Sekretarijat za inspekcijski nadzor

Sekretarijat za inspekcijski nadzor

bojana2

SEKRETAR: BOJANA VUKOVIĆ

Adresa : Njegoševa 14

Broj telefona: 040 / 243 – 903

E-mail: sekretarijatzainspekcijskinadzor@niksic.me

 

 

 

 

 

  • Sekretarijat za inspekcijski nadzor vrši poslove koji se odnose na :

 

  • Inspekcijski nadzor u oblastima javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, izgradnje, održavanja i korišćenja deponija ; upravljanja vodama, javnog snadbijevanja, prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda ; izgradnje, rekonstrukcije i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, saobraćajne signalizacije ; zaštite i korišćenja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi ; sahranjivanja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taxi prevoza; prevoza tereta u slučaju kada je prevoznik fizičko lice; prevoza za sopstvene potrebe i vanrednog prevoza; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja i održavanja stambenih zgrada i držanja kućnih ljubimaca ; zbrinjavanja napuštenih   i  izgubljenih kućnih ljubimaca; zaštita od buke u životnoj sredini; upotrebe  simbola opštine, pružanja usluga rent a-cara i limo servisa, ugostiteljsih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu; i u oblastima u skladu sa posebnim propisima ;
  • Učestvovanje u izradi nacrta i predloga opštinskih propisa iz domena svoje nadležnosti;
  • Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine, Glavnog administratora i organe lokalne uprave i izjašnjenja po inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Opštine iz djelokruga organa;
  • Slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
  • Pripremu godišnjeg izvještaja o radu za predsjednika Opštine,
  • Druge poslove u skladu sa Zakonom i propisima Skupštine opštine Nikšić .