Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

  |   Opština Nikšić

Prijem za 274 “Lučaša

Predsjednik Opštine Nikšić, g-din Veselin Grbović u zgradi “Nikšićkog pozorišta”, upriličio je prijem za 274 dobitnika diplome “Luča”. Opširnije u prilogu RTNK:  

  |   Opština Nikšić

Dobra saradnja Savjeta i Lokalne uprave

Danas je održana zajednička Sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i Kolegijuma predsjednika Opštine, na kojoj je konstatovano da je u proteklom periodu ostvarena izuzetna saradnja, kao i da je Lokalna uprava ostvarila zapažene rezultate. U nastavku pogledajte prilog RTNK:

  |   Opština Nikšić

Otvoren poziv za dostavljanje prijedloga projekata – Lokalne inicijative mladih Nikšić

Naziv projekta: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations AGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU NIKŠIĆ  Poziva neformale grupe mladih i nevladina udruženja mladih koji djeluju na području opštine Nikšić da podnesu svoje projektne prijedloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti: […]

  |   Opština Nikšić

Javni poziv u okviru projekta “Pružanje trajnih stambenih rješenja za romske porodice u Nikšiću”

Javni poziv – Help

  |   Opština Nikšić

Održana 4. Sjednica Skupštine Opštine Nikšić

Na Sjednici su razmatrane 23 tačke dnevnog reda, među kojima je bila i Odluka o davanju saglasnosti na rješenje za izbor Predsjednika Opštine za imenovanje Marka Radojevića za potpredsednika Opštine. U nastavku možete pogledati izvještaje sa Sjednice:  

  |   Opština Nikšić

Javni poziv ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu člana 19 i 22 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 29/05), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, u postupku predlaganja kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,  upućuje   JAVNI POZIV   Ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana […]

  |   Opština Nikšić

LISTA ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 3 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijata za lokalnu samoupravu     u t v r d i o     j e   LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE […]

  |   Opština Nikšić

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. godinu

Na osnovu člana 7 stav 1 i člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list CG – Opštinski propisi“, broj 39/14) Komisija za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija opštine Nikšić na sjednici održanoj 29.05.2017. godine, donijela je Odluku  o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. […]

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište

J A V N I    P O Z I V   za  javno nadmetanje za  prenos  prava  svojine  na građevinsko   zemljište     I Predmet javnog nadmetanja je:             Građevinsko zemlište namijenjeno za izgradnju poslovnog objekta u osnovi površine 640,00m2, spratnosti Vp+2+Pk u skladu sa Odlukom o Detaljnom urbanističkom planu Staro pazarište (” Sl. list […]

  |   Opština Nikšić

Potpisan Protokol o donaciji

Danas je u Nikšiću potpisan Protokol o saradnji na realizaciji projekta „Put do ravnopravnosti“ – izgradnja rampi za osobe sa invaliditetom, u skladu sa kojim  će Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) finansirati realizaciju pomenutog projekta. Protokol je u ime Opštine Nikšić potpisao predsjednik Veselin Grbović, au ime TIKA-e koordinator za Crnu Goru […]