Sastav skupštine

Sastav skupštine

SASTAV ODBORNIKA

ZA MANDATNI PERIOD 2017-2021.godine

 

DPS-MILO ĐUKANOVIĆ-NIKŠIĆ-SIGURNIM KORAKOM, ZA CRNU GORU!

 

 1. dr Ilija Ašanin, prestao mandat 27.11.2018.godine
 2. Sonja Baćović
 3. Nikola Bezmarević
 4. Neda Bošković
 5. Marko Burić
 6. Aleksandar Vujković
 7. Vladan Vujković
 8. Novica Gardašević
 9. Veselin Grbović, prestao mandat 20.04.2017.godine-20.04.2017.godine, verifikovan mandat Marijani Goranović
 10. Nada Dubljević
 11. Jelena Đukanović, prestao mandat 18.10.2017.godine
 12. Momčilo Đukanović
 13. Simo Đukanović
 14. Đurđina Jauković, prestao mandat 27.11.2018.godine
 15. Andrijana Jovović Bulajić
 16. Luka Jokić
 17. Tamara Kostić
 18. Đoko Krivokapić, prestao mandat 30.05.2017.godine-verifikovan mandat Tamari Ivković-

Tamari Ivković, prestao mandat 21.07.2017.godine-verifikovan mandat Ivani Vuković.

 1. Draško Mijušković
 2. Ivan Mitrović, prestao mandat 29.08.2018.godine
 3. Marija Mitrović
 4. Momčilo Mićunović
 5. Miloš Mrvaljević
 6. Boris Muratović
 7. Sandra Muratović-Čvorović
 8. Boris Nikolić
 9. Irena Nikčević
 10. Radivoje Lala Nikčević
 11. Sonja Nikčević, prestao mandat 30.05.2017.godine –verifikovan mandat Mariji Jaredić
 12. Rajko Perović
 13. dr Tanja Pješčić
 14. Rajka Radonjić
 15. Danilo Radulović
 16. dr Gordana Reljić
 17. mr Zoran Stanišić
 18. Dragan Turčinović
 19. Željko Ćorić

 

 

„Socijaldemokrate Crne Gore-Ivan Brajović-Dosljedno za Nikšić

 1. dr Ljiljana Adžić
 2. dr Spasoje Vukotić, prestao mandat 27.11.2018.godine
 3. Nataša Miljanić
 4. mr Marko Radojević-prestao mandat 3.04.2017.godine-verifikovan mandat Draganu Zečeviću
 5. Marko Vujačić, verifikovan mandat 18.10.2017.godine
 6. mr Aleksandra Vujović, potvrđen mandat 29.08.2018.godine
 7. Ismeta Banda, potvrđen mandat 27.11.2018.godine
 8. Pavle Nerić, potvrđen mandat 27.11.2018.godine
 9. dr Dragomir Miljanić, potvrđen mandat 27.11.2018.godine