Aktuelnosti

Aktuelnosti

 • 13.09.2018.

Evidencija rada i prisustva odbornika

 • 12.07.2018.

Evidencija rada i prisustva odbornika

 • 31.05.2018.

Evidencija rada i prisustva odbornika Odbora za statut i propise

 • 09.05.2018.

Evidenciju rada i prisustva odbornika sa Skupštine i radnih tijela

 • 06.03.2018.

Evidencija rada i prisustva odbornika

 • 06.02.2018.

Evidencija rada i prisustva odbornika

Saopštenje 06.02.2018.

 • 23.01.2018.

IZVJEŠTAJ SKUPŠTINE ZA 2017.

Program službe

IZVJEŠTAJ SLUŽBE ZA 2017.

 

 • 16.01.2018.

EVIDENCIJA PRISUSTVA I RADA ODBORNIKA za 2017.

EVIDENCIJA PRISUSTVA I RADA ČLANOVA RADNIH TIJELA

 • 22.12.2017.

01.Program rada Skupštine za 2018.godinu

 • 08.02.16

1.Program rada Skupštine za 2016.godinu

2.IZVJEŠTAJ SKUPŠTINE ZA 2015.

3.IZVJEŠTAJ SLUŽBE ZA 2015.

4.EVIDENCIJA PRISUSTVA I RADA ODBORNIKA NA SJEDNICI SKUPŠTINE OD 3.04.2015.godine

5. EVIDENCIJA PRISUSTVA I RADA ČLANOVA RADNIH TIJELA (1)

 

 • 28.01.2015

Program rada Skupštine za 2015.godinu

Evidencija rada radnih tijela Skupštine opštine za period od 01.01.2014 – 31.12.2014

Evidencija prisustva i rada odbornika na sjednicama Skupštine opštine Nikšić za period od 01.01.2014 – 31.12.2014

IZVJEŠTAJ SKUPŠTINE ZA 2014.

IZVJEŠTAJ SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE ZA 2014.

 • 27.01.2014.

Program rada Skupštine opštine za 2014.godinu

Izvještaj Skupštine za  2013.

 •  06.02.2014.

Evidencija  rada odbornika na sjednicama Skupštine Opštine za period 01.01.2013. – 31.12.2013.

 • 10.02.2014.

Evidencija rada, radnih tijela Skupštine Opštine za period od 01.01.2013. – 31.12.2013. god

 • 10.03.2014

Lista blagovremenog i potpunog predloga kandidata za člana savjeta Radio – televizije Nikšić