Sastav skupštine

Sastav skupštine

SASTAV ODBORNIKA

ZA MANDATNI PERIOD 2017-2021.godine

 

DPS-MILO ĐUKANOVIĆ-NIKŠIĆ-SIGURNIM KORAKOM, ZA CRNU GORU!

 

 

 

 1. dr Ilija Ašanin, prestao mandat 27.11.2018.godine
 2. Sonja Baćović
 3. Nikola Bezmarević
 4. Neda Bošković
 5. Marko Burić
 6. Aleksandar Vujković
 7. Vladan Vujković
 8. Novica Gardašević, prestao mandat 12.07.2019.godine
 9. Veselin Grbović, prestao mandat 20.04.2017.godine-20.04.2017.godine, verifikovan mandat Marijani Goranović
 10. Nada Dubljević, prestao mandat 28.02.2019.godine
 11. Jelena Đukanović, prestao mandat 18.10.2017.godine
 12. Momčilo Đukanović, prestao mandat 24.04.2019.godine
 13. Simo Đukanović
 14. Đurđina Jauković, prestao mandat 27.11.2018.godine
 15. Andrijana Jovović Bulajić
 16. Luka Jokić
 17. Tamara Kostić
 18. Đoko Krivokapić, prestao mandat 30.05.2017.godine-verifikovan mandat Tamari Ivković-
 19. Tamari Ivković, prestao mandat 21.07.2017.godine-verifikovan mandat Ivani Vuković.
 20. Draško Mijušković
 21. Ivan Mitrović, prestao mandat 29.08.2018.godine
 22. Marija Mitrović
 23. Momčilo Mićunović
 24. Miloš Mrvaljević, prestao mandat 24.04.2019.godine
 25. Sandra Muratović-Čvorović
 26. Boris Nikolić, prestao mandat 24.04.2019.godine
 27. Irena Nikčević
 28. Radivoje Lala Nikčević
 29. Sonja Nikčević, prestao mandat 30.05.2017.godine –verifikovan mandat Mariji Jaredić
 30. Rajko Perović
 31. dr Tanja Pješčić
 32. Rajka Radonjić
 33. Danilo Radulović
 34. dr Gordana Reljić, prestao mandat 24.04.2019.godine
 35. mr Zoran Stanišić
 36. Dragan Turčinović
 37. Željko Ćorić

 

 

„Socijaldemokrate Crne Gore-Ivan Brajović-Dosljedno za Nikšić

 1. dr Ljiljana Adžić
 2. dr Spasoje Vukotić, prestao mandat 27.11.2018.godine
 3. Nataša Miljanić
 4. mr Marko Radojević-prestao mandat 3.04.2017.godine-verifikovan mandat Draganu Zečeviću
 5. Marko Vujačić, verifikovan mandat 18.10.2017.godine
 6. mr Aleksandra Vujović, potvrđen mandat 29.08.2018.godine
 7. Ismeta Banda, potvrđen mandat 27.11.2018.godine
 8. Pavle Nerić, potvrđen mandat 27.11.2018.godine
 9. dr Dragomir Miljanić, potvrđen mandat 27.11.2018.godine
 10. Božica Vujović, potvrđen mandat 28.02.2019.godine
 11. Nataša Kilibarda, povrđen mandat 24.04.2019.godine
 12. Nikola Zirojević, potvrđen mandat 24.04.2019.godine
 13. Jelena Međedović, potvrđen mandat 24.04.2019.godine
 14. Tijana Kecojević, potvrđen mandat 24.04.2019.godine
 15. Goran Mićović, potvrđen mandat 12.07.2019.godine
 16. Vladimir Martinović, 5.11.2019.godine