JAVNA RASPRAVA – Pomoćni i privremeni objekti

Post

Comments Off on JAVNA RASPRAVA – Pomoćni i privremeni objekti   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 6. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“,br.51/08, 40/10, 34/11,  35/13 i 33/14) i člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-opštinski propisi,br.29/05 i „Sl.list Crne Gore –opštinski propisi“ br.39/14)), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine , o r g a n i z u j e

                                                          JAVNU  RASPRAVU

NA TEMU:

                     1.Nacrt  Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i  uklanjanju  pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić ,

                     2.Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Nikšić.

             Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i građani da uzmu učešće u razmatranju : Nacrta  Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i  uklanjanju  pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić  i Nacrta  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Nikšić.

  1. Javna rasprava će se održati u periodu od  01.12.2016. do 16.12.2016.godine.
  1. Javna tribina će se održati 15.12.2016. godine u zgradi Opštine Nikšić, sala br. 1 sa početkom u 15,00 časova.

Sa tekstom nacrta navedenih odluka  zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine , 8. sprat-kancelarija br. 4 i 5 svakog radnog dana od 10-13 časova i na web site Opštine Nikšić.

Predlozi, primjedbe sugestije i mišljenja na tekst nacrta navedenih odluka mogu se saopštititi usmeno ili dati u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine , kao i na adresu web site opštine Nikšić – www.niksic.me

                                                                                                  S E K R E T A R               

                                                                                            Nebojša Adžić dipl.ing.arh.

Comments

comments