Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

  |   Opština Nikšić

Realizacija infrastrukturnih projekata

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, dao je izjavu Lokalnom javnom emiteru RTNK o realizaciji infrastrukturnih projekata u opštini. U nastavku pogledajte prilog RTNK:

  |   Opština Nikšić

Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda

Predsjednik opštine Nikšić, Veselin Grbović, prisustvovao je godišnjoj  Konferenciji dunavskih voda, održanoj  u Beču od 17-19. maja, koja je okupila   gradonačelnike Jugoistočne Evrope. U fokusu Konferencije bile su teme  održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanje izazova u finansiranju usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera Mreže asocijacija loklanih vlasti […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e   P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE      Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na […]

  |   Opština Nikšić

Obilježavanje Dana Evrope u Nikšiću

U organizaciji NVO “Evropski pokret u Crnoj Gori” i Opštine Nikšić, nizom manifestacija u našem gradu obilježen Dan Evrope. U nastavku pogledajte priloge Lokalnog javnog emitera:      

  |   Opština Nikšić

Saopštenje Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Saopštenje Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Saopštenje

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV – Direkcija za imovinu

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]

  |   Opština Nikšić

Posjeta Ambasadora Republike Turske

Delegacija Ambasade Republike Turske u Crnoj Gori posjetila je danas opštinu Nikšić i tom prilikom sastala se sa predsjednikom Veselinom Grbovićem. U nastavku možete pogledati prilog Lokalnog javnog emitera:  

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]

  |   Opština Nikšić

Saziv za treću sjednicu Skupštine Opštine Nikšić 20.04.2017.

Saziv za treću sjednicu Skupštine Opštine Nikšić 20.04.2017. Materijal

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić objavljuje   JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE DVA KANDIDATA/TKINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA PERIOD 2018-2022.GODINE     Pravo predlaganja kandidata/tkinje za člana/icu Radne grupe imaju isključivo […]