Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

Comments Off on RENOVIRAN DOM MZ STRAŠEVINA   |   Opština Nikšić

RENOVIRAN DOM MZ STRAŠEVINA

Zajedničkim djelovanjem lokalne uprave i mještana Straševine, ovo prigradsko naselje od danas ima uređene prostorije mjesnog Doma. Opština Nikšić prepoznala je i pomogla ovaj projekat. U prethodne tri godine realizovani su brojni projekti u Straševini: vrtić, ambulanta, radilo se i na uređenju putne mreže. Prema riječima prvog čovjeka Opštine i u naredom periodu biće uloženi […]

Comments Off on JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2019. GODINU   |   Opština Nikšić

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2019. GODINU

  I – USLOVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Nikšić za 2019. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, a na osnovu Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić, br. 02-031-2312, od 28.12.2018. godine. Sportski klubovi mogu da […]

Comments Off on Strategija razvoja sporta u opštini Nikšić za period 2018-2021. godine i Lokalni program socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu   |   Opština Nikšić

Strategija razvoja sporta u opštini Nikšić za period 2018-2021. godine i Lokalni program socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu

STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U NIKŠIĆU 2018-2021 Lokalni program soc. stanov. za 2019. god.

Comments Off on ISPRAĆAMO IZUZETNO USPJEŠNU GODINU   |   Opština Nikšić

ISPRAĆAMO IZUZETNO USPJEŠNU GODINU

  ,,Uložili smo značajan napor kako bi ekonomska slika našeg grada u ovoj godini izgledala mnogo ljepše i bolje, trudili smo se da realizujemo brojne značajne investicione projekte i ujedno da uspostavimo finansijsku stabilnost u Budžetu Opštine Nikšić. Završili smo i započeli niz infrastrukturnih projekata, a uz pomoć države nastavili smo aktivnosti na jačanju privrede […]

Comments Off on VRAĆENOVIĆI DOBILI KVALITETAN PUT, RIJEŠEN I PROBLEM VODOSNABDIJEVANJA   |   Opština Nikšić

VRAĆENOVIĆI DOBILI KVALITETAN PUT, RIJEŠEN I PROBLEM VODOSNABDIJEVANJA

Put Petrovići-Vraćenovići-Deleuša povezuje Crnu Goru sa Bosnom i Hercegovinom, pa predstavlja jedan od frekventnih putnih pravaca. Radove u dužini od oko 10 kilometara izvodila je podgorička firma Tehnoput, vrijednost je 3,6 miliona eura, a finansijer Direkcija za saobraćaj. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i angažovanja lokalne uprave riješen je i problem vodosnabdijevanja. Izgradnja vodovoda u Vraćenovićima […]

Comments Off on P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA TRINAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA TRINAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na trinaestoj  sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 24.12.2018.godine sa početkom u 10:00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Građanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA O NACRTU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA O NACRTU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

Skupština opštine Nikšić Zaključkom, broj 01-030-192 od 27.11.2018.godine, utvrdila je Nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, koji je sačinila Komisija za izradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, broj 01-030-112 od 11.07.2018.godine i Nacrt poslovnika stavila na javnu raspravu.   Javna rasprava traje 15 dana, počev od 28.11.2018.godine i završava se 12.12.2018.godine. Nacrt […]

Comments Off on Javna rasprava povodom Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021   |   Opština Nikšić

Javna rasprava povodom Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021

PROGRAM JAVNE RASPRAVE   I  Javnu raspravu povodom Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. IIJavna rasprava će se održati od 23.11.2018.godine do 07.12.2018. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu sport, mlade i socijalno staranje – Sektor za sport (ul. Dragice Pravice, Zgrada JKP […]

Comments Off on Javna rasprava povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu   |   Opština Nikšić

Javna rasprava povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu

  PROGRAM JAVNE RASPRAVE    I Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. IIJavna rasprava će se održati od 22.11.2018.godine do 06.12.2018. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) […]

Comments Off on Poziv – V REGIONALNI NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA   |   Opština Nikšić

Poziv – V REGIONALNI NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA

Opština Nikšić poziva lokalne i regionalne poljoprivredne proizvođače, kao i sve građane koji se bave izradom suvenira, rukotvorina i umjetnina da se prijave za izlaganje svojih proizvoda na    V REGIONALNI NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA   koji će se održati od 21. do 23. decembra 2018. godine , u Sportskom centru Nikšić. Učešće na Sajmu […]