Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

Comments Off on Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine   |   Opština Nikšić

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine Zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine

Comments Off on Odluka o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za 2018. godinu   |   Opština Nikšić

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za 2018. godinu

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za 2018. godinu Izvještaji

Comments Off on Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2019. godinu   |   Opština Nikšić

Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2019. godinu

Odlukom o Nagradi oslobođenja Nikšića (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 13/07), propisano je da se Nagrada oslobođenja Nikšića, kao oblik javnog priznanja Opštine Nikšić, dodjeljuje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog  stvaralaštva kojima se doprinosi  razvoju Opštine Nikšić. Nagrada se dodjeljuje svake godine za […]

Comments Off on POTPISANI RELOAD UGOVORI SA NVO   |   Opština Nikšić

POTPISANI RELOAD UGOVORI SA NVO

U Opštini Nikšić danas je upriličeno potpisivanje RELOAD ugovora sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Nikšića, čiji projekti će biti finansirani iz RELOAD Programa, koji finansira EU posredstvom UNDP-a. Projekti za koje su danas potpisani ugovori o sprovođenju: •NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psiho-fizičkom razvoju radiće na stvaranju jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom, posebno u pogledu […]

Comments Off on Rezultati Konkursa za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić za 2019.godine   |   Opština Nikšić

Rezultati Konkursa za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić za 2019.godine

Komisija za ocjenu projekata podnešenih na Konkurs za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić, koji je bio otvoren od 05. aprila do 24. maja tekuće godine, je evaluirala prijavljene projekte. S tim u vezi, rezultati Konkursa se mogu naći u priloženom dokumentu. Sve organizacije koje […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za 12. 07. 2019.godinesa početkom u 10:00 časova. Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu […]

Comments Off on Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, u skladu sa čl. 7 i 10 Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, broj 12/07 i „Službeni list CG – Opštinski propisi“, broj 31/13)   O B A V J E Š T A V A   Da se […]

Comments Off on Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora   |   Opština Nikšić

Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora

Na osnovu člana 18 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 38/14), Odbor za izbor i imenovanja, na sjednici od 21.06.2019.godine, objavljuje         Listu kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora       Red. […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRTA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRTA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

N A C R T Odluke o lokalnim komunalnim taksama 2019 NACRT Odluke o loklnim ADMINISTRATIVNIM taksama Za javnu raspravu

Comments Off on O B A V J E Š T E NJ E   |   Opština Nikšić

O B A V J E Š T E NJ E

Na inicijativu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, povodom obilježavanja 5. juna, Svjetskog dana zaštite životne sredine, Opština Nikšić organizuje akciju čišćenja i uređenja dijela zaštićenog prirodnog predjela –  Park-šume Trebjesa. Akcija koja je bila predviđena da se održi 5. juna, odlaže se zbog vremenskih uslova za 7. jun sa početkom u 9:00 časova, a mjesto […]