Javna rasprava povodom Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Povodom Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05 ) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi

 

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

 

I  Javnu raspravu povodom Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

 

II Javna rasprava će se održati od 19.09.2017.godine do 04.10.2017. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do 15 časova.

 

III Predlog Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite će se objaviti na web sajtu Opštine Nikšić – www.niksic.me, i u pisanoj formi će se učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, ul. Njegoševa br. 18, zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9.

 

IV Centralna rasprava povodom Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite održaće se 03.10.2017. u 12 časova, u zgradi SO Nikšić, sala 1.

 

V Program javne rasprave objaviće se na web sajtu Opštine Nikšić i preko Lokalnog javnog emitera – Radio televizija Nikšić.

 

VI Pozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Predloga Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite.

 

VII Prijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja na tekst Predloga Odluke mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na adresu Njegoševa br. 18 Nikšić, neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi, na e-mail: kulsmsnk@gmail.com.

 

VIII Nadležni Sekretarijat kao obrađivač razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

                                                                                                          

     

                                                                                                              S E K R E T A R

                                                                                                                Milan Korać, s.r.

 

 

Prilog: Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite