Javna rasprava

Post

Comments   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA

 

NA TEMU:

– Nacrt odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica u opštini Nikšić

– Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić

 

  1. Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnika budžeta Opštine i građani, posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju nacrta ovih odluka.

 

2. Javna rasprava će se održati u periodu od 09. septembra do 23. septembra 2019. godine.

 

  1. Centralna javna rasprava (javna tribina) će se održati 20.septembra2019. godine(petak),u zgradi Skupštine opštine Nikšić, sala broj 3, na prvom spratu u zgradi Opštine, sa početkom u 15 časova.

 

  1. Sa Nacrtom odluka zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo IV sprat – kancelarije broj 1, svakog radnog dana od 10 – 13 časova i na web sajtu Opštine www.niksic.me

 

  1. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst nacrta odluka mogu se saopštiti usmeno ili dati u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije, razvoj i preduzetništvo.

 

S E K R E T A R                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sanija Fatić