Osma sjednica Skupštine Opštine Nikšić

Osma sjednica Skupštine Opštine Nikšić

1.Saziv

2. Predlog odluke o Završnom računu Budžeta opštine Nikšić za 2013.godinu;

3.Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2013.godinu;

4.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Rudo Polje;

5.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Mrkošnica 2;

6.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog projekta za prostor između ulica
Nika Miljanića, Njegoševe, II Dalmatinske i Baja Pivljanina;

7.Predlog odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode “Gornjepoljski vir”;

8.Predlog odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Nikšić;

9.Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Martinović Slobodana;

10.Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Bugarski Ljeposavu;

11.Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Pavićević Vidosavu;

12.Predlog odluke o predaji na upravljanje, korišćenje i održavanje Fudbalskom klubu “Sutjeska-Nikšić” Nikšić, gradskog stadiona i pomoćnih terena sa pratećom infrastrukturom;

13.Predlog odluke o davanju u zakup nepokretnosti kojima raspolaže opština Nikšić telekomunikacionim preduzećima radi postavljanja baznih stanica za mobilnu telefoniju;

14.Predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup javnim nadmetanjem građevinskog zemljišta za postavljanje privremenih objekata montažnog karaktera;

15.Predlog odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine Nikšić;

16.Predlog odluke o raspisivanju oglasa o javnom nadmetanju za prenos prava svojine na građevinsko zemljište u skladu sa Urbanističkim projektom za prostor između ulica Serdara Šćepana, Nikole Tesle, Jola Piletića i Kosovske;

17.Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća “Sportski centar” Nikšić o davanju u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja ponuda;

18.Izvještaj o stanju imovine Opštine Nikšić za 2013.godinu;

19.Informacija o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2013.godini sa predlogom ocjene i zaključaka;

20.Informacija o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić  za 2013.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;