JP “Vodovod i kanalizacija”

JP “Vodovod i kanalizacija”

Voda je izvor života i ima vrlo izražen uticaj na zdravlje organizma. Voda, kao osnovni sastojak svih naših ćelija, predstavlja i osnovnu supstancu u kojoj se obavlja 95% svih naših metaboličkih procesa. Kao takva, voda je esencijalni elemenat života.

vodovod logo

Od 1990. god, kada je i osnovano JP ” Vodovod i kanalizacija “- Nikšić kao posebno Preduzeće, ono radi na osnovu Odluke o organizovanju ( sl. list RCG-Opštinski propisi , br. 12/90, 12/91,16/97 i 12/99 ) i registrovano je za obavljanje poslova:
1.Snabdijevanje vodom za piće grada Nikšića i naseljenih mjesta opštine Nikšić,
2. Korišćenje, upravljanje i održavanje objekata vodovoda grada Nikšića.
3. Izgradnja,upravljanje,korišćenje i održavanje objekata kanalizacione mreže.
4. Crpljenje fekalija iz septičkih jama i njihova evakuacija,
5. Proširenje vodovodne i kanalizacione mreže na području grada Nikšića,
6. Izgradnja novih vodovoda u naseljenim područjima i održavanje postojećih objekata koji služe za snabdijevanje vodom za piće,
7. Pružanje usluga u mehanizaciji u okviru Preduzeca i trecim licima.

Djelatnost Preduzeća je proširena na osnovu ugovora o preuzimanju br. 261/98 zaključen dana 17.02.1998.god. između JP”Komunalno” i JP”Vodovod i kanalizacija” i na izgradnju, upravljanje, korišćenje i održavanje objekata atmosferske kanalizacije.

Jedan od glavnih prioriteta u JP ” Vodovod i kanalizacija ” je održavanje vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije,odnosno:

1. obezbjeđenje organizovanog snabdijevanja vodom svakog građanina, gdje za to postoje tehnički uslovi,
2. racionalna potrošnja,
3. naplata do nivoa održivog razvoja.

Za dodatne informacije posjetite: www.vodovodnk.me

 


Sačuvaj stranicu kao PDF