Sastav skupštine

Sastav skupštine

SASTAV ODBORNIKA

ZA MANDATNI PERIOD 2017-2021.godine

 

DPS-MILO ĐUKANOVIĆ-NIKŠIĆ-SIGURNIM KORAKOM, ZA CRNU GORU!

  1. dr Ilija Ašanin
  2. Sonja Baćović
  3. Nikola Bezmarević
  4. Neda Bošković
  5. Marko Burić
  6. Aleksandar Vujković
  7. Vladan Vujković
  8. Novica Gardašević
  9. Veselin Grbović, prestao mandat 20.04.2017.godine-20.04.2017.godine, verifikovan mandat Marijani Goranović
  10. Nada Dubljević
  11. Jelena Đukanović, prestao mandat 18.10.2017.godine
  12. Momčilo Đukanović
  13. Simo Đukanović
  14. Đurđina Jauković
  15. Andrijana Jovović
  16. Luka Jokić
  17. Tamara Kostić
  18. Đoko Krivokapić, prestao mandat 30.05.2017.godine-verifikovan mandat Tamari Ivković- Tamari Ivković, prestao mandat 21.07.2017.godine-verifikovan mandat Ivani Vuković.
  19. Draško Mijušković
  20. Ivan Mitrović, prestao mandat 29.08.2018.godine
  21. Marija Mitrović
  22. Momčilo Mićunović
  23. Miloš Mrvaljević
  24. Boris Muratović
  25. Sandra Muratović-Čvorović
  26. Boris Nikolić
  27. Irena Nikčević
  28. Radivoje Lala Nikčević
  29. Sonja Nikčević, prestao mandat 30.05.2017.godine –verifikovan mandat Mariji Jaredić
  30. Rajko Perović
  31. dr Tanja Pješčić
  32. Rajka Radonjić
  33. Danilo Radulović
  34. dr Gordana Reljić
  35. mr Zoran Stanišić
  36. Dragan Turčinović
  37. Željko Ćorić

   

   

  „Socijaldemokrate Crne Gore-Ivan Brajović-Dosljedno za Nikšić

  1. dr Ljiljana Adžić
  2. dr Spasoje Vukotić
  3. Nataša Miljanić
  4. mr Marko Radojević-prestao mandat 3.04.2017.godine-verifikovan mandat Draganu Zečeviću
  5. Marko Vujačić, verifikovan mandat 18.10.2017.godine
  6. mr Aleksandra Vujović, potvrđen mandat 29.08.2018.godine