Javna rasprava povodom Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021

Post

Comments   |   Opština Nikšić

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

I  Javnu raspravu povodom Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

IIJavna rasprava će se održati od 23.11.2018.godine do 07.12.2018. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu sport, mlade i socijalno staranje – Sektor za sport (ul. Dragice Pravice, Zgrada JKP „Komunalno Nikšić“) od 12 do 15 časova.

IIIPredlog Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021 će se objaviti na web sajtu Opštine Nikšić – www.niksic.me, i u pisanoj formi će se učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Sektor za sport (ul. Dragice Pravice, Zgrada JKP „Komunalno Nikšić“)

IVCentralna rasprava povodom Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021 održaće se 05.12.2018. u 13časova, u zgradi SO Nikšić, sala 1.

VProgram javne rasprave objaviće se na web sajtu Opštine Nikšić i preko Lokalnog javnog emitera – Radio televizija Nikšić.

VIPozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021.

VIIPrijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja na tekst Predloga Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić za period 2018-2021 mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na adresu Njegoševa br. 18 Nikšić, neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi, na e-mail: kulsmsnk@gmail.com.

VIIINadležni Sekretarijat kao obrađivač razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

                                                                                                          

     

                                                                                                             S E K R E T A R

                                                                                                              Milan Korać, s.r.

 

 

Prilog: Predlog Strategije razvoja sporta Opštine Nikšić 2018-2021