Dnevni centar za djecu ometenu u psihofizičkom razvoju

Dnevni centar za djecu ometenu u psihofizičkom razvoju

U okviru Nacionalnog akcionog plana za djecu, koji se realizuje preko lokalnih akcionih planova, Opština Nikšić u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Udruženjem roditelja, otvorila je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je počeo  sa radom 15.06.2010 godine. Osnovni cilj ovakvih servisa je deinstitucionalizacija ovih ciljnih grupa, prevashodno da se zadrže u porodičnom okruženju.

Plac površine 1.376 m2 za izgradnju dnevnog centra obezbijedila je Opština Nikšić. Objekat Dnevnog centra ima korisnu površinu od 301,43 m2, a prostorije Udruženja roditelja 70,18 m2 što ukupno iznosi 371,71 m2.

dnevni centar

Nakon registracije javne ustanove i tehničkog prijema, pristupilo se aktivnostima vezanim za upućivanje djece u Dnevni centar.

U Dnevnom centru trenutno boravi 29 (dvadesetdevetoro)  djece, a po standardima (po kvadraturi na  10 m2 jedan korisnik i jedno stručno lice na tri korisnika)  dnevni centar može da primi na boravak 30 (tridesetoro) djece.

U skladu sa Statutom dnevni centar nudi sledeće usluge: dnevni boravak, socijalizaciju, elementarno obrazovanje, patronažno pružanje usluga, dva obroka, koji čine  doručak i ručak, koji se dopremaju iz Centralnog vrtića “Dragan Kovačević” – Nikšić i besplatan prevoz djece specijalizovanim kombijem u pratnji medicinskog tehničara.

Pravo na boravak u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju imaju djeca sa težom i teškom psihofizičkom ometenošću, koja ne mogu da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja u našem sistemu, u uzrastu od 3 (tri) do 21 (dvadeset jedne)  godine u perspektivi do 27 (dvadeset sedam) godina.

Postupak započinje podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za društvene djelatnosti i opšte upravne poslove Skupštine opštine Nikšić, koja predmet dostavlja Prvostepenoj komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama, na osnovu čijeg mišljenja Sekretarijat donosi Rješenje o uključivanju u aktivnosti organizovane u Dnevnom centru.

Dobijeno rješenje se dostavlja Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, koje donosi Rješenje o odobravanju dnevnog smještaja (boravka) u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju.

U dijelu zaposlenih Dnevni centar je na budžetu Opštine Nikšić, a potrebu boravka djece finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa po 150 € po djetetu mjesečno.

Intezivno se radi na dobijanju licence za obavljanje prilagođenog vaspitno obrazovnog rada i izradi prilagođenih planova i programa.

Za dodatne informacije posjetite:www.dnevnicentarnk.me


Sačuvaj stranicu kao PDF