Javna rasprava na Nacrt Prostorno-urbanističkog plana opštine

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Post_image _opstina

Javne rasprave će se održati po sledećem rasporedu:

  • VIDROVAN – 3. oktobar, petak, u 10 časova, dom Mjesne zajednice;
  • MIOLJE POLJE, ŽUPA – 3. oktobar, petak,  u 13 časova, dom MZ;
  • GRAHOVO –  oktobar, petak,  u 10 časova, dom MZ;
  • VILUSI –  oktobar, petak,  u 13 časova, dom MZ;
  • NIKŠIĆ – 17. oktobar, petak,  u 10 časova, Sala broj 1 u zgradi Opštine Nikšić;
  • BOGETIĆI – 17. oktobar, petak, u 13 časova, dom MZ.

Centralna javna rasprava će se održati u Sali broj 1 u zgradi Opštine Nikšić 24. oktobra, u petak, sa početkom u 16. časova.

Svi  zainteresovani građani mogu ostvariti uvid u Plan svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 časova u zgradi Opštine Nikšić

PUP:

PDF Grafika PUP-a: