Potpredsjednici opštine

Potpredsjednici opštine

djoko krivokapić

Đoko Krivokapić je rođen  24.10.1962. godine u Nikšiću, đe je završio osnovnu i  srednju školu. Studije ekonomije završio u Podgorici 1987. godine. Radno iskustvo: Radni angažman započeo u ekonomsko-finansijskom sektoru  Rudnika  boksita ad Nikšić u službi ekonomike, nakon čega je  raspoređen  na poslovima i zadacima Finansijskog direktora. Radio je u Prvoj banci Crne Gore na poslovima direktora Filijale Nikšić Političko iskustvo: Član  Izvršnog i Opštinskog  odbora DPS Nikšić, Član Glavnog odbora DPS Crne Gore Odbornik  u Skupštini opštine Nikšić Ostalo: Oženjen, otac dvoje djece.

 

 

 

 

 

perovicDragan Perović rođen je 1955. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu na smjeru Energetika.

Do sada je obavljao poslove inžinjera u RTB – Bor, profesora elektro grupe predmeta u JU Elektro-metalurška škola Nikšić i pomoćnika direktora u JU Srednja stručna škola Nikšić.

Do imenovanja za potpredsjednika Opštine u maju 2013. godine, obavljao je dužnost direktora JU Srednja stručna škola – Nikšić.

Živi u Nikšiću, oženjen je i otac dvoje djece (ćerka i sin). Član je Izvršnog i Opštinskog odbora DPS-a Nikšić.

 

 


Sačuvaj stranicu kao PDF