Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Sastav Savjeta

Predsjednik:
Radovan Damjanović

Članovi:

dr Dušan Martinović
doc.dr Jasmina Nikčević
Prof. Nada Perović
Milosav Mišo Drašković
Rade Perišić

dipl.ing.arh. Miljan Joković

S A O P Š T E N J E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave opštine Nikšić, na
sjednici održanoj 6.03.2012.godine, uz prisustvo nadležnih organa
državne i lokalne uprave razmatrao je pitanja uredjenja saobraćaja na
teritoriji opštine Nikšić, sa osvrtom na pitanja regulacije i bezbijednosti
saobraćaja, parkiranja, saobraćajne signalizacije, održavanje komunalnih
objekata- ulica i drugih javnih površina, inspekcijskog nadzora i dr.

Nakon uvida u stanje saobraćaja u gradu i problemima saobraćaja,
Savjet je preporučio nadležnim organima državne i lokalne uprave da
nastave sa aktivnostima na rješavanju pitanja saobraćaja na teritoriji
opštine Nikšić iz domena svoje nadležnosti, u cilju poboljšanja stanja u
ovoj oblasti.


02.03.2018.


 

odluka o savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samoupraveSačuvaj stranicu kao PDF