JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2020. GODINU I NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI NIKŠIĆ

Post

Comments   |   Opština Nikšić