Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

  |   Opština Nikšić

Dostavljanje tema za Program rada Skupštine Opštine za 2018. godinu

  Skupština opštine Nikšić je u obavezi da, saglasno Poslovniku o radu Skupštine opštine Nikšić (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), u redovnoj proceduri donese Program rada Skupštine opštine za 2018. godinu, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. U pripremi izrade Programa […]

  |   Opština Nikšić

Sastanak predsjednika Skupštine opštine i Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Poštovani,   Obavještavamo Vas da će se, saglasno članu 176 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 12/11), organizovati sastanak predsjednika Skupštine opštine i Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija sa predstavnicima nevladinih organizacija sa područja opštine Nikšić,za dan 16.(ponedjeljak) 10.2017.godine.   D n e v n i    r […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na šestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 18.10.2017.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

  |   Opština Nikšić

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2017/2018. GODINU

K O N K U R S ZA DODJELU  STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2017/2018.  GODINU     I  USLOVI ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE   Pravo na stipendiju imaju dobitnici diplome „Luča“, odnosno svršeni učenici srednjih škola koji su u toku školovanja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, ako upišu prvu godinu […]

  |   Opština Nikšić

Održan seminar na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti “

Dana 26 i 27. septembra 2017. godine u Opštini Nikšić u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održan je seminar na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti “. Predavači su seminara su bili Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore i Mileva Todorović, načelnica u Upravi za kadrove […]

  |   Opština Nikšić

Javna rasprava povodom Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite

Povodom Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05 ) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi     PROGRAM JAVNE RASPRAVE     I  Javnu raspravu povodom Predloga Odluke o pravima […]

  |   Opština Nikšić

Svečana sjednica SO Nikšić

U nastavku možete pogledati prilog RTNK:

  |   Opština Nikšić

Otvaranje mljekare “NIKA”, vodovod Dučice i most u Starom selu

U nastavku možete pogledati priloge TVNK:

  |   Opština Nikšić

Predsjednik Vlade sa rukovodstvom opštine Nikšić: Snažan iskorak vašeg grada vidljiv je svima

Predsjednik Vlade Duško Marković ocijenio je danas na sastanku sa predsjednicima opštine Nikšić Veselinom Grbovićem i Skupštine opštine Radivojem Lalom Nikčevićem da je zahvaljujući brojnim aktivnostima rukovodstva opštine Nikšić napravljen snažan iskorak koji je vidljiv svim građanima. Premijer je čestitao rukovodstvu opštine Nikšić i građanima Dan opštine – Dan oslobođenja grada – 18. septembar i istakao spremnost Vlade da nastavi da […]

  |   Opština Nikšić

Obavještenje o dodjeli Studentske nagrade Opštine Nikšić za 2017. godinu

  Na prijedlog Komisije za dodjelu Studentske nagrade Opštine Nikšić za 2017. godinu, koju je imenovala Skupština Opštine Nikšić Odlukom br. 01-030-137 od 30. maja 2017.godine,  Predsjednik Opštine Nikšić je donio Odluku da se Studentska nagrada Opštine Nikšić za 2017. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju, dodijeli sljedećim studentima:   LALATOVIĆ NINOSLAVI, […]