Potpredsjednici opštine

Potpredsjednici opštine

sonja nikcevicSonja Nikčević rođena je 11.06.1962. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu  u Podgorici na smjeru Turizam. Živi u Nikšiću, govori engleski jezik.

Radno iskustvo: Obavljala je poslove šefa veleprodaje u Mercatoru CG doo Podgorica. Prethodno iskustvo stekla je na poslovima u oblasti turizma u kompanijama HTP Onogošt ad Nikšić, u značajnom periodu na rukovodećim poslovima i u Plus commerce ad Nikšić, na poslovima direktora sektora turizma. Bila je odbornik u više saziva SO Nikšić. U periodu od 2013. do 2017. godine vršila je funkciju predsjednika Skupštine opštine Nikšić.

 

 

perovicDragan Perović rođen je 1955. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu na smjeru Energetika.

Do sada je obavljao poslove inžinjera u RTB – Bor, profesora elektro grupe predmeta u JU Elektro-metalurška škola Nikšić i pomoćnika direktora u JU Srednja stručna škola Nikšić.

Do imenovanja za potpredsjednika Opštine u maju 2013. godine, obavljao je dužnost direktora JU Srednja stručna škola – Nikšić.

Živi u Nikšiću, oženjen je i otac dvoje djece (ćerka i sin). Član je Izvršnog i Opštinskog odbora DPS-a Nikšić.

 

 

Marko Radojević

 

 

 

 

 


Sačuvaj stranicu kao PDF