Dvanaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 03.04.2015

Dvanaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 03.04.2015

1. Saziv

2. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

3. Predlog odluke o dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Nikšić;

4. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o kreditnom zaduženju opštine Nikšić, broj 02-031-343 od 27.02.2015.godine;

5. Predlog odluke o kreditnom zaduženju za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i za sprovođenje programa smanjenja broja zaposlenih sporazumnim prestankom radnog odnosa, uz isplatu otpremnine;

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih;

7. Izvještaj o radu Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Nikšić za 2014.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

8. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća “Komunalno Nikšić” za 2014.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

9. Izvještaj o radu Javnog preduzeća «Autobuska stanica» Nikšić za 2014. godinu sa predlogom ocjena  i zaključaka;

10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije opštine Nikšić za 2014. godinu sa predlogom ocjene i zaključaka;

11. Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom;

12. Izvještaj o radu Javnog  preduzeća Sportski centar Nikšić za 2014. godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

13. Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Nikšić za 2014. godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2014.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

16. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan;

17. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Javne ustanove  «Zahumlje»  za 2014. godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

18. Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Zahumlje” za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom;

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove «Stari grad Anderva» za 2014.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

20. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama  u razvoju Nikšić za 2014.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

21. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić za 2015.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan;