KONKURS ZA DODJELU  STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

Post

Comments   |   Opština Nikšić

I  USLOVI ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE

 

Pravo na stipendiju imaju dobitnici diplome „Luča“, odnosno svršeni učenici srednjih škola koji su u toku školovanja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, ako upišu prvu godinu fakulteta ili akademije umjetnosti, odnosno steknu svojstvo redovnog studenta.

Pravo na stipendiju za drugu i naredne godine studija imaju redovni studenti fakulteta ili akademije umjetnosti, dobitnici diplome „Luča“ za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi i primjerno vladanje, kada podnesu dokaz o redovnom upisu druge i narednih godina studija, a koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više, kao i na osnovu ostvarenih ECTS kredita u stoprocentnom iznosu.

Kandidati, da bi ostvarili pravo na stipendiju u skladu sa ovim konkursom, potrebno je da ispune sljedeće uslove:

 • da su državljani Crne Gore ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem;
 • da imaju prebivalište na području opštine Nikšić;
 • da su redovni studenti;
 • da su dobitnici diplome „Luča“ za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u osnovnoj i srednjoj školi;
 • da su na prethodnoj godini studija imali prosječnu ocjenu 9 i više, na osnovu ostvarenih ECTS kredita u stoprocentnom iznosu (za stare korisnike stipendije).

 

II  POTREBNA DOKUMENTA

 

Kandidati koji prvi put konkurišu, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu (formular za prijavljivanje može se preuzeti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje, ul. Dragice Pravice bb);
 2. Fotokopiju biometrijske lične karte ili lične karte za strance;
 3. Uvjerenje o prebivalištu;
 4. Potvrdu o studiranju, kao redovni studenti;
 5. Ovjerenu fotokopiju diplome „Luča”.

 

Stari korisnici stipendije (studenti druge i narednih godina studija) dužni su da podnesu:

 1. Uvjerenje o prebivalištu;
 2. Potvrdu o studiranju;
 3. Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija (studenti koji su prethodnu godinu studija završili van Crne Gore, potrebno je da dostave nostrifikovan transkript ocjena).

 

III  ISPLATA STIPENDIJE

 

Studentu se isplaćuje studentska stipendija za jednu studijsku godinu, u 10 jednakih mjesečnih rata, bez obaveze vraćanja.

Odobrena stipendija isplaćuje se na tekući račun studenta otvoren kod ovlašćene banke – Prva banka CG.

 

IV  ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2019. godine.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se ovom Sekretarijatu, preko Građanskog biroa ili putem pošte, ul. Njegoševa br. 18.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu: www.niksic.me.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje, ul. Dragice Pravice bb ili na telefon 040/243-950.