Četvrta sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 05.07.2013.godine

Četvrta sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 05.07.2013.godine

1. Saziv

2. Zapisnik

3. Izvještaj o stanju uredjenja prostora opštine Nikšić za 2012.godinu;

4. Predlog programa uredjenja prostora opštine Nikšić za 2013.godinu;

5. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Rastoci 3”;

6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog projekta za prostor između ulica Nika Miljanića, Njegoševe, II Dalmatinske i Baja Pivljanina;

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti za potrebe izgradnje ulice u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Rastoci 1;

8. Imenovanje sekretara Skupštine opštine Nikšić;

9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o imenovanju  potpredsjednika opštine Nikšić, broj 02-031-716 od 21.06.2013.godine;

10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o razrješenju potpredsjednika opštine Nikšić;

11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o imenovanju potpredsjednika opštine Nikšić;

12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o razrješenju glavnog administratora opštine Nikšić, broj 02-031-714 od 21.06.2013.godine;

13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o imenovanju glavnog administratora opštine Nikšić, broj 02-031-715 od 21.06.2013.godine;

14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa
smetnjama u razvoju Nikšić;

15. Izvještaj o staju imovine opštine Nikšić za 2012.godinu;

16. Informacija o stanju zaštite i spašavanja na teritoriji opštine Nikšić za 2012.godinu;

17. Informacija o stanju i aktuelnim problemima u mjesnim zajednicama opštine Nikšić za 2012.godinu;