Sjednice odbora i savjeta

Sjednice odbora i savjeta

2019


Nikšić, 16.12.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na 22 sjednici, održanoj 16.12.2019. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na 18 sjednici Skupštine, koja će se održati 24.12.2019.godine.

Odbor je, dao mišljenje, da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine, pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

                                                                                                        Zamjenica  predsjednika

                                                                                                         Sandra Muratović Čvorović,s.r.


Nikšić,16.12.2019.godine

 

 S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 16.12.2019.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti, a koja će  biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 24.12.2019.godine, sa akcentom na Predlog programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2020.godinu i programe rada komunalnih službi čiji je osnivač Opština.

Povodom razmatranja navedenih materijala, Odbor je ocijenio, da je lokalna samouprava opredijelila značajan iznos sredstava, za realizaciju Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2020.godinu i za izgradnju značajnih infrastrukturnih objekata u gradu i na seoskom područiju.

Ocjena je Odbora,da se donošenjem programa rada iz komunalne oblasti, nastavlja sa aktivnostima na unapređenju komunalne infrastrukture, sve u cilju poboljšanja uslova za život građana u svim oblastima ( vodosabdijevanje, uređenje grada i javnih površina, parkiranja, saobraćaja i dr.)

Odbor je mišljenja, da će se donošenjem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja i davanju na upravljanje i korišćenje skloništa za napuštene životinje Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić, riješiti problem pasa lutalica, koji je jedan od gorućih problema u gradu.

 

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                  Momčilo Mićunović, s.r.


Nikšić, 28.10.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na 21 sjednici, održanoj 28.10.2019. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na 17 sjednici Skupštine, koja će se održati 05.11.2019.godine, između ostalog pitanja iz oblasti finansija, imovinsko – pravnih odnosa i komunalnih djelatnosti.

Odbor je, dao mišljenje, da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine, pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

                                                                                                             Zamjenica predsjednika

                                                                                                        Sandra Muratović Čvorović,s.r.


Nikšić,28.10.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 28.10.2019.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti, a koja će  biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 5.11.2019.godine, između ostalog predloge odluka iz imovinsko pravnih odnosa i komunalne oblasti,kojima se permanetno unapređuje kvalitet života građana u svim oblastima od značaja za njihovu egzistenciju.

Takođe, predmet razmatranja bili su Predlog statuta  Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija“ Nikšić,Predlog  statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić i Informacija o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka,  koja je po ocjeni Odbora, na detaljan i sveobuhvatan način prikazala stanje, odnosno realizovane infrastrukturne projekte, kako na gradskom tako i na seoskom području.

 

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                  Momčilo Mićunović, s.r.


Nikšić, 30.10.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 30.10.2019.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti,koja će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine,zakazanoj za 5.11.2019. godine ,između ostalog odluke iz imovinsko-pravnih odnosa, Informaciju o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa gradjana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Informaciju o sportu u Nikšiću za period septembar 2018 – septembar 2019. godine, sa Predlogom ocjena i zaključaka.

Odbor je ocijenio da se Predlogom odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću, Društvu sa ograničenom odgovornošću Lokalnom javnom emiteru “Radio i televiziji Nikšić”, stvaraju bolji uslovi za njihov rad i osnov za stvaranje jednog modernog regionalnog medijskog centra .

Prilikom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa gradjana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka, Odbor je konstatovao da je rekonstrukcijom objekata kulture dat doprinos unapređenju stanja kulturnih dobara i da se time stvaraju uslovi za unapređenje turističke ponude, kao i  da su realizovani  (ili je realizacija u toku) značajni projekti koji se odnose na rješavanje stambenih potreba penzionera, zdravstvenih radnika i dr.

Odbor je mišljenja, da je Informacijom o sportu u Nikšiću za period septembar 2018– septembar 2019. godine, sa Predlogom ocjena i zaključaka dat realan prikaz stanja u ovoj oblasti i da lokalna samouprava aktivno doprinosi cjelokupnom razvoju i promociji sporta kao važne društvene pojave, kroz finansiranje sportskih organizacija, izgradnju i održavanje sportskih objekata.

 

 

                                                                                                 P r e d s j e d n i c a

                                                                                       Andrijana Jovović Bulajić ,s.r.


Nikšić, 31.10.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samoupravena sjednici održanoj  31.10.2019.godine,razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji su od značaja za unapređenje, razvoji  i funkcionisanje lokalne samouprave, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 05.11.2019. godine između ostalog, jedan broj pitanja iz oblasti finansija, imovinsko-pravnih odnosa, komunalne oblasti,  uređenja prostora i društvenih djelatnosti.

Savjet je ocijenio da se predložene odluke  usklađuju sa zakonima iz oblasti koje regulišu, kao i unapređuje kvalitet života u lokalnoj zajednici.

Savjet je mišljenja, da se statuti društava sa ograničenom odgovornoću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić i “Komunalno” Nikšić, donose u skladu sa transformacijom ovih preduzeća u privredna društva.

Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, Savjet  je podržao, intezivan rad lokalne uprave  na poboljšanju uslova za život građana u mjesnim zajednicama, kako na gradskom, tako i na prigradskom područiju, posebno na izgradnji i obnovi putne infrastrukture i vodovodne mreže, uz predloge i sugestije  Savjeta, za dodatnim unapređenjem uslova života, u jednom broju seoskih mjesnih zajednica.

Savjet je podržao, napore lokalne uprave u finansiranju nikšićkog sporta, uz ocjenu, da se uložena sredstva najbolje vraćaju, kroz više nego dobre sportske rezutltate, koje ostvaruju nikšićki sportisti.

 

P r e d s j e d n i k

                                                                                                                                                Rade Perišić,s.r.


Nikšić,28.10.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 28.10.2019.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti, a koja će  biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 5.11.2019.godine, između ostalog predloge odluka iz imovinsko pravnih odnosa i komunalne oblasti,kojima se permanetno unapređuje kvalitet života građana u svim oblastima od značaja za njihovu egzistenciju.

Takođe, predmet razmatranja bili su Predlog statuta  Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija“ Nikšić,Predlog  statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić i Informacija o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka,  koja je po ocjeni Odbora, na detaljan i sveobuhvatan način prikazala stanje, odnosno realizovane infrastrukturne projekte, kako na gradskom tako i na seoskom području.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                  Momčilo Mićunović, s.r.


Nikšić,28.10.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 28.10.2019.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti, a koja će  biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 5.11.2019.godine, između ostalog predloge odluka iz imovinsko pravnih odnosa i komunalne oblasti,kojima se permanetno unapređuje kvalitet života građana u svim oblastima od značaja za njihovu egzistenciju.

Takođe, predmet razmatranja bili su Predlog statuta  Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija“ Nikšić,Predlog  statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić i Informacija o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka,  koja je po ocjeni Odbora, na detaljan i sveobuhvatan način prikazala stanje, odnosno realizovane infrastrukturne projekte, kako na gradskom tako i na seoskom području.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                  Momčilo Mićunović, s.r.


Nikšić, 29.10.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 29.10.2019.godine,razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 05.11.2019. godine, između ostalog jedan broj pitanja iz oblasti finansija, imovinsko-pravnih odnosa,  komunalne oblasti i uređenja prostora.

Ocjena je Odbora, da predloženim odlukama, lokalna uprava, unapređuje život građana u lokalnoj zajednici i da odluke doprinose intezivnom razvoju grada.

Odbor je mišljenja, da su statuti društava sa ograničenom odgovornoću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić i društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić, u skladu sa zakonima koji uređuju ovu oblast.

Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, Odbor je podržao, intezivan rad lokalne uprave,  na poboljšanju uslova za život građana u mjesnim zajednicama, kako na gradskom tako i na prigradskom područiju, sa akcentom na izgradnji i obnovi putne infrastrukture i vodovodne mreže, u svim mjesnim zajednicama.

 

P r e d s j e d n i k

Mr Zoran Stanišić,s.r.


Nikšić, 22.04.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 22.04.2019.godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, zakazanoj za 24.04.2019.godine,a odnose se na  utvrđivanje Predloga odluke o  prestanku mandata  Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, utvrđivanje Predloga odluke o prestanku  mandata  Etičke komisije za  izabrane predstavnike i funkcionere,utvrđivanje Predloga odluke o prestanku mandata  Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike, razmatranje ostavke Ivane Jovanović, na dužnost članice Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća, iz ličnih razloga i Predloga predsjednika Opštine za imenovanje Ratka Nerića, umjesto Ivane Jovanović, za člana Upravnog odbora Javnog komunalnog  preduzeća, razmatranje  Predloga  za razrješenje Nade Dubljević i dr Borisa Nikolića, dužnosti člana/ice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i imenovanje Sima Đukanovića i Tamare Kostić, za člana/icu Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i Predloga  za  razrješenje Miloša Mrvaljevića, dužnosti člana Savjeta za zaštitu životne sredine i imenovanje mr Nede Bošković, za članicu Savjeta za zaštitu životne sredine.

Odbor je prihvatio navedene predloge i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

AleksandarVujković


Nikšić, 22.04.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, na sjednici održanoj 22.04.2019.godine, razmatrao je pitanje iz svoje nadležnosti, koje će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, zakazanoj za 24.04.2019.godine,a odnosi se na  Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu.

Odbor je ocijenio, da je Opština Nikšić, u izvještajnom periodu, intezivirala saradnju sa opštinama i gradovima, u zemlji i inostranstvu, koji su prepoznati kao partneri Opštine, u oblastima zaštite životne sredine, turizma, unapređenja infrastrukture, realizacije privrednih projekata, kao i u oblastima kulture i sporta.

Odbor je izrazio zadovoljstvo, što je Opština Nikšić dobitnik nagrade i priznanja za doprinos razvoju preduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Evropi „Stvaratelji za stoljeća“, koje predstavlja javno odavanje priznanja najzaslužnijim pojedincima, organizacijama i institucijama za doprinos razvoju preduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                    Dragan Zečević


Nikšić, 18.04.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 18.04.2019.godine, razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 24.04.2019. godine,između ostalog  Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi iz komunalne oblasti i kulture,jedan broj pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa, Informaciju o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2018. godini, sa Predlogom ocjene i zaključaka, i Informaciju o stanju zaštite i spašavanja na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom ocjena   i zaključaka.

Razmatrajući Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu, Odbor je zaključio, da se prethodni period,može okarakterisati kao izuzetno uspješan, da je lokalna uprava u potpunosti stabilizovala finansije, poboljšala poslovni i privredni ambijent, realizovala veliki broj infrastrukturnih projekata i unaprijedila kvalitet života građana.

Odbor je ocijenio, da izvještaji o radu javnih službi, sadrže realan prikaz rada i finansijskog poslovanja za 2018.godinu i da se nivo usluga u komunalnoj djelatnosti i oblasti kulture, stalno unapređuje. Odbor je prepoznao i određene probleme u radu javnih službi i sugerisao  način  njihovog rješavanja.

Odbor je mišljenja, da Informacija o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2018. godini, sa Predlogom ocjene i zaključaka, sadrži taksativno nabrojane mjere i aktivnosti koje su preduzimali nadležni organi u ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić i da je lokalna samouprava prepoznala  probleme u oblasti socijalne politike i da iste,  na kvalitetan i uspješan način rješava.

Odbor je konstatovao, da je iz Informacije o stanju zaštite i spašavanja na teritoriji opštine Nikšić za 2018.godinu, evidentno da je Služba zaštite i spašavanja, u proteklom periodu dala maksimalan doprinos u oblasti zaštite i spašavanja i da je lokalna samouprava, značajno pomogla i unaprijedila rad Službe, kroz nabavku opreme  i obezbjeđivanja prostorija za rad.

 

                                                                                                                                  P r e d s j e d n i k

  Mr Zoran Stanišić


Nikšić, 18.04.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 18.04.2019. godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti, koja će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 24.04.2019. godine, između ostalog: Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu, jedan broj pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi  iz  oblasti kulture i sporta, kao i Informaciju o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2018. godini, sa Predlogom ocjene i  zaključaka.

Odbor je ocijenio, da su Izvještajem o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu, na sveobuhvatan način prezentovane aktivnosti i rad predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi.Ocijenjeno je, da se rad predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi,u  prethodnom periodu, može okarakterisati kao izuzetno uspješan i da je lokalna uprava kontinuirano radila na unapređenju uslova za život i rad građana u oblasti društvenih djelatnosti.

Odbor je mišljenja, da sujavne službe iz oblasti kulture i sporta, u izvještajnom periodu, realizovale programom predviđene aktivnosti i da su dodatno obogatile kulturni i sportski  život grada, uz veliki broj kvalitetnih sadržaja i posjetilaca.

Odbor je konstatovao da su, u prethodnom periodu, postignuti značajni rezultati u domenu razvoja, sporta, socijalne zaštite i brige o djeci, kroz realizaciju značajnih projekata, ali i kroz pokretanje novih servisa za unapređenje rada u ovim oblastima.

Povodom razmatranja Informacije o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2018. godini, sa Predlogom ocjene i  zaključaka, Odbor smatra da lokalna uprava na kvalitetan i uspješan način realizuje socijalnu politiku u našem gradu,a posebno u domenu rješavanja stambenih i drugih pitanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

 

 

                                                                                                               P r e d s j e d n i c a

                                                                                                   Andrijana Jovović – Bulajić


Nikšić,17.04.2019.godine

 

 S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 17.04.2019.godine, razmatrao je materijale  koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 24.04.2019.godine,sa posebnim osvrtom na Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu i  izvještaje javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti kao i predloge odluka iz imovinsko-pravnih odnosa.

Povodom razmatranja Izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018.godinu, Odbor je mišljenja da je Izvještajem dat presjek aktivnosti i rada predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi, sa osvrtom na ključna pitanja koja se odnose na funkcionisanje i razvoj lokalne samouprave.

Ocjena je Odbora, da je, u izvještajnom periodu, lokalna uprava uspješno realizovala kapitalne projekte na teritoriji opštine Nikšić, kontinuirano nastavila sa realizacijom strateških pravaca razvoja Opštine i unaprijedila kvalitet života građana u svim oblastima.

Odbor je mišljenja da su izvještaji o radu javnih preduzeća, čiji je osnivač Opština, sveobuhvatni i da na realan način sadrže prikaz rada i finansijskog poslovanja javnih preduzeća, za prethodnu godinu i da je kvalitet  vršenja komunalnih usluga podignut na viši nivo.

 

                                                                                                                       P r e d s j e d n i k

Momčilo Mićunović


Nikšić, 17.04.2019.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na šesnaestoj sjednici, održanoj 17.04.2019. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na petnaestoj sjednici Skupštine, koja će se održati 24.04.2019.godine.

Odbor je, dao mišljenje, da su materijali koji su predmet razmatranja petnaeste sjednice Skupštine, pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

   P r e d s j e d n i k

Željko Ćorić,s.r.


Nikšić, 27.02.2019.godine.

 

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 27.02.2019.godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, zakazanoj za 28.02.2019.godine, a odnosi se na razmatranje ostavke Olje Vukotić, na dužnost članice Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća Nikšić i Predloga predsjednika Opštine za imenovanje Milana Abramovića, za člana Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća Nikšić

Odbor je prihvatio navedene predloge i predložio Skupštini da razriješi Olju Vukotić, dužnosti članice Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća Nikšić i imenuje Milana Abramovića, za člana Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća Nikšić.

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                    Aleksandar Vujković,s.r.


Nikšić, 21.02.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 21.02.2019.godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 28.02.2019.godine, a od značaja su za razvoj, unapredjenje i zaštitu lokalne samouprave.

Povodom razmatranja Predloga programa podsticanja zapošljavanja mladih u opštini Nikšić za 2019.godinu, Savjet je ocijenio da je lokalna samouprava prepoznala problem nezaposlenosti mladih, i dao punu podršku Programu koji ima za cilj zapošljavanje većeg broja svršenih visokoškolaca koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić.

Savjet je posebnu pažnju posvetio razmatranju Izvještaja o radu Javne ustanove Nikšičko pozorište za 2018.godinu i Izvještaja o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Njegoš” za 2018.godinu i ocijenio da izvještaji na realan način sadrže prikaz rada i finansijskog poslovanja, za prethodnu godinu, da je kulturni život grada podignut na viši nivo i da se stalno unapređuje.

 

                                                                                                                          Predsjednik

Radovan Damjanović,s.r.


Nikšić,13.02.2019.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Kolegijum predsjednika Skupštine opštine, na sjednici održanoj 13.02.2018.godine, utvrdio je termin održavanja i predlog orijentacionog dnevnog reda 14. sjednice Skupštine opštine Nikšić.

Kolegijum je zaključio, da se 14.sjednica Skupštine opštine Nikšić, održi 28. 02.(četvrtak) 2019. godine, sa početkom u 10.00h, a predmet  predloženog dnevnog reda biće: Predlog Programa podsticanja zapošljavanja mladih u opštini Nikšić za 2019. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Nikšićko pozorište  za 2018. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka,  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić za 2018. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka, Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018. godinu i Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2018. godinu.

 

 

 

                                                                                                                        P r e d s j e d n i k

Radivoje  Lala  Nikčević,s.r.


 

Nikšić,13.02.2019.godine

 

Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija na sjednici održanoj 13.02.2019.godine,  je razmatrao i donio Plan rada Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2019.godinu , kojim su definisane i utvrđene obaveze Savjeta i organa lokalne samouprave i javnih službi, u skladu sa nadležnostima propisanim Odlukom o Savjetu.

Savjet je razmatrao Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2018.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

 

                                                                                                                P r e d s j e d n i k

                                                                                                        Radivoje –Lala Nikčević s.r.


2018


Nikšić,29.10.2018.godine

 

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija na sjednici održanoj 26.10.2018.godine, razmatrao je Tekst  Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić  i Aneks modela Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, koji je dostavila  Zajednica opština Crne Gore,u dijelu učešća nevladinih organizacija u radu sjednice Skupštine putem institute “prazna stolica”.

Savjet je  konstatovao da su odredbe Teksta Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić  koje se odnose na učešće nevladinih organizacija u radu sjednice sveobuhvatne i da na kvalitetan način  omogućavaju učešće NVO sektora u radu sjednice.

Savjet je predložio  da se iz Aneksa modela Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, preuzme odredba  koja propisuje mogućnost da predstavnici nevladinih organizacija imaju pravo da postave pitanje predlagaču materijala radi razjašnjenja određenih pitanja , kao i da učestvuje u raspravi po tački dnevnog reda za koju je određen da učestvuje u radu sjednice.

Savjet je prihvatio sugestiju predsjednika Skupštine da se rokovi za objavljivanje Javnog poziva za nevladine organizacije i za   određivanje predstavnika koji će učestvovati u radu sjednice izmijene, kako bi se predstavnicima nevladinih organizacija omogućilo učešće i u radu radnih  tijela Skupštine.

Savjet se upoznao sa rezultatima Konkursa za predaju predloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) U Opštini Nikšić.

Savjet je konstatovao da je  stvoren  bolji   institucionalni pravni okvir za rad nevladinih organizacija i njihovo djelovanje u Opštini.

 

 

                                                                                                                P r e d s j e d n i k

                                                                                                        Radivoje –Lala Nikčević s.r.


Nikšić, 28.08.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 28.08.2018.godine, razmatrao je pitanje iz svoje nadležnosti, koje će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, od 29.08.2018.godine,a odnosi se na razmatranje Predloga predsjednika Opštine, da se umjesto Mirka Bajovića, kome je prestao mandat predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić, za predsjednicu Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić,  imenuje Olivera Đurković, diplomirana sociološkinja.

Odbor je prihvatio navedeni predlog i predložio Skupštini da konstatuje, da je Mirku Bajoviću  prestao mandat, predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić, istekom vremena na koje je imenovan i donese Rješenje o imenovanju Olivere Đurković, za predsjednicu Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić.

 

 

                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                       Aleksandar Vujković,s.r


Nikšić, 28.08.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 28.08.2018.godine, razmatrao je pitanje iz svoje nadležnosti, koje će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, od 29.08.2018.godine,a odnosi se na razmatranje Predloga predsjednika Opštine, da se umjesto Mirka Bajovića, kome je prestao mandat predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić, za predsjednicu Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić,  imenuje Olivera Đurković, diplomirana sociološkinja.

Odbor je prihvatio navedeni predlog i predložio Skupštini da konstatuje, da je Mirku Bajoviću  prestao mandat, predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić, istekom vremena na koje je imenovan i donese Rješenje o imenovanju Olivere Đurković, za predsjednicu Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić.

 

 

                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                       Aleksandar Vujković,s.r


Nikšić,27.08.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 27.08.2018.godine, razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, od 29.08.2018. godine,između ostalog, Izvještaj o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-jun 2018.godine, predloge odluka iz imovinsko-pravnih odnosa, kao i Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima  opštinskih službenika i namještenika.

Povodom razmatranja, Izvještaja o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar – jun 2018.godine, Odbor je ocijenio da je u Izvještaju dat realan prikaz planiranih i izvršenih izdataka za  prvih šest mjeseci tekuće godine, da su primici Budžeta Opštine ostvareni u iznosu od preko 58% i da se realizacija investicionog Budžeta , očekuje u punom kapacitetu, u narednom periodu.

Odbor je mišljenja, da se Predlogom odluke o davanju u zakup javnim nadmetanjem  poslovnih prostora u objektu Doma revolucije, stvaraju  uslovi  da se Dom revolucije, u najvećoj mjeri, stavi u funkciju, čime se stvaraju pretpostavke za nova zapošljavanja i da Opština, na osnovu zakupa poslovnih prostora, ubira značajna finansijska sredstva.

Povodom razmatranja, Predloga Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i Predloga odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika, Odbor je konstatovao, da se ovim odlukama, vrši usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o zaradama u javnom sektoru.

 

 

                                                                                                                                    Zamjenica predsjednika

                                                                                                                             Rajka Radonjić,s.r


Nikšić,27.08.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 27.08.2018.godine, razmatrao je materijale  koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, od  29.08.2018.godine,a odnose se na predloge odluka iz oblasti uređenja prostora i imovinsko pravnih odnosa.

Povodom razmatranja, Predloga odluke o Detaljnom urbanističkom planu “Stara Varoš-centar”, Odbor je konstatovao, da su u postupku donošenja ovog planskog dokumenta, ispoštovani zahtjevi zainteresovanih korisnika prostora i da se istim štite spomenici kulture na ovom prostoru. Odbor je prihvatio mišljenje Odbora za Statut i propise da se Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu “Stara Varoš-centar” vrati predlagaču da dopuni Predlog odluke u dijelu pravnog osnova.

Odbor je mišljenja, da je Predlogom odluke o davanju u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću, lokalna uprava, otpočela sa postupkom valorizacije objekta Doma revolucije, u skladu sa potrebama grada i građana, u sadašnjem vremenu.

Odbor je ocijenio, da se Predlogom odluke o davanju saglasnosti na kupovinu poslovnih prostora za potrebe smještaja Službe zaštite i spašavanja, rješava dugogodišnji problem smještaja Službe zaštite i spašavanja.

 

 

 

                                                                                                                       P r e d s j e d n i k

                                                                                                                   Momčilo Mićunović


Nikšić, 24.08.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na  dvanaestoj sjednici, održanoj    24.08.2018. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na jedanaestoj sjednici Skupštine, koja je zakazana za 29.08..2018.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom Opštine i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji,osim Predloga odluke o Detaljnom urbanističkom planu “Stara Varoš- centar” koji je vraćen predlagaču da, do Sjednice Skupštine izvrši dopunu u dijelu pravnog osnova.

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                            Željko  Ćorić,s.r.


Nikšić, 23.08.2018.godine

 

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 23.08.2018.godine, razmatrao je pitanja iz  svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 29.08.2018.godine,a odnose se na Predlog Statuta Opštine Nikšić, teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal,pitanja iz oblasti uređenja prostora i imovinsko-pravnih odnosa ,koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmotri i usvoji.

Savjet je posebnu pažnju posvetio razmatranju Izvještaja o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-jun 2018. godine i ocijenio,da  se  plan prihoda i rashoda projektovan Budžetom Opštine veoma uspješno ostvaruje i da je nastavljen trend   stabilnog poslovanja i domaćinskog trošenja sredstava. Posebno je značajno što je   visok nivo primitaka, tako da su ukupni prihodi opštine za navedeni period ostvareni u većem procentu u odnosu na plan, dok  u strukturi planiranih izdataka kapitalnog budžeta, najveća stavka su  izdaci za lokalnu infrastrukturu.

Članovi Savjeta, podržali su napore lokalne samouprave, da se objekat Doma revolucije, odnosno jedan njegov dio privede namjeni.

 

 

                                                                                                                 P r e d s j e d n i k

                                                                                                            Radovan Damjanović  s.r.


Nikšić,20.08.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Dana 20.08.2018.godine, održana je  13.sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Na sjednici je razmatrana informacija o aktivnostima na realizaciji projekta “ReLOad”.

Pored članova Savjeta ,  sjednici su  prisustvovale predstavnice UNDP-a za Crnu Goru , Đženana Šćekić, menađžer projekta  i Jelena Miljanić,  koordinatorka projekta , koje  su Informisale Savjet   o  nastavku  aktivnosti  na realizaciji projekta“ReLOad”.

Savjet je konstatovao  , da  postoje određeni   problemi   u realizaciji projekta  ,ali   će   nova, izmijenjena i  unaprijeđena  metodologija  rada    omogućiti    realizaciju  projekta.

Takođe, Savjet smatra da je   neophodno   da predstavnici UNDP-a nastave da  i dalje  informišu  Savjet  o  aktivnostima   vezanim  za realizaciju projekat “ReLOad”  .

 

                                                                                                                P r e d s j e d n i k

                                                                                                        Radivoje –Lala Nikčević s.r.


Nikšić,3.07.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost  na sjednici održanoj 3.07.2018.godine, razmatrao je materijale  koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 11.07.2018.godine,sa osvrtom na Predlog odluke o Dopuni uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu,Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Izvještaj o stanju imovine opštine Nikšić za 2018.godinu i odluke iz imovinsko-pravnih odnosa.

Odbor je ocijenio da je Predlogom odluke o Dopuni programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu, dat poseban prioritet pripremi komunalnog opremanje građevinskog zemljišta  , za potrebe lokalnih objekata od opšteg interesa.

Povodom razmatranja Predloga odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada, Odbor je ocijenio da se stvaraju preduslovi za sprječavanje nekontrolisanog odlaganja neopasnog građevinskog otpada, zaštitu životne sredine i preradu istog.

Odbor je pohvalio napore države i lokalne samouprave  za pružanju pomoći u rješavanju problema nedostatka vaspitno obrazovnih smještajnih kapaciteta za djecu, na području opštine Nikšić.

Odbor je mišljenja da  Izvještaj o stanju imovine opštine Nikšić za 2018.godinu,sadrži evidenciju cjelokupne imovine opštine Nikšić u skladu sa Zakonom i  da se podaci redovno ažuriraju.

Odbor je  podržao preporuku Odbora za Statut i propise, da organi lokalne uprave, sagledaju mogućnost ustanovljenja Registra  pokretne i nepokretne imovine opštine Nikšić, u elektronskoj formi.

 

 

                                                                                                                       P r e d s j e d n i k

                                                                                                                   Momčilo Mićunović, s.r.


Nikšić, 3.07.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 3.07.2018.godine, razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 11.07.2018. godine, između ostalog, Predlog odluke o Završnom računu Budžeta opštine Nikšić za 2017.godinu, Predlog odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i Izvještaj o stanju imovine Opštine Nikšić za 2017.godinu.

Odbor je mišljenja, da je Predlogom odluke o Završnom računu Budžeta Opštine Nikšić za 2017.godinu sa Izvještajem unutrašnje revizije, dat istinit prikaz informacija i izvještavanja za 2017.godinu i da je ispoštovan princip namjenskog trošenja sredstava. Odbor je pohvalio ekonomično poslovanje Opštine, kao i način realizacije kapitalnih projekata.

Odbor je ocijenio da Opština vodi računa o uređenju prostora i da se Predlogom odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada, stvaraju preduslovi za sprječavanje nekontrolisanog odlaganja neopasnog građevinskog otpada, zaštitu životne sredine i preradu istog.

Povodom razmatranja Izvještaja o stanju imovine Opštine Nikšić za 2017. godinu, Odbor je mišljenja da se popis imovine u opštini Nikšić vrši u skladu sa Zakonom i da je, u narednom periodu, neophodno, stvarati pretpostavke za izradu Registra imovine opštine Nikšić, koji će sadržati i procjenu vrijednosti imovine.

 

 

P r e d s j e d n i k

  Mr Zoran Stanišić,s.r

bdr


Nikšić, 02.07.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 2.07.2018.godine, razmatrao je pitanja iz  svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 11.07.2018.godine,a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za drugi kvartal,pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa ,koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmotri i usvoji.

Savjet je posebnu pažnju posvetio razmatranju Nacrta Statuta Opštine Nikšić i  mišljenja je, da je neophodno da članovi Savjeta uzmu učešća u Javnoj raspravi i da daju eventualne primjedbe i sugestije na isti.

Savjet je ocijenio da je Odlukom o Završnom računu dat tačan prikaz stanja finansija za 2017.godinu i da je Opština Nikšić nastavila sa pozitivnim i stabilnim poslovanjem.

Članovi Savjeta,podržali su napore Opštine u pružanju pomoći u rješavanju nedostatka vaspitno obrazovnih kapaciteta za djecu , donošenjem Predloga  odluke o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje Zgrade mjesne zajednice na Viru Ministarstvu prosvjete Crne Gore i Predloga odluke o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje dijela poslovnog objekta u Humcima Ministarstvu prosvjete Crne Gore.

Savjet je ocijenio da je Izvještaj o stanju imovine Opštine Nikšić za 2017.godinu, detaljan i obiman , ali da, i dalje, treba uložiti napore na identifikaciji državne i opštinske imovine i njenu zaštitu.

Savjet je mišljenja da je Kancelarija za prevenciju narkomanije, u potpunosti realizovala Programom predviđene aktivnosti i da, u narednom periodu, treba dodatno raditi na podizanju nivoa svijesti zajednice o problemu zloupotrebe narkotika i drugih oblika zavisnosti i o potrebiprevencije i spriječavanja istih.

 

 

                                                                                                                 P r e d s j e d n i k

                                                                                                            Radovan Damjanović  s.r.

 


Nikšić, 02.07.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na  jedanaestoj sjednici, održanoj 2.07.2018. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na desetoj sjednici Skupštine, koja će se održati 11.07.2018.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

Povodom razmatranja Izvještaja o stanju imovine Opštine Nikšić za 2017. godinu, Odbor je preporučio, da organi lokalne uprave, sagledaju mogućnost ustanovljenja Registra imovine, koji bi sadržao pokretnu i nepokretnu imovinu opštine Nikšić.

 

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                            Željko  Ćorić,s.r.

 


Nikšić, 28.06.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Dana 28.06.2018 godine, održana je 12. sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Predmet rada sjednice Savjeta bili su Informacija o aktuelnoj raspodjeli sredstava za podršku projektima NVO u okviru projekta “Reload” i Informacija o saradnji nevladinih organizacija i javnih službi opštine Nikšić, za prethodnu godinu i prvi kvartal tekuće godine.

Povodom razmatranja Informacije o aktuelnoj raspodjeli sredstava za podršku projektima NVO u okviru projekta “Reload”, sjednici je prisustvovala predstavnica UNDP-a za Crnu Goru i koordinatorka projekta Jelena Miljanić, koja je Savjetu prezentovala Informaciju i između ostalog, pojasnila da su razlozi kašnjenja realizacije projekta potreba usaglašavanja procedura između UNDP-a Bosne i Hercegovine (kao nosioca projekta) i Evropske komisije.

Savjet je razmatrao Informaciju o saradnji nevladinih organizacija i javnih službi opštine Nikšić, za prethodnu godinu i prvi kvartal tekuće godine i istakao, da je Informacija dobra polazna osnova za djelovanje i saradnju javnih službi i nevladinih organizacija. Savjet je zaključio, da je u cilju kvalitetnije i bolje saradnje organa lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija, potrebno početkom oktobra tekuće godine, organizovati sastanak, na kome bi se definisao  model unaprjeđenja saradnje.

.

                                                                                                                       P r e d s j e d n i k

                                                                                                             Radivoje – Lala Nikčević s.r.


Nikšić, 25.06.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Kolegijum predsjednika Skupštine opštine, na sjednici održanoj 25.06.2018.godine, utvrdio je termin održavanja i predlog orijentacionog dnevnog reda 10.sjednice Skupštine opštine Nikšić.

Kolegijum je zaključio da se deseta sjednica Skupštine opštine Nikšić  održi 11. (srijeda) 07.2018. godine, sa početkom u 10.00h , a predmet predloženog dnevnog reda biće teme iz II kvartala Programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2018.godinu, kao i jedan broj pitanja, koje je predložio predsjednik Opštine, za koje postoji potreba da ih Skupština razmotri i usvoji.

 

 

                                                                                                   P r e d s j e d n i k

                                                                                               Radivoje Lala Nikčević,s.r.


Nikšić, 23.04.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 23.04.2018.godine, razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 27.04.2018. godine,između ostalog  Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017.godinu, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi iz komunalne oblasti i kulture,jedan broj pitanja iz oblasti planiranja i uređenja prostora i imovinsko-pravnih odnosa.

Odbor je ocijenio izuzetnim rad predsjednika Opštine i rad organa lokalne uprave i službi za 2017.godinu,posebno u dijelu realizacije velikog broja infrastrukturnih projekata,značajnih za razvoj Opštine i život građana.

Odbor smatra, da su javne službe, u prethodnom periodu,podigle kvalitet pružanja usluga,koje su od značaja za život građana, na zadovoljavajući nivo i da stalno rade na njihovom unapređivanju.

 

 

P r e d s j e d n i k

  Mr Zoran Stanišić,s.r


Nikšić,23.04.2018.godine

 

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za davanje predloga naziva naselja,ulica i trgova je na sjednici održanoj 23.04.2018.godine, razmatrao je Predlog odluke o podizanju spomen–obilježja izgradnjom spomenika Narodnom heroju Čedomiru-Ljubu Čupiću.

Savjet je ocijenio da je na Predlog odluke o podizanju spomen–obilježja izgradnjom spomenika Narodnom heroju Čedomiru-Ljubu Čupiću, dobijena saglasnost Ministarstva kulture, čime su se stekli uslovi da Predlog odluke o podizanju spomen–obilježja izgradnjom spomenika Narodnom heroju Čedomiru-Ljubu Čupiću, Skupština razmotri i usvoji.

 

                                                                                                                              P r e d s j e d n i k

                                                                                                                           Vojin Đukanović,s.r.


Nikšić, 20.04.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na  osmoj sjednici, održanoj 20.04.2018. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na devetoj sjednici Skupštine, koja će se održati 27.04.2018.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                            Željko  Ćorić ,s.r.


Niksic, 20.04.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 19.04.2018.godine, razmatrao je pitanja iz  svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 27.04.2018.godine,a od značaja su za razvoj,  zaštitu i funkcionisanje lokalne samouprave.

Povodom razmatranja Izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave  i službi za 2017.godinu, Savjet je ocijenio da je Izvještajem na sažet način dat presjek aktivnosti i rada predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi.

Savjet je  dao punu podršku radu predsjednika Opštine i organima lokalne uprave i javnih službi.

Savjet je posebnu pažnju posvetio razmatranju izvještaja o radu javnih službi (preduzeća i ustanova iz komunalne oblasti i kulture) za 2017.godinu,čiji je osnivač Opština i ocijenio da izvještaji na realan način sadrže prikaz rada i finansijskog poslovanja javnih službi, za prethodnu godinu, da je kvalitet vršenja javnih usluga podignut na viši nivo i da se stalno unapređuje.

 

P R E D S J E D A V A J U Ć I

                                                                                                            Rade Perišić  s.r.

bty


Nikšić, 16.02.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za izbor i imenovanje , na sjednici održanoj 16.02.2018.godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti , koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, zakazanoj za 20.02.2018.godine ,a odnose se na Razmatranje predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio-televizije Nikšić i Predloga za razrešenje i imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić.

Odbor je prihvatio navedene predloge i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

 

                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                       Aleksandar Vujković,s.r

 


Nikšić, 14.02.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 14.02.2018.godine, razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 20.02.2018. godine   i ocijenio da organi lokalne uprave i javne službe, čiji je osnivač Opština daju značajan doprinos u razvoju lokalne zajednice i boljem i kvalitetnijem životu građana.

Povodom razmatranja Predloga odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Predloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Odbor je podržao napore države i lokalne samouprave, da se uvede red u planiranju prostora i izgradnji objekata i  afirmisao umanjanje naknade za komunalno  opremanje građevinskog zemljišta za sportske objekte,   objekte za koje je investitor opština Nikšić i pravna lica čiji je osnivač Opština Nikšić i objekte namijenjene za proizvodnju, servise, preradu i skladištenje.

Odbor je konstatovao da je opština Nikšić  učešćem u projektu  Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu,obezbijedila značajna sredstva, u iznosu od 100 000eura, za realizaciju projekata nevladinih organizacija, za 2018. i 2019.godinu.

Odbor je mišljenja da će  realizacija  Predloga odluke o usvajanju Lokalnog programa  socijalnog stanovanja u opštini Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom Lokalnog plana,  doprinijeti kvalitetnijem rješavanju stambenih potreba ugroženih grupa i penzionera i zaposlenih u zdravstvu,MUP-u ,prosvjeti  i dr.

Odbor smatra, da Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  Javne ustanove Nikšićko pozorište sa Predlogom ocjena i zaključaka,   i  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  Narodna biblioteka „Njegoš“sa Predlogom ocjena i zaključaka , na sveobuhvatan način, prezentuju rad ustanova, u izvještajnom periodu, i da su, ove ustanove, značajno doprinijele unapređenju kulturnog života u Nikšiću.

Odbor je podržao aktivnosti Javne ustanove Narodne biblioteke “Njegoš”  u otvaranju dječije čitaonice i na obogaćivanju bibliotečkog fonda ,a sve u cilju osnaživanja čitalačke navike kod svih građana, a posebno onih najmlađih.

 

P r e d s j e d n i k

Mr Zoran Stanišić,s.r


Nikšić, 14.02.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti na  sjednici održanoj 14.02.2018.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti,koja će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 20.02.2018. godine.

Odbor je prihvatio Predlog programa podizanja spomen-obilježja u opštini Nikšić u 2018.godini, kojim se predviđa podizanje spomenika, istaknutom antifašisti i revolucionaru, Čedomiru-Ljubu Čupiću i podizanje spomen-obilježja davanjem naziva ulica dinastijama Vojislavljevića, Balšića i Crnojevića i Josipa Broza Tita i ocijenio, da se na taj način simbolično i trajno čuvaju uspomene na značajne događaje i ličnosti iz crnogorske istorije.

Povodom razmatranja Predloga odluke o usvajanju Lokalnog programa  socijalnog stanovanja u opštini Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom lokalnog plana, Odbor je mišljenja, da će  njegova realizacija doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem rješavanju stambenih potreba ugroženih grupa, odnosno domaćinstava koja sama ne mogu riješiti svoj stambeni problem.

Ocjena je Odbora, da je Javna ustanova Nikšićko pozorište u izvještajnom periodu realizovala programom predviđene aktivnosti i dodatno obogatila kulturni život grada, uz rekordan broj kvalitetnih sadržaja i posjetilaca.

Odbor je mišljenja, da je Javna ustanova Narodna biblioteka “Njegoš”, u prethodnom periodu kroz sprovedene aktivnosti doprinijela razvoju opšteg i stručnog obrazovanja,kako kod djece, tako i kod odraslih.

Prilikom razmatranja Izvještaja o radu Savjeta za saradnju lokalne samuprave i nevladinih organizacija za 2017. godinu, Odbor je konstatovao, da je potrebno nastaviti sa aktivnostima na unaprjeđenju saradnje i razvijanju odnosa između Opštine i nevladinih organizacija, u cilju realizacije projekata od značaja za građane i cjelokupnu lokalnu zajednicu.

 

 

 

                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                   Andrijana Jovović- Bulajić


Nikšić, 12.02.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 12.02.2018.godine, razmatrao je pitanja iz  svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 20.02.2018.godine,  a od značaja su za unapređenje, razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Povodom razmatranja Predloga odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Predloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Savjet je podržao napore države i lokalne samouprave, da se uvede red u planiranju prostora i izgradnji objekata i sugerisao organu lokalne samuprave , nadležnom za legalizaciju objekata, da se putem lokalnog javnog emitera, građani dodatno upoznaju sa procedurom legalizacije objekata.

Savjet je prihvatio Predlog odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom Lokalnog programa i pohvalio napore lokalne samouprave, da, u saradnji sa međunarodnim organizacijama, pomaže u rješavanju stambenih potreba, najranjivijih kategorija društva.

Savjet je mišljenja da su izvještaji o radu JU Nikšićko pozorište i Narodna biblioteka „Njegoš“, na sveobuhvatan način prezentovali rad ustanova u izvještajnom periodu.

 

P R E D S J E D N I K

Radovan Damjanović s.r.

 


Nikšić, 12.02.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na  sedmoj sjednici, održanoj 12.02.2018. godine, razmatrao je pitanja ,koja će biti predmet dnevnog reda na osmoj sjednici Skupštine, koja će se održati 20.02.2018.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

Odbor je prihvatio Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, uz obavezu predlagača odluka, da do sjednice Skupštine pribavi potrebne saglasnosti nadležnog državnog organa.

 

 

                                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                                                      Željko  Ćorić ,s.r.

 


Nikšić, 29.01.2018.godine

 

 S A O P Š T E NJ E

 

Dana 29.01.2018.godine,održana je 11.sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Savjet je razmatrao i donio Plan rada Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2018.godinu ,kojim su definisane i utvrđene obaveze Savjeta i organa lokalne samouprave i javnih službi ,u skladu sa nadležnostima propisanim Odlukom o Savjetu za saradnju lokalne samouprave.

Savjet je razmatrao i Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2017.godinu, i proslijedio ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

 

 

                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                      Radivoje Lala Nikčević,s.r.

 


Nikšić, 24.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

        Odbor za finansije, privredu i razvoj na sjednici održanoj 24.05.2017.godine, razmatrao je 19 tačaka dnevnog reda koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, između ostalog, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi (preduzeća i ustanova) čiji je osnivač Opština.

        Ocjena je Odbora da su javne službe, u prethodnom izvještajnom periodu, podigle kvalitet pružanja usluga, koje su od značaja za život građana, na zadovoljavajući nivo i da stalno rade na njihovom unapređivanju.

         Odbor je zaključio da je potrebno prilikom izrade finansijskih izvještaja javnih službi utvrditi jedinstvenu metodologiju izrade istih, sa jasnom razradom prihoda i rashoda po strukturi.

                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                                          Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 25.05.2017.godine

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 12 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, a odnose se na pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnoj djelatnosti, planiranju i uređenju prostora i oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Ocjena je Odbora da je značajno unaprijeđen kvalitet u vršenju komunalnih usluga, koje su od značaja za život građana Nikšića, posebno, u domenu vodosnabdijevanja grada i seoskih područja, odžavanju čistoće, regulaciji saobraćaja i dr.

Odbor je mišljenja da je postojeća planska dokumentacija dobar osnov za intenzivnu gradnju i  investicione aktivnosti u gradu.

Takođe, Odbor je ocijenio da je značajno unaprijeđena transparentnost i javnost rada preduzeća iz komunalne oblasti.

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Momčilo Mićunović,s.r.

Fotografija


Nikšić, 25.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 10 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine i to: izvještaje o radu javnih ustanova iz oblasti kulture, godišnje izvještaje o radu Sportskog centra, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, Savjeta za sarandju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i Informaciju o ostarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2016.godini.

Ocjena je Odbora da je kulturni život u gradu značajno unaprijeđen, u proteklom izvještajnom periodu, kako stavljanjem u funkciju zgrade Nikšićkog pozorišta, tako i podrškom Ministarstva kulture razvoju kulture u Nikšiću i reorganizacijom ustanova iz oblasti kulture.

Odbor je mišljenja da je stavljanje u funkciju Olimpijskog bazena u Nikšiću značajno doprinijelo razvoju grada i razvoju masovnog i vrhunskog sporta.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                   Andrijana Jovović,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 10.10.2017.godine.

S A O P Š T E NJ E

Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 10.10.2017. godine razmatrao je materijale ,koji
će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati 18.10.2017.godine, a odnose
se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa ,
koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan
broj informativno-analitičkih materijala.
Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine
pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio
Skupštini da iste usvoji.

P r e d s j e d n i k

Željko Ćorić ,s.r.

Fotografija


Nikšić, 10.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 10.10.2017.godine,
razmatrao je materijale ,koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati
18.10.2017.godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz
imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih
Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.
Povodom razmatranja Izvještaja o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-
jun 2017.godine, Savjet je ocijenio da je realizacija prihodovne strane Budžeta opštine Nikšić za
2017.godinu uspješna i da je Budžet planiran na realnim osnovama.
Članovi Savjeta,podržali su napore Opštine u pružanju pomoći u rješavanju stambenih pitanja
zaposlenih u Upravi policije i penzionera, donošenjem Predloga odluke o prenosu prava svojine
na građevinskom zemljištu Sindikatu Uprave policije Crne Gore i Predloga odluke o prenosu
prava svojine na građevinskom zemljištu NVO Udruženju penzionera Nikšić.
Savjet će pokrenuti Incijativu prema predsjedniku opštine Nikšić , radi razmatranja mogućnosti
izgradnje nadstrešnice na gradskoj kapeli u Nikšiću.

P r e d s j e d n i k
Radovan Damjanović,s.r.

Fotografija


Nikšić,11.10.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost na sjednici
održanoj 11.10.2017.godine razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti,a koji će biti
predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za 18.10.2017. godine , a odnose se na teme
iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa , koje je
predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan broj
informativno-analitičkih materijala.
Ocjena je Odbora, da nadležni organi lokalne uprave opštine Nikšić, na kvalitetan i stručan
način planira i definiše prostor , u cilju unapređenja razvoja lokalne zajednice,boljeg života
građana i investicionih ulaganja.
Odbor je konstatovao da se , Predlogom odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovske
površine putem prikupljanja ponuda,u okviru Park šume Trebjesa i valorizacijom Trebjese, kao
značajnog prirodnog resursa kojim raspolaže opština Nikšić, doprinosi zadovoljavanju potreba
mladih.
Razmatrajući, Informaciju o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana
u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu , sa Predlogom ocjena i
zaključaka, Odbor je ocijenio da su u 2016.godini u opštini Nikšić , urađeni značajni
infrastrukturni projekti , kako na gradskom, tako i na seoskom području.

P r e d s j e d n i k
Momčilo Mićunović, s.r.

Fotografija


Nikšić, 11.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj na sjednici održanoj 11.10.2017.godine razmatrao je
materijale iz domena svoje nadležnosti,a koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine
zakazanoj za 18.10.2017. godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći
kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje
postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.

Odbor je ocijenio da je u Izvještaju o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-
jun 2017.godine , dat prikaz svih poslovnih promjena Budžeta opštine Nikšić za period januar-jun
2017.godine, da je ostvarenje Budžeta za ovaj period 52,9% i da je Budžet za 2017.godinu
planiran na realnim osnovama.
Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa
građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena
i zaključaka,ocjena je Odbora, da opština Nikšić permanentno radi na stvaranju kvalitetnih uslova
za život građana u svim oblastima života i rada (komunalnoj infrastrukturi,planiranju
prostora,socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti,kulturi,stanovanju i dr).

Predsjednik
Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


Nikšić, 13.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti sjednici održanoj 13.10.2017.godine razmatrao je materijale iz
domena svoje nadležnosti,a koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za
18.10.2017. godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz
imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih
Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.
Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa
građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu,sa Predlogom ocjena i
zaključaka, Odbor je ocijenio da lokalna samouprava permanentno čini radi na poboljšanju
kvaliteta života građana u svim sferama života,a posebno u domenu razvoja
kulture,sporta,socijalne zaštite,zdravstva,zapošljavanja.
Ocjena je Odbora, da je Informacijom o sportu u Nikšiću za period septembar 2016.-
septembar 2017.godine,sa Predlogom ocjena i zaključaka , dat realan prikaz stanja u ovoj oblasti
i da su aktivnosti lokalne samouprave na planu razvoja i promocije sporta, doprinijele razvoju
ovog važnog segmenta života građana

P r e d s j e d n i k

Andrijana Jovović- Bulajić,s.r.

Fotografija


Nikšić, 17.10.2017.godine

 

S  A O P Š T E NJ E

 

Savjet za zaštitu životne sredine, na sjednici održanoj 17.10.2017.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti i to: Predlog odluke o Dopuni programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2017.godinu i Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovske površine putem prikupljanja ponuda, u okviru Park šume Trebjesa, Savjet je podržao navedene materijale i ocijenio da se u opštini Nikšić, na kvalitetan i stručan način definiše prostor, a sve u cilju razvoja Opštine i boljeg života gradjana.

 

 

P r e d s j e d n i k

Mr Luka Mitrović,s.r.


Nikšić, 11.12.2017.godine.

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 11.12.2017.godine, razmatrao je pitanja ,koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 20.12.2017.godine , iz  svoje nadležnosti , a od značaja su za unapređenje,razvoj i zaštitu lokalne samouprave,sa akcentom na Predlog  programa rada Skupštine za 2018.godinu, Predlog odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2018.godinu , Predlog programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu i programe  rada javnih službi (preduzeća i ustanova) , čiji je osnivač Opština.

Savjet je ocijenio da su  Predlogom programa rada Skupštine za 2018.godinu obuhvaćena pitanja čija obaveza razmatranja proizilazi iz Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Nikšić i drugih materijalnih propisa kojima se uređuje sistem lokalne samouprave.

Povodom razmatranja Predloga odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2018.godinu i Predloga programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu, Savjet je mišljenja da su finansije Opštine konsolidovane i  da je Budžet za 2018.godinu planiran u realnim okvirima, a da je Predlogom programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu,taksativno utvrđena njegova sadržina, odnosno planirane aktivnosti lokalne uprave u domenu izrade planske dokumentacije i komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2018.godinu.

Razmatrajući Predloge programa rada javnih službi (preduzeća i ustanova), Savjet je konstatovao da su programi kvalitetno urađeni i u skladu sa finansijskim mogućnostima i da će doprinijeti razvoju lokalne zajednice i kvalitetnijem životu građana.

 

                                                                                                        P r e d s j e d n i k

                                                                                                   Radovan Damjanović,s.r.


Nikšić, 11.12.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

    Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 11.12.2017. godine razmatrao je pitanja ,koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, koja će se održati 20.12.2017.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

 

 

                                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                                                      Željko  Ćorić ,s.r.