Saopštenja sa sjednica radnih tijela skupštine

Saopštenja sa sjednica radnih tijela skupštine

 20.07.2017.

Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.07.2017.godine ,razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koji se odnose na izbor, imenovanje i razrešenje i to predloge za davanje saglasnosti na imenovanje Jelene Đukanović na dužnost direktora Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić , na imenovanje Velizara Vojinovića za direktora Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Nikšić, , na prestanak  mandata glavnog administratora Opštine Nikšić , Veselinke Jauković,izbor Miljana Jokovića , za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave , razrešenja i imenovanja upravnih odbora i savjeta javnih preduzeća i javnih ustanova kojima je istekao mandat (Nikšićko pozorište , “Zahumlje” , Sportski centar Nikšić , Javno komunalno preduzeće Nikšić , “Autobuska stanica “ Nikšić, Vodovod i kanalizacija,Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom  i dr ).

Odbor je predložio Skupštini da donese odluke odnosno rješenja o davanju saglasnosti odnosno razrešenju i imenovanju istih.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                  Aleksandar Vujković,s.r.


19.07.2017.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica , trgova je na sjednici održanoj 19.07.2017. godine , razmatrao je Predlog odluke o određivanju naziva ulici u Nikšiću i predložio Skupštini da se ulici na području Mjesne zajednice Rudo Polje , koja se prostire od raskrsnice Kosovske ulice i ulice Serdara Šćepana, kroz kvart pored zgrade Inđije ( obuhvatajući oba kraka oko zgrade )  i dalje pored JU OŠ “ Luka Simonović “ do ulice Nikole Tesle , ukupne dužine 430m , da naziv Ulica crnogorsko-mađarskog prijateljstva, u znak potvrde dugogodišnjih prijateljskih odnosa Crne Gore i Republike Mađarske.

 

                                                                                              Predsjednik

                                                                                         Vojin Đukanović,s.r.


18.07.2017.

 Odbor za društvene djelatnosti, na sjednici održanoj 18.07.2017. godine , razmatrao je materijale koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine Opštine Nikšić ,  zakazane za 21.07.2017. godine, sa posebnim osvrtom na  Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu  i Predlog programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2016.- jul 2017.godine i Informaciju o realizaciji Programa Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period za jul 2016.- jul 2017. godine.

Nakon razmatranja navedenih materijala , Odbor je ocijenio da su , u prethodnom periodu , postignuti značajni rezultati u domenu razvoja kulture, sporta , obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite , zapošljavanja , brige o djeci , omladini i starima i dr , kako izgradnjom i revitalizacijom značajnih infrastrukturnih objekata ,tako i novim projektima u ovim oblastima ( ambulante, dnevni boravci za stare , vrtići , Kancelarija za bračno savjetovanje , Projekat za zapošljavanje pripradnika/ca RE-a populacije i dr ) .

Odbor je mišljenja , da je Program rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2016. – jul 2017. godine , realizovan u potpunosti i sugerisao je  predstavnicima Kancelarije da , u narednom periodu ,  sa istim intenzitetom nastave sa aktivnostima na prevenciji bolesti zavisnosti kod djece i omladine ( psihoaktivne supstance , internet , mobilna telefonija , kocka , igrice  i dr )

                                                                                              Predsjednik

                                                                                     Andrijana  Jovović,s.r.


18.07.2017.

     Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost, na sjednici održanoj 18.07.2017. godine , razmatrao je materijale koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine Opštine Nikšić ,  zakazane za 21.07.2017. godine, sa posebnim osvrtom na Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu , Predlog odluke o osnivanju biznis zona , Izvještaj o stanju imovine Opštine Nikšić za 2016.godinu  i odluke iz imovinsko-pravnih odnosa.

Nakon razmatranja navedenih materijala , ocjena je Odbora da se , u prethodnom periodu , mnogo i  na kvalitetan način uradilo na valorizaciji prostora u Opštini Nikšić  , posebno izgradnjom , revitalizacijom  i stavljanjem u funkciji objekata Olimpijskog bazena, Trga Slobode,  Tehnopolisa, ambulanti , dječijih vrtića , vodnih objekata , stanova za zaposlene i penzionere i raseljena lica i dr, a sve u cilju razvoja Opštine i zadovoljenja potreba od  zajedničkog i neposrednog interesa za građane Nikšića.

 

                                                                                              Predsjednik

                                                                                       Momčilo Mićunović,s.r.


17.07.2017.

Savjet za prevenciju narkomanije na sjednici održanoj 17.07.2017.godine, razmatrao je Predlog programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2017. – jul 2018.godine i Informaciju o realizaciji Programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2016-jul 2017.godine, sa Predlogom ocjena i zaključaka, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, koja će se održati 21.07.2017.godine.

Savjet je ocijenio da je rad Kancelarije za prevenciju narkomanije u proteklom izvještajnom periodu, bio na zadovoljavajućem nivou, ali i da je potrebno ostvariti veću javnost rada i preduzeti dodatne aktivnosti u cilju uspostavljanja saradnje sa roditeljima, na planu prevencije bolesti zavisnosti kod djece.

 

P r e d s j e d n i k

Mr Ivan Mitrović,s.r.


17.07.2017.

Odbor za finansije,privredu i razvoj na sjednici održanoj 17.07.2017.godine razmatrao je materijale koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za 21.07.2017. godine, sa akcentom na Predlog odluke o Završnom računu Budžeta Opštine Nikšić za 2016. godinu ,  Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu i Predlog odluke o osnivanju biznis zona

Odbor je mišljenja da je Predlogom odluke o Završnom računu Budžeta Opštine Nikšić za 2016.godinu i  Izvještajem unutrašnje revizije , dat  istinit prikaz informacija i izvještavanja za 2016.godinu i   da je ispoštovan princip namjenskog trošenja sredstava .

Odbor  je ocijenio izuzetnim rad predsjednika Opštine i rad organa lokalne uprave i službi za 2016.godinu , posebno  u dijelu realizacije velikog broj infrastrukturnih projekata , značajnih za razvoj Opštine Nikšić i život građana.

Odbor je konstatovao da se Predlogom odluke o biznis zonama otvara prostor za privlačenje stranih investitora , a time i novog upošljavanja  i ostvarivanja boljeg poslovnog ambijenta u Opštini Nikšić.

Odbor je dao niz sugestija i preporuka predstavnicima Turističke organizacije Opštine Nikšić u cilju aktivnijeg rada na valorizaciji prirodnih , kulturnih i drugih resursa Opštine.

 

                                                                                              Predsjednik

                                                                                        mr Zoran Stanišić,s.r.


17.07.2017.

Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 17.07.2017. godine razmatrao je materijale koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati 21.07.2017.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

                                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                                                      Željko  Ćorić ,s.r.


12.07.2017.

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave na sjednici održanoj 12.07.2017. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, sa akcentom, na pitanja od značaja za  rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Savjet je između ostalog razmatrao Predlog odluke o Završnom računu Budžrta opštine Nikšić za 2016.godinu i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu i ocijenio da je Završnim računom dat tačan prikaz stanja finansija za 2016.godinu i dao punu podršku radu predsjednika Opštine,organa lokalne samouprave i javnih službi u proteklom periodu.

Takođe, Savjet je razmatrao i : Predlog programa rada i Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Turističke organizacije opštine Nikšić za 2016.godinu, kao  i Predlog programa rada i Informacija o realizaciji Programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2016- jul 2017.godine i predložio Skupštini da iste usvoji.

                                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                                               Radovan Damjanović,s.r.