaciju i sport. Ovu mjeru lokalna uprava sprovodiće u saradnji sa Komunalnom policijom i Centrom bezbjednosti Nikšić. Predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović apelovao je na građane da se pridržavaju mjera i preporuka nadležnih.

Comments Off on JAVNI POZIV za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za učešće u sufinasiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić

I Predmet konkursa: Predmet konkursa je dodjela bespovratnih sredstava u sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić. Učešće Opštine Nikšić u sufinansiranju adaptacije vršiće se do 50 % ukupne predračunske vrijednosti radova, sa uračunatim PDV-om, iskazanih u ponudi izvođača radova, a najviše u iznosu do 20.000,00€ sa uračunatim PDV-om. II Učesnici Učesnici po […]

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija

Na osnovu člana 23 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (“Službeni listCG-Opštinskipropisi”, br. 17/10 i 39/14), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, upućuje   J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija   […]

Comments Off on Čestitka potpredsjednika Vlade Crne Gore rukovodstvu Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Čestitka potpredsjednika Vlade Crne Gore rukovodstvu Opštine Nikšić

Cestitka Niksic PPV Simovic

Comments Off on JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU   |   Opština Nikšić

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o finansiranju sporta („Službeni list CG“ – Opštinski propisi“, broj 38/14) i člana 5 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić,                  br. 02-031-2312, od 28.12.2018. godine,  Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, raspisuje     […]

Comments Off on Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.   |   Opština Nikšić

Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.

ODLUKA o budžetu za 2020.god. Obrazloženje za budžet 2020

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

OPŠTINA  NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakonaoodržavanjustambenihzgrada(“Sl. list Crne Gore”, br.41/16 i 84/18), člana 4 stav 2 i 3 Odluke onačinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za 24.12. 2019.godinesa početkom u 10:00 časova. Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačke […]