Sekretarijat za lokalnu samoupravu – informacije kojima je pristup dozvoljen

Sekretarijat za lokalnu samoupravu – informacije kojima je pristup dozvoljen

19.06.2019.

20.05.2019.

09.11.2018.

10.10.2018.

10.08.2018.

08.06.2018.

16.05.2018.

05.03.2018.

14.08.2017

10.06.2017.


Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Uprava lokalnih javnih prihoda

Agencija za projektovanje i planiranje

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Služba predsjednika

Direkcija za imovinu

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Služba menadžera

Služba za unutrašnju reviziju

Predsjednik


Komunalna policija

Sekretarijat za inspekijski nadzor

Služba zaštite i spašavanja

Služba Glavnog gradskog arhitekte