CIVITAS CAPITAL

CIVITAS CAPITAL

CIV_PLUS_II_CAPITAL_logo_full_EU_rgb-01

U okviru prvog poziva CIVITAS ACTIVITY fonda, Opštini Nikšić je bio odobren grant za projekat “Unapređenje bezbijednosti u saobraćaju u školskim zonama i podizanje svijesti učenika, roditelja i vozača”. Ciljevi projekta su uspostavljanje bezbijednih zona u okolini osnovnih škola u užem gradskom jezgru tako što će se ograničiti brzina kretanja vozila na 30 km/h, kao i podizanje svijesti učenika, roditelja i vozača, a na posredan način će se poboljšati i kvalitet vazduha u blizini škola. Kroz projekat će se unaprijediti saradnja između škola, policije i Opštine i znanja i iskustva stečena tokom realizacije projekta će se kroz aktivnosti diseminacije prenijeti na druge značajne aktere u ovoj oblasti, a predviđena je i nagrada za najaktivniju školu. Ukupna vrijednost projekta koji će biti završen do kraja godine je 10.044,00  eura, od čega se iz CIVITAS ACTIVITY fonda finansira 49 %,  dok  Opština Nikšić participira sa 51 %  sredstava.

ninj1

CIVITAS je jedna od najvažnijih inicijativa EU u oblasti održive urbane mobilnosti koja je uspostavljena 2002. godine i podržava gradove u njihovim naporima da unesu novine u ovoj oblasti u cilju kreiranja boljeg i čistijeg transporta u urbanim sredinama. Opština Nikšić je u aprilu ove godine potpisala deklaraciju Mreže CIVITAS foruma, kojom se između ostalog opredjeljuje da uvodi ambicioznu i održivu politiku urbanog prevoza koja ujedinjuje inovativne mjere, tehnologiju i infrastrukturu. CIVITAS mreža okuplja više od 220 uglavnom evropskih gradova, a Nikšić je jedini iz Crne Gore i jedan od prvih iz regiona koji je potpisao ovu deklaraciju.

U okviru projekta Opština Nikšić je uspostavila partnerstvo sa Gradom Koprivnica kao pokaznim gradom gdje su već postignuti značajni rezultati u oblasti saobraćajne bezbijednosti u zonama škola. Organizovana je studijska posjeta Koprivnici gdje su 17. i 18. jula održane radionice tokom kojih su predstavnici gradske uprave, policije, škola i komunalnog preduzeća predstavili gostima iz Nikšića mjere i aktivnosti koje su sprovedene u Koprivnici vezano za bezbijednost saobraćaja u zonama škola, kao i o značaju Plana održive mobilnosti (SUMP) čija je izrada u toku za njihov grad. Učesnici studijske posjete bili su predstavnici Opštine Nikšić, osnovnih škola „Ratko Žarić“ i „Mileva Lajović Lalatović“ i Uprave policije- Centar bezbijednosti Nikšić. Predstavnici Opštine Nikšić su kolegama iz Koprivnice predstavili postojeće stanje u ovoj oblasti u našem gradu, aktivnosti i projekte koji su realizovani prethodnih godina i upoznali ih sa samim projektom, ciljevima i očekivanim rezultatima.

 Opština Nikšić je u saradnji sa Centrom bezbijednosti Nikšić i učenicima i nastavnicima organizovala akciju u blizini pet osnovnih škola u užem gradskom jezgru kojom se promoviše ograničenja brzine kretanja vozila u zonama škola na 30 km/h. Učenici su uz pomoć saobraćajne policije anketirali vozače u blizini svojih škola i podijelili flajere i naljepnice za znakom ograničenja brzine. Takođe, u Nikšiću je održana radionica „Za bolje planiranje održive gradske mobilnosti“ na kojoj su osim predstavnika Opštine Nikšić, učestvovali predstavnici gradskih osnovnih škola, kao i predstavnici Centra bezbijednosti Nikšić. Na radionici su predstavljene aktivnosti gradova iz okruženja s osvrtom na mogućnosti izrade Plana održive gradske mobilnosti (SUMP-om), strateškog dokumenta koji bi doprinio boljem kvalitetu života u gradskoj sredini i okolini, kao i Školskih transportnih planova kojima bi se doprinijelo većoj bezbijednosti djece u saobraćaju uz promociju biciklizma i pješačenja.

NINJ2

 

 

http://www.civitas.eu/content/nik%C5%A1i%C4%87