Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e s e P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na sedamnaestoj sjednici […]

  |   Opština Nikšić

J A V N I P O Z I V ovlašćenim predlagačima za predlaganje tri kandidata za članove Savjeta Radio-televizije Nikšić

Na osnovu čl. 29 i 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić” (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 21/11 i 26/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, u postupku predlaganja kandidata za članove Savjeta Radio – televizije Nikšić, u p u ć u j e J […]

  |   Opština Nikšić

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 4 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list RCG“-Opštinski propisi, broj 39/14), predsjednik Opštine Nikšić raspisuje: Javni konkurs Javni konkurs Obrazac-za-podnošenje-prijedloga-projekta  Obrazac-za-prijavu-projekta Odluka

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za održavanje zbora građana MZ Župa Nikšićka

JAVNI POZIV – Bastaji JAVNI POZIV – Bjeloševina JAVNI POZIV – Carine JAVNI POZIV – Dučice JAVNI POZIV – Jugovići JAVNI POZIV – Kuta JAVNI POZIV – Liverovići JAVNI POZIV – Morakovo JAVNI POZIV – Oblatno JAVNI POZIV – Staro Selo JAVNI POZIV – Vasiljevići JAVNI POZIV – Zagrad

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić

I Predmet javnog nadmetanja su: 1. poslovni prostor, površine 119 m2, poseban dio 28; 2. poslovni prostor površine 105 m2, poseban dio 56; oba u naselju Grudska mahala, na katastarskoj parceli broj 4819, na prizemlju,u objektu broj 1 (Zgrada prosvjete), upisani u »V« listu lista nepokretnosti broj 3658 KO Nikšić u Nikšiću ; 3. četri […]

  |   Opština Nikšić
U zvaničnoj posjeti Opštini Nikšić boravila ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori

U zvaničnoj posjeti Opštini Nikšić boravila ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori

Danas je u zvaničnoj posjeti Opštini Nikšić boravila ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Nj. E. gđa Margaret Ann Uehara. Ambasadarku Uehara, primio je predsjednik Opštine Nikšić g-din Veselin Grbović, i upoznao je sa resursima, potencijalima i budućim strateškim razvojnim projektima lokalne zajednice. Predsjednik Grbović predstavio je gošći kulturno- istorijsku, ekonomsku i socijalnu osobenost Nikšića, a […]

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Direkcija za imovinu Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13 i 47/15), […]

  |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV Ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu člana 19 i 22 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 29/05), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, u postupku predlaganja kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, upućuje ponovni JAVNI POZIV Ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta […]

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za održavanje zbora građana MZ Župa

OPŠTINA NIKŠIĆ SAVJET MZ ŽUPA NIKŠIĆKA Na osnovu člana 88 stav 1 Statuta Opštine Nikšić („Sl.list RCG – Opštinski propisi“, br. 20/04, 43/06 i „Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 24/10 i 26/10), člana 43 Odluke o mjesnim zajednicama („Sl.list RCG – Opštinski propisi“, broj 29/05) i Odluke Savjeta Mjesne zajednice Župa Nikšićka, sa sjednice […]

  |   Opština Nikšić

Predstavnici Opština Orašje, Lipik i Garešnica posjetili Nikšić sa ciljem uspostavljanja saradnje i zajedničkog apliciranja na prekograničnom trilateralnom projektu Crna Gora – Bosna i Hercegovina – Hrvatsk

Opštine Nikšić, Orašje iz Bosne i Hercegovine i Lipik i Garešnica iz Hrvatske zajedno će konkurisati za projekte prekogranične saradnje, na poziv koji treba da bude uskoro raspisan. Predstavnici tih opština u utorak, 01.03.2016. godine, sastali su se u Nikšiću i predočili planove za buduću saradnju u više oblasti. Dobrodošlicu i ugodan boravak u našem […]