JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

Post

Comments   |   Opština Nikšić

U cilju realizacije Pograma podsticanja zapošljavanja mladih, Opština Nikšić poziva poslodavce da prijave svoje učešće u realizaciji Programa.

Pravo učešća imaju svi poslodavci sa teritorije opštine Nikšić, bez obzira da li im je sjedište u Nikšiću.

Poslodavci koji žele da učestvuju u Programu dužni su da:

  1. se prijave za učešće u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva;
  2. dostave uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa.

Prijava se vrši dostavljanjem prijavnog obrasca i uvjerenja, u Građanskom birou Opštine Nikšić, sa naznakom Prijava za učešće u Programu podsticanja zapošljavanja mladih. Obrasci za prijavu biće dostupni u elektronskoj formi na sajtu Opštine Nikšić, sajtu Zavoda za zapošljavanje i u štampanoj formi u Građanskom birou.

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na sajtu Opštine Nikšić i Zavoda za zapošljavanje, 7 dana nakon roka za prijavu poslodavaca.

Nakon završenog procesa prijave poslodavaca za učešće u realizaciji programa, poslodavci će sa Opštinom Nikšić potpisati ugovor o sufinansiranju programa. Program se finansira iz Budžeta Opštine Nikšić i iz sredstava poslodavca – učesnika u programu. Iz Budžeta Opštine Nikšić za 2019. godinu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 250.000,00 €, odnosno 200,00€ po zaposlenom licu na mjesečnom nivou, za 12 mjeseci koliko će trajati implementacija Programa. Poslodavci koji su partneri na programu su u obavezi da obezbijede sredstava u iznosu od po 200,00€ po zaposlenom licu na mjesečnom nivou.

Poslodavci koji učestvuju u programu, na osnovu sopstvenih potreba i kriterijuma, će objaviti oglase za zapošljavanje i odabrati kandidate.

Program je namijenjen licima koja su na evidenciji nezaposlenih lica na Birou rada Nikšić; državljani su Crne Gore, sa mjestom prebivališta u Nikšiću; imaju visoko obrazovanje – VII stepen stručne spreme ipripadaju kategoriji mladih (do 30 godina).