Deveta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 30.07.2014. godine

Deveta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 30.07.2014. godine

1. Saziv

2. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinsko zemljište na Radović Momčila i Radović Mirka;

3. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Nikšićko pozorište;

4. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Nikšić”;

5. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga “Parking servis Nikšić”;

6. Informacija o realizaciji Programa aktivnosti Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine za period jul 2013 – jul 2014. godine sa predlogom ocjena i zaključaka;

7. Program aktivnosti Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2014- jul 2015. godine.

8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić o izboru direktora.