Javno komunalno preduzeće

Javno komunalno preduzeće

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

“KOMUNALNO NIKŠIĆ” – NIKŠIĆ

Adresa: Dragice Pravice bb, Nikšić

Telefon: 040-246-472  i  040-246-541

Fax: 040-246-472

E-mail: komunalnonk@t-com.me

Matični broj: 02000857

Reg. broj: 80001121/005

Šifra djelatnosti: 3900

Broj zaposlenih: 185

 

Žiro računi: 535-3024-28 (Prva banka Crne Gore), 555-2678-69 (Hipo Alpe Adria bank), 540-4569-18 (Erste bank AD Podgorica), 530-19743-51 (NLB Montenegro banka), 525-3497-29 (Komercijalna banka AD Budva), 510-58160-63 (Crnogorska komercijalna banka), 520-14398-46 (Hipotekarna banka AD)

Djelatnost: Sakupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada, održavanje čistoće ulica, trotoara, trgova, zelenih i drugih površina, uređenje javnih površina, čišćenje gradskih, prigradskih i lokalnih puteva od snijega i leda, pijačne usluge i pijačna djelatnost, pogrebne usluge i pogrebna djelatnost.

Broj korisnika komunalnih usluga: 1.100 pravnih lica i 13.500 domaćinstava

Dnevna količina lagerovanog otpada: 350 – 400 m3 ili cca 53 t.

Broj kontejnera: 488 komada 1,1 m3 i 36 komada 5 m3

Broj raspoloživih vozila za odvoz komunalnog otpada:

4 autopodizača za odvoz kontejnera 5 m3

8 kamiona za pražnjenje kontejnera 1,1 m3

Organizaciona struktura preduzeća: Sektor za tehničko-operativne poslove, Ekonomski sektor i Pravni sektor

Osnivač preduzeća:  SO Nikšić

Datum osnivanja preduzeća: 09.05.1990. (Ranije preduzeće radilo u sastavu RO za komunalnu djelatnost – Nikšić)

Oprema koja nedostaje preduzeću:

 

1. Snjegočistač

2. Kamion sa potisnom pločom zapremine 12 m3 za pražnjenje kontejnera 1,1 m3

3. Kamion troosovinac

4. Kamion dizalica (15 – 25 m)

5. Korpe za otpatke – 300 komada


Sačuvaj stranicu kao PDF