Etičke komisije

Etičke komisijeETIČKA KOMISIJA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

AKTUELNI SASTAV ETIČKE KOMISIJE
ETIČKI KODEKS
IZJAVA O PRIHVATANJU ETIČKOG KODEKSA
OBRAZAC PRITUŽBE
ODLUKA O ETIČKOJ KOMISIJI
ODLUKA
SASTAV ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U MANDATNOM PERIODU OD 03.04.2015 –

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Opština Nikšić
Njegoševa 18, 81402 Nikšić

tel/fax: 040 213 074
e-mail: etkomlsn@gmail.com

 


Aktuelnosti…

  • 03.12.2013

Saopštenje Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

  • 14.02.2014

Obavještenje

  • 20.02.2014.

Prezentacija 20.02.2014.g.

  • 30.03.2014.

Izvještaj Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere opštine Nikšić za 2013. god.

  • 20.06.2014

Izvještaj Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2013. godinu

  • .15.06.2016

Dana 14.06.2016. god. predstavnici Etičkekomisije za lokalne službenike i namještenike Nikšić, u sastavu: predsjednik Čedomir Vukotić i članovi Milica Dačević i Miluša Žugić posjetili su Etičku komisiju za lokalne službenike i namještenike Opštine Tivat, sa ciljem da se upoznaju sa njihovim radom i da razmijene iskustva u radu. Primila ih je mr Darka  Ognjanović, predsjednica sa članovima Sonjom Štilet, I TanjomBakalbašić. Predsjednica Etičke komisije Tivat upoznala je prisutne sa radomKomisije. Njihova iskustva biće primijenjena i u radu Etičkekomisije opštine Nikšić.

  • 06.03.2018.

Propratni akt

Izvještaj Etičke komisije za 2017 god

.


Sačuvaj stranicu kao PDF