JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

Na osnovu člana 167stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18 i 34/19) i člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Republike CG-opštinski propisi broj 29/05 i „Službeni list CG-opštinski propisi broj 39/14), Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo organizuje

 

 

JAVNU RASPRAVU

 

NA TEMU:

 

-Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić

 

  1. Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnika budžeta Opštine i građani, posebno subjekti kojima se ovom odlukom utvrđuju prava i obaveze da uzmu učešća u razmatranju nacrta ove odluke.
  2. Javna rasprava će se održati u periodu od 21. Novembra do 05. Decembra 2019. Godine.
  3. Centralna javna rasprava (javna tribina) će se održati 4. Decembra 2019 godine (petak) u zgradi Skupštine opštine Nikšić, sala broj 1, sa početkom u 14 časova.
  4. Sa Nacrtom odluke zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda IV sprat-kancelarije broj 2 i 7 svakog radnog dana od 10-13 časova i na web sajtu Opštine niksic.me.
  5. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst nacrta odluke mogu se saopštiti usmeno ili dati u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije, razvoj i preduzetništvo.

 

                                                                                                        S E K R E T A R

                                                                                                           Sanija Fatić