JU Centar za kulturu

JU Centar za kulturu

scan0005

Centar za kulturu je složena javna ustanova koja se sastoji iz više organizacionih jedinica : Zavičajnog muzeja, Galerije “Nikola I” i  Galerije “Ilija Šobajić”, Bioskopa, Gradske biblioteke “Njegoš” sa odjeljenjem za djecu. Centar se bavi i izdavačkom djelatnošću. Muzej, galerije i biblioteka su smješteni u dvorcu kralja Nikole. Zavičajni muzej se sastoji od četiri zbirke : arheološke, istorijsko-umjetničke, etnografske i istorijske. Od posebnog značaja je arheološki materijal iz Crvene stijene.  Radno vrijeme muzeja je od 9- 13 i od 17 do 20 časova, a nedjeljom od 9 – 12. Ponedjeljkom muzej ne radi. Galerija “Nikola I” je površine 130 m2,  a galerija “Ilija Šobajić” 40 m2. Posjeduju izuzetno vrijednu kolekciju umjetničkih eksponata. Osim organizacije izložbi u galerijama se odvijaju i druge manifestacije poput koncerata, književnih večeri, promocija…

scan0003

U galerijama su organizovane postavke djela umjetničkih stvaralaca od Ilije Šobajića, preko Mila Milunovića, Petra Lubarde do najznačajnijih savremenih umjetnika. U okviru Festivala kamerne muzike su nastupala imena svjetskog renomea : Janoš Balint, Štefan Kamilarov, kvartet Basiona Amorosa. Radno vrijeme galerija je 9-13 i 17-20h, nedjeljom 9-12. Ponedjeljkom galerije ne rade.

scan0002

Centar za kulturu se bavi i bioskopskom djelatnošću koja se za sada odvija na Sceni 213. Zastupljena su najnovija ostvarenja svjetske kinematografije. Projekcije se odvijaju u 18h i 20h.Na sceni 213 kao multimedijalnom prostoru Centar samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima ostvaruje raznovrsne kulturne i umjetničke programe. U sklopu Narodne biblioteke”Njegoš” rade dva odjeljenja: Odjeljenje za odrasle i Dječije odjeljenje. Odjeljenje za odrasle raspolaže sa 54000 knjiga, među kojima je veliki broj enciklopedija, leksikona, rječnika… Članarina na godišnjem nivou iznosi 5 EUR. U sklopu Odjeljenja za odrasle nalazi se i čitaonica koja raspolaže sa 24 mjesta. Radno vrijeme je od 8-20h. Dječije odjeljenje raspolaže sa oko 10000 knjiga. Članarina se takođe plaća godišnje i iznosi 2 EUR. Radno vrijeme je od 8-16h. Narodna biblioteka “Njegoš” je članica COBISS sistema od 2007. godine.

JU Centar za kulturu Nikšić
Trg Šaka Petrovića br.1
tel. +38240212977
fax +38240212975

Sačuvaj stranicu kao PDF