Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

Comments Off on LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2018. GODINU   |   Opština Nikšić

LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2018. GODINU

Na  osnovu  člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 3 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u t v r d i o  j e    LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE  […]

Comments Off on Emisija Radni dan iz Nikšića   |   Opština Nikšić

Emisija Radni dan iz Nikšića

U nastavku možete pogledati emisiju RTVCG Radni dan, snimljenu u Nikšiću:

Comments Off on Program javne rasprave – LPSS 2018   |   Opština Nikšić

Program javne rasprave – LPSS 2018

Povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2018. godinu, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05 ) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   I  Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja […]

Comments Off on Asfaltiranje lokalnih puteva   |   Opština Nikšić

Asfaltiranje lokalnih puteva

Nastavljeno asfaltiranje lokalnih puteva u Mjesnim zajednicama. Opširnije:

Comments Off on Ministar kulture u posjeti Opštini Nikšič   |   Opština Nikšić

Ministar kulture u posjeti Opštini Nikšič

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, posjetio je danas Opštinu Nikšić. Opširnije:

Comments Off on Novogodišnji koktel   |   Opština Nikšić

Novogodišnji koktel

Predsjednik Opštine, Veselin Grbović i Skupštine Opštine Nikšić Radivoje Nikčević, upriličili su novogodišnji koktel. Predsjednik Grbović je u obraćanju sumirao rezultate ostvarene u 2017.godini. Opširnije:

Comments Off on Intervju   |   Opština Nikšić

Intervju

Intervju – Predsjednik Grbović

Comments Off on JAVNI POZIV privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za člana Savjeta Radio-televizije Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za člana Savjeta Radio-televizije Nikšić

Na osnovu člana 29 stav 2 i člana 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić” (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 21/11 i 26/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić,  u postupku predlaganja kandidata za članove Savjeta Radio – televizije Nikšić, upućuje  p o n o […]

Comments Off on Poruke ljubavi, humanosti i suživota   |   Opština Nikšić

Poruke ljubavi, humanosti i suživota

Povodom obilježavanja katoličkog Božića, predstavnice Opštine Nikšić, posjetile su časne sestre Franjevačkog reda. Opštirnije:

Comments Off on Opština Nikšić osvojila nagradu za najbolju praksu   |   Opština Nikšić

Opština Nikšić osvojila nagradu za najbolju praksu

Danas je, u Podgorici, upriličena ceremonija dodjele nagrada za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2017.godinu. Opština Nikšić je dobila nagradu za najbolju praksu u 2017. godini na temu „Ostvarenje strateških vizija  kroz saradnju Opštine Nikšić i NVO sektora“ u oblasti „Saradnja sa nevladinim organizacijama u ostvarivanju strateških ciljeva lokalnih zajednica“, koju je […]