KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2015/2016. GODINU

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Pravo na stipendiju imaju dobitnici diplome „Luča“, odnosno svršeni učenici srednjih škola koji su u toku školovanja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, ako upišu prvu godinu fakulteta ili akademije umjetnosti, odnosno steknu svojstvo redovnog studenta.

  Pravo na stipendiju za drugu i naredne godine studija imaju redovni studenti fakulteta ili akademije umjetnosti kada podnesu dokaz o redovnom upisu druge i narednih godina studija, a koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više, kao i na osnovu ostvarenih ECTS kredita u stoprocentnom iznosu.

Stipendija se dodjeljuje za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno, za deset  mjeseci studijske godine, bez obaveze vraćanja.

Zainteresovani kandidati su dužni da u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa ovom Sekretarijatu dostave na propisanom obrascu zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • ovjerene fotokopije diplome “Luča”;
  • ovjerene fotokopije lične karte i
  • potvrde o studiranju.

Studenti druge i narednih godina studija dužni su da podnesu:

  • potvrdu o studiranju i
  • uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju može se podići u Prijemnoj kancelariji opštine Nikšić – Građanski biro ili u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se ovom Sekretarijatu, preko Građanskog biroa ili putem pošte, ul. Njegoševa br. 18.

Rok za podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije je 30 dana, od            01. oktobra do 01. novembra 2015. godine.

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen na Oglasnoj tabli Opštine i Web sajtu: www.niksic.me.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje, ul. Dragice Pravice bb, ili na telefon  040/243-950.